Logicor podsumował rok 2023

Firma Logicor przedstawiła wyniki finansowe za rok 2023. Dochód operacyjny netto wyniósł 703 mln euro, co oznacza wzrost o 5,7 proc. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2022 r. Wynika to ze stałego wzrostu czynszów oraz skupienia się na zarządzaniu kosztami.

Analogiczny wzrost czynszów (like-for-like)[1] wyniósł 5,7 proc. w ujęciu rok do roku. Złożyły się na to nowe umowy najmu i odnowienia z rekordowymi spreadami przy ponownym najmie, indeksacja oparta o inflację oraz weryfikacja rynkowych stawek czynszu. Poziom najmu na koniec roku sięgał 94,3 proc. To spadek o 170 punktów bazowych w ujęciu rok do roku związany z planowanymi na koniec roku przeprowadzkami.

Wskaźnik LTV (pożyczki do wartości) wyniósł 48,9 proc., poniżej polityki dźwigni finansowej nieprzekraczającej 55,0 proc.

Komentując wyniki, Michael Slattery, Chief Executive Officer w Logicor, powiedział – Rok 2023 był kluczowy dla Logicor. Odnotowaliśmy doskonałe wyniki operacyjne i finansowe. Osiągnęliśmy znaczny wzrost dochodów z naszego portfela aktywów trwałych, wzmocniliśmy program rozwoju i poczyniliśmy ogromne postępy w realizacji naszego celu w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla.

– Pomimo zróżnicowanego otoczenia makroekonomicznego, z jakim mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, wskaźnik pustostanów utrzymuje się poniżej poziomu sprzed pandemii. Z uwagi na strukturalne czynniki popytu zaobserwowaliśmy znaczny wzrost czynszów – najemcy w dalszym ciągu potrzebowali dobrze zlokalizowanych nieruchomości logistycznych. Dzięki wzrostowi zaufania do naszego biznesu oraz silnej sieci aktywów, klientów i pracowników, z optymizmem patrzymy na rok 2024 i kolejne lata.


[1] Przychody netto z najmu według stałych kursów walut, z wyłączeniem utraty przychodów ze sprzedaży, wzrostu z działalności deweloperskiej, opłaty od osób trzecich za zarządzanie aktywami oraz rozliczanie bezczynszowe.

Poleć ten artykuł:

Polecamy