Laureaci programu Supply Chain Designer 2017

Laureaci programu Supply Chain Designer 2017

VI edycja programu Supply Chain Designer została uroczyście podsumowana podczas Gali Logistyki Transportu i Produkcji. 7 grudnia 2017 roku w Sofitel Victoria Warsaw uhonorowaliśmy najlepsze projekty, biorące udział w tym unikatowym badaniu.

Supply Chain Designer to wyjątkowy program, prowadzony przez Wydawnictwo Eurologistics. Jego celem jest gromadzenie i promowanie projektów, które są efektami twórczej pracy kadry zarządzającej firm produkcyjnych i handlowych. Ambicją organizatora jest nagradzanie działań i rozwiązań, które wspomagają i znacznie usprawniają zarządzanie szeroko pojętymi łańcuchami dostaw.

 

Każdego roku zespół dziennikarzy i współpracowników Wydawnictwa Eurologistics gromadzi projekty, wyróżniające się znaczącym wpływem na poprawę funkcjonowania łańcucha dostaw – czy to w jego całości, czy też wdrożone w jednym z obszarów, np. transporcie, magazynowaniu czy produkcji. Po ich dokładnej analizie, jury nagradza te, które wyróżniają się daleko idącym poziomem operacyjnej innowacyjności projektu oraz towarzyszącym tworzeniu projektu uwolnieniem myślenia zespołowego i twórczej pracy. Nie bez znaczenia pozostają też mierzalne rezultaty, które przyniosła realizacja projektu, jak też poziom zaangażowania struktur organizacyjnych firmy na etapie przygotowania i wdrożenia.

Wyróżnienia w programie Supply Chain Designer 2017

Firma Keller za projekt Internal consulting services na przykładzie wdrożenia projektu rozwojowego na obszarze EMEA

Projekt związany jest z wdrażaniem elementów doskonalenia operacji w Keller Polska oraz następującym rozszerzaniem go na globalne struktury firmy. Jury szczególnie doceniło ambitne podejście do działań optymalizacyjnych w firmie działającej w bardzo nietypowym sektorze produkcji, a także fakt, iż projekt mający swoją genezę w polskim oddziale został wdrożone w całym obszarze EMEA.

Firma Lumileds za projekt Nowoczesna Dystrybucja

Projekt obejmuje wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w procesach dystrybucji i współpracy producenta z firmami logistycznymi. Szczególne uznanie jurorów analizujących projekt zyskał model dynamicznego wyboru przewoźnika, stanowiący nowatorskie podejście do kwestii organizacji transportu.

Wyróżnienia w programie Supply Chain Designer 2017

Firma Amica za projekt Automatyczny magazyn

Projekt związany jest z uruchomieniem wysoce zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania. Jury szczególnie doceniło uwagę, jaką w ramach projektu poświęcono kwestii połączenia procesów nowego magazynu z procesami produkcyjnymi, a także usprawnieniu transportu samochodowego przy dostawach wchodzących i wychodzących.

Firma Faurecia za projekt Operational performance through people

Projekt dotyczy procesu doskonalenia działań operacyjnych, podjętego w ramach transferu produkcji systemów pneumatycznych do siedzisk samochodowych. Jury szczególnie doceniło fakt, iż firma w ramach projektu opracowała i wdrożyła pełną strategię rozwoju kadry menedżerskiej. Dodatkowe punkty Faurecia zdobyła za inne, wysoce przemyślane elementy programu ciągłego doskonalenia.

Firma VELUX za projekt Poszukiwanie optymalnego przepływu na przykładzie reorganizacji dostaw

Projekt dotyczy reorganizacji dostaw i przebudowy zakładu produkcyjnego w oparciu o zasadę poszukiwania ciągłego przepływu. Szczególne uznanie jurorów analizujących projekt zyskała konsekwencja w dążeniu do uzyskania przepływu we wszystkich operacjach, pełna świadomość korzyści wynikających z wysokiej efektywności przepływu oraz nieustanne podkreślanie znaczenia zaangażowania całej załogi dla sukcesu projektu.

Poleć ten artykuł:

Polecamy