Laureaci programu Supply Chain Designer 2018

Laureaci programu Supply Chain Designer 2018

VII edycja programu Supply Chain Designer została uroczyście podsumowana podczas Gali Logistyki Transportu i Produkcji. 4 grudnia 2018 roku w Sofitel Victoria Warsaw uhonorowaliśmy najlepsze projekty, biorące udział w tym unikatowym badaniu.

Po raz pierwszy w programie znalazła się też kategoria Supply Chain Young Designer 2018, czyli najlepsze projekty młodych logistyków, które powstały w ramach programu Top Young 100.

 

Supply Chain Designer to wyjątkowy program prowadzony przez Wydawnictwo Eurologistics. Jego celem jest gromadzenie i promowanie projektów, które są efektami twórczej pracy kadry zarządzającej firm produkcyjnych i handlowych. Ambicją organizatora jest nagradzanie działań i rozwiązań, które wspomagają i znacznie usprawniają zarządzanie szeroko pojętymi łańcuchami dostaw.

Każdego roku zespół dziennikarzy i współpracowników Wydawnictwa Eurologistics gromadzi projekty, wyróżniające się znaczącym wpływem na poprawę funkcjonowania łańcucha dostaw – czy to w jego całości, czy też wdrożone w jednym z obszarów, np. transporcie, magazynowaniu czy produkcji. Po ich dokładnej analizie, jury nagradza te, które wyróżniają się daleko idącym poziomem operacyjnej innowacyjności projektu oraz towarzyszącym tworzeniu projektu uwolnieniem myślenia zespołowego i twórczej pracy. Nie bez znaczenia pozostają też mierzalne rezultaty, które przyniosła realizacja projektu, jak też poziom zaangażowania struktur organizacyjnych firmy na etapie przygotowania i wdrożenia.

W kategorii Supply Chain Young Designer 2018 wyróżnione zostały projekty powstałe w programie Top Young 100. To cykliczny, roczny program rozwojowy dla najlepszych studentów z obszaru łańcucha dostaw w Polsce. To rozwiązywanie rzeczywistych problemów biznesowych, intensywne szkolenia w zakresie twardych i miękkich kompetencji oraz mentoring i odwrócony mentoring. Program zainicjowany został przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i współorganizowany z kluczowymi graczami na rynku oraz ponad czterdziestoma mentorami z branży.

 

NAGRODY w programie SUPPLY CHAIN DESIGNER 2018

 

Firma Royal Philips za projekt Internal 4PL

Projekt dotyczy budowy wewnętrznego rozwiązania 4PL, które objęło działalność firmy w 150 krajach. Jury szczególnie doceniło fakt, iż firma obierając strategię rozwoju łańcucha dostaw, wybrała najbardziej ambitną i pracochłonną opcję, zyskując dzięki temu nie tylko poprawę wskaźników operacyjnych, ale także pełną przejrzystość działań oraz kontrolę nad procesami.

 

Firma Kimball Electronics za projekt Produkcja typu High-Mix Low-Volume

Projekt związany jest z dostosowaniem działań zakładu do zmieniającego się charakteru produkcji, będący pochodną coraz większej skali zamówień niskoseryjnych i o dużym stopniu zróżnicowania. Szczególne uznanie jurorów analizujących projekt zyskało niezwykle kompleksowe podejście w dostosowaniu działania zakładu do produkcji High-Mix Low-Volume, świadomość wpływu tej zmiany na cały łańcuch dostaw oraz towarzyszący projektowi bardzo wysoki poziom planowania i prognozowania długoterminowego.

 

Firma CIECH za projekt System zarządzania oknami czasowymi

Projekt związany jest z wprowadzaniem szeregu rozwiązań mających na celu między innymi usprawnienie systemu zarządzania oknami czasowymi. Szczególne uznanie jurorów analizujących projekt zyskało bardzo kompleksowe podejście w dostosowaniu działań do uzyskania ograniczenia czasu załadunku towarów, m.in. poprzez zwiększenie liczby punktów załadunkowych, modernizację istniejących terminali oraz budowę nowych wag samochodowych.

 

WYRÓŻNIENIA w programie SUPPLY CHAIN DESIGNER 2018

 

Firma Faurecia za projekt Think Diverse

Projekt obejmuje wykorzystanie przez firmę potencjału leżącego w szeroko rozumianej różnorodności organizacji. Szczególne uznanie jurorów analizujących projekt zyskał fakt, iż firma uświadomiła sobie, że różnorodność nie musi być barierą dla rozwoju firmy, ale jest szansą na znalezienie nowych dróg rozwoju.

 

Firma Coca-Cola HBC Polska za projekt Zautomatyzowany magazyn

Projekt dotyczy rozbudowy infrastruktury logistycznej związanej z dostosowaniem działań zakładu w Radzyminie do produkcji nowego asortymentu. Szczególne uznanie jurorów analizujących projekt zyskał fakt, iż nowy magazyn płynnie połączył dotychczas realizowane procesy, wdrażając możliwość automatycznego transportu palet zarówno z działu produkcji, jak i z dotychczasowego magazynu automatycznego.

 

WYRÓŻNIENIA w kategorii SUPPLY CHAIN YOUNG DESIGNER 2018

 

Zespół projektowy działający w firmie CIECH za projekt Kompleksowy kalkulator kosztów transportu drogowego

Zespół w składzie: Karolina Salamon, Marek Bulwicki, Paweł Kwiatkowski, Mariusz Karwas, Kamil Pogorzelski

Opiekun projektu: Dariusz Minda, koordynatora transportu samochodowego w Pionie Zarządzania Łańcuchem Dostaw firmy CIECH

Automatyzacja wyceny kosztów transportu w procesie dystrybucji przyczynia się znacząco do skracania czasu opracowywania oferty oraz kalkulacji cen produktów na bazie dostawy. Zespół studentów opracował rozbudowane, lecz niewymagające specjalistycznego oprogramowania narzędzie, pozwalające na szybkie dokonywanie wycen w oparciu o stałe aktualizowanie cen paliwa, przy w pełni konfigurowalnych parametrach dostaw i w różnych jednostkach. Opracowane narzędzie jest uniwersalne, co powala na jego zastosowanie nie tylko w badanej spółce.

 

Zespół projektowy działający w firmie ILS za projekt Analiza decyzyjna – wybór sposobu kompletacji towarów ponadgabarytowych

Zespół w składzie: Bartosz Gryko, Karolina Wądołowska, Olga Borowska

Opiekun projektu: Patryk Ciechiewicz, Logistics Business Partner, Logistics Systems Development w firmie ILS

Kompletacja towarów jest jedną z krytycznych czynności w ramach procesu magazynowego, mającą bezpośrednie przełożenie na koszt logistyczny całego przedsiębiorstwa oraz na poziom obsługi klientów. Opracowana przez grupę studentów zaawansowana analiza była nakierowana na porównanie czasowo-kosztowe dwóch sposobów kompletacji towarów ponadgabarytowych – kompletacji pojedynczych zamówień oraz falowej. Sformułowane wnioski i zalecenia zostały podparte profesjonalną, biznesową argumentacją. Co najistotniejsze – badane przedsiębiorstwo zadeklarowało wdrożenie w praktyce.

 

Zespół projektowy działający w firmie Procter & Gamble za projekt Udoskonalenie modelu produkcji i dystrybucji materiałów opakowaniowych dla sieci dyskontowych

Zespół w składzie: Anna Świątek, Sylwia Brączek, Kinga Skrzyszowska, Szymon Subkowski

Opiekun projektu: Paweł Sikora, CE Customer Service Leader w firmie Procter & Gamble

Wielokanałowa dystrybucja dóbr FMCG wymaga doskonale funkcjonującego łańcucha dostaw opakowań. Zespół studentów dokonał kompleksowego przeglądu rynku zaopatrzeniowego w zakresie materiałów opakowaniowych POSM, na który złożyło się rozpoznanie dostępnych technologii produkcji oraz wielokryterialna analiza obecnych i potencjalnych dostawców, a także przeprowadził symulacje procesów magazynowych oraz produkcyjnych, poszukując wzrostu efektywności i poprawy ergonomii pracy. Zwieńczeniem prac zespołu było zaproponowanie udoskonaleń obecnie funkcjonującego łańcucha dostaw, które firma planuje wdrożyć.

 

Poleć ten artykuł:

Polecamy