Logistyka w Daimler: automatyczny proces komunikacji dla dostaw

Logistyka w Daimler: automatyczny proces komunikacji dla dostaw

Ciężarówki przyjeżdżające do fabryki samochodów ciężarowych Mercedes-Benz w Wörth teraz bardzo szybko zgłaszają swoje przybycie, wysyłając automatyczne powiadomienia o statusie, bez jakiejkolwiek interwencji kierowcy.

Umożliwia to nowa procedura, opracowana przez dział logistyki dostaw w zakładzie w Wörth oraz dział IT koncernu Daimler, jako podmioty odpowiedzialne za sterowanie wjeżdżającymi samochodami ciężarowymi, i wykorzystywany do tego system informatyczny. Pod kierownictwem działu IT koncernu Daimler partnerzy projektu – Inform i Fleetboard Logistics – wdrożyli proces zgodny z zaleceniami VDA 4945 i 4996. Jego kluczowym elementem jest oprogramowanie Syncrosupply firmy Inform, służące do sterowania ruchem samochodów ciężarowych, które kontroluje ruch zakładowy za pomocą systemu zarządzania oknami czasowymi. Pojazdy zakontraktowanych firm spedycyjnych zgłaszają się w nim, wyruszając w trasę, poprzez aplikację Habbl. Następnie, także w trakcie przejazdu, co 15 minut wysyłają aktualizacje statusu z informacją o szacowanym czasie przybycia (ETA) oraz dodatkowe aktualizacje po osiągnięciu zdefiniowanych punktów orientacyjnych. Przed dotarciem do celu system kontrolujący ruch ciężarówek z odpowiednim wyprzedzeniem wysyła kierowcy pozwolenie na wjazd bezpośrednio do zakładu. Jeśli jednak wszystkie miejsca są zajęte, kierowca proszony jest o oczekiwanie przed zakładem i tym samym o przyspieszenie planowanej przerwy. – Bieżące informacje o postępach procesu transportowego zapewniają dodatkową pewność planowania – mówi Matthias Wurst, szef działu rozwoju logistyki przemysłowej w firmie Inform.

Przy bramie fabrycznej kierowca może zarejestrować się za pomocą kodu kreskowego w aplikacji i zaraz wjechać. Proces sterowania ruchem przychodzącym Syncrosupply można też obsługiwać w aplikacji Habbl, która jest standardowym produktem służącym do mobilnego zarządzania zleceniami – mogą z niej korzystać przewoźnicy zakontraktowanych spedycji, pobierając ją na swoje smartfony. Umożliwia ona zarówno planistom, jak i kierowcom cyfrowe obserwowanie całego procesu transportowego od wyruszenia pojazdu w trasę po realizację dostawy w fabryce. Stanowi też ułatwienie w elastycznym planowaniu harmonogramu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych problemów oraz w dalszym optymalnym wykorzystaniu czasów kierowania. Aplikacja jest w pełni zintegrowana w nowym Actrosie Mercedes-Benz w Kokpicie Multimedialnym pojazdu. W narzędziu tym kierowca otrzymuje również informacje na temat miejsca rozładunku, do którego prowadzą go prezentowane punkty trasy.

Udoskonalenie możliwości planowania

Upraszczając procedury zgłaszania się samochodów ciężarowych, Daimler kontynuuje cyfryzację procesów w ramach swojej logistyki dostaw. W pierwszym etapie nowa procedura będzie sukcesywnie wprowadzana także w innych niemieckich zakładach produkcyjnych. Można ją zastosować do obsługi wszystkich scenariuszy dostaw z zarządzaniem oknami czasowymi i centralną rejestracją samochodów ciężarowych – a więc właśnie tych punktów w łańcuchu logistycznym, w których często tworzą się kolejki kierowców i ciężarówek. – Automatyczny proces komunikacji pokazuje, w jaki sposób my, jako producent samochodów ciężarowych, ułatwiamy naszym klientom z branży logistycznej wykorzystanie pojazdów i zwiększenie jego efektywności – mówi Stefan Buchner, członek zarządu Daimler Truck AG.

(Mercedes-Benz Trucks)

Poleć ten artykuł:

Polecamy