Logistyka a Bezpieczeństwo 2018 za nami

Logistyka a Bezpieczeństwo 2018 za nami

W dniach 19-20 kwietnia br. odbyła się IX edycja Konferencji „Logistyka a Bezpieczeństwo 2018”, zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Logistyki (KNSL) działające przy Instytucie Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej.

Tegoroczne spotkanie naukowe odbyło się pod Honorowym Patronatem Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, Burmistrza Dzielnicy Rembertów, Mieczysława Golónki oraz Rektora-Komendanta ASzWoj, gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza.

 

Konferencja Studentów Logistyki „Logistyka a Bezpieczeństwo” to przedsięwzięcie, które w bogatym kalendarzu wydarzeń logistycznych eventów widnieje zazwyczaj na początku kwietnia. Projekt dedykowany jest studentom wszystkich typów uczelni, związanym z szeroko rozumianą logistyką. W wydarzeniu regularnie uczestniczą także naukowcy oraz przedstawiciele firm działających w branży TSL. Formuła naszego 2-dniowego spotkania umożliwia integrację ośrodków akademickich, wymianę poglądów na tematy z pogranicza logistyki i bezpieczeństwa, a także zapoznanie uczestników z najlepszymi rozwiązaniami stosowanymi w praktyce.

 

Tegoroczna edycja konferencji odbyła się pod hasłem przewodnim: „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w logistyce XXI wieku – możliwości i zagrożenia”. Konferencję uroczyście rozpoczął prodziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia – płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, a także dyrektor Instytutu Logistyki – dr hab. inż. Stanisław Smyk, którzy skierowali do organizatorów konferencji serdeczne słowa oraz życzyli uczestnikom owocnych obrad. W tym cyklicznym spotkaniu, poza władzami Wydziału i Instytutu uczestniczyli także pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci, absolwenci KNSL, przedstawiciele firm sponsorskich oraz ośrodków partnerskich. W auli zgromadziło się łącznie ponad 100 uczestników wydarzenia.

 

Po wprowadzeniu uczestników w tematykę tegorocznej konferencji rozpoczął się panel ekspercki, moderowany przez dr. Jacka Kurowskiego, opiekuna Koła Naukowego Studentów Logistyki. W panelu uczestniczyły także: dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak, która zaprezentowała temat pt. „Bezpieczeństwo międzynarodowego obrotu towarowego” oraz dr Tamara Rud, która dokonała prelekcji na temat: „Cyberwywiad a cyberbezpieczeństwo w logistyce”.

 

Następnie rozpoczął się konkurs na najlepszy studencki referat. W komisji konkursowej zasiedli: płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec (przewodniczący), dr Jacek Kurowski, dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty, dr inż. Krzysztof Szeląg, dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak oraz przedstawiciel firmy Flex – Tomasz Staniaszek.

 

Decyzją Komisji pierwsze miejsce w konkursie zdobyła Monika Bobińska, która zaprezentowała temat: „Innowacyjne rozwiązania zmniejszające ryzyko wypadku przy pracy magazyniera”. Drugie miejsce zajęły Agata Łomanowska i Monika Niedźwiecka („Nowoczesne rozwiązania magazynowe i transportowe wykorzystywane przy manipulacji towarami niebezpiecznymi”), natomiast trzecie – Michał Ziółkowski i Marcin Rozner („Rozbudowa sieci naziemnej kolei próżniowej jako szansa na bardziej efektywny, szybszy i tańszy transport”). W tym roku wszyscy laureaci reprezentowali Szkolę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Podczas spotkania odbyło się także oficjalne wręczenie nagrody dla Koła Naukowego Studentów Logistyki przez portal Młodzi Logistycy.pl za zajęcie trzeciego miejsca w Lidze Konferencji Logistycznych 2017.

 

Drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny. W Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej studentów gościł ppłk Marek Wardencki, który przedstawił historię Instytutu oraz realizowane zadania. Przez ponad 90 lat działalności Instytutu prowadzi on badania materiałowe, testy terenowe oraz koncesjonowane wytwarzanie wyrobów na rzecz państwa. Ważnym elementem działalności jest opiniowanie testowanych pojazdów i rozwiązań pod kątem bezpieczeństwa oraz charakterystyki użytkowania.

 

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć m.in. komorę klimatyczną służącą do sprawdzania wpływu skrajnych temperatur na wyposażenie i eksploatację pojazdów, deszczownicę do testów szczelności czy pochylnię zanurzeniową, a także umożliwiono im przejażdżkę samochodem Honker po torze testowym Instytutu.

 

Koło Naukowe Studentów Logistyki serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za obecność i gratuluje laureatom tegorocznej edycji. A już za rok zapraszamy na kolejną, jubileuszową, edycję Konferencji „Logistyka a Bezpieczeństwo”.

Konferencję poprowadzili Aleksandra Nasuta i Marek Wilczko. A parterami konferencji były firmy: Flex (wieloletni mecenas konferencji), FM Logistics, Rohling Suus.

 

Tekst: Aleksandra Łagoda, Aleksandra Maruszak

Poleć ten artykuł:

Polecamy