Magazyn PVH i najwydajniejszy dach solarny

Magazyn PVH i najwydajniejszy dach solarny

W nowoczesnym centrum magazynowo-logistycznym PVH Europe zamontowano najwydajniejszy solarny dach spośród wszystkich tego typu konstrukcji na świecie. Konstrukcja pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną wszystkich budynków PVH Europe na terenie Holandii.

Firma PVH Corp. znana firma odzieżowa, do której należą takie marki, jak Tommy Hilfiger i Calvin Klein, w ramach działań zmierzających do korzystania z odnawialnych źródeł energii w swoim nowoczesnym centrum magazynowo-logistycznym w Venlo (Holandia) zainstalowała najwydajniejszy dach solarny spośród funkcjonujących obecnie i instalowanych na pojedynczej konstrukcji.
Na magazynie o powierzchni 110 000 mkw., który jest głównym centrum dystrybucji PVH Europe, zamontowano ponad 48 tys. paneli słonecznych, które pokrywają zapotrzebowanie na energię samego centrum, a także – w sposób pośredni, tj. z wykorzystaniem holenderskiej publicznej sieci linii elektrycznych – dostarczają energię elektryczną do pozostałych magazynów, biur i sklepów PVH Europe na terenie kraju.
Spółka Eneco, partner energetyczny PVH Europe, wystawiła certyfikat potwierdzający, że nowa konstrukcja dachowa pokrywa całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną wyżej wymienionych budynków. Centrum magazynowo-logistyczne w Venlo należy do belgijskiej spółki Heylen Warehouses działającej w obszarze nieruchomości logistycznych oraz będącej spółką joint venture utworzoną wspólnie z AG Real Estate. Partnerem odpowiedzialnym za techniczną instalację dachu było przedsiębiorstwo IZEN.
PVH należy do korporacyjnej inicjatywy RE100 na rzecz odnawialnej energii elektrycznej, której przewodzi Climate Group. W ramach inicjatywy podjęto zobowiązanie do zapewnienia, że do roku 2030 całość zapotrzebowania na energię elektryczną będzie pokrywana ze źródeł odnawialnych. PVH dąży do tego, aby do roku 2030 całość zapotrzebowania na energię elektryczną wśród należących do Grupy biur, magazynów i sklepów pokrywana była ze źródeł odnawialnych, a także do osiągnięcia 30% redukcji emisji dwutlenku węgla w obrębie łańcucha dostaw.

– Jest to krok milowy zarówno dla centrum magazynowo-logistycznego w Venlo, jak i dla PVH Europe, wpisujący się w realizację celów zrównoważonego rozwoju – powiedział Martijn Hagman, dyrektor generalny Tommy Hilfiger Global i PVH Europe. – Zainstalowaliśmy konstrukcję, którą uważamy za najwydajniejszy na świecie, w pełni funkcjonalny dach solarny. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania najwyższej klasy zespołu utalentowanych, pełnych pasji i poświęcenia współpracowników PVH.

Obecnie nawet 600 tys. produktów marek Tommy Hilfiger i Calvin Klein jest dystrybuowanych dziennie z centrum magazynowo-logistycznego w Venlo do punktów sprzedaży, w tym do sklepów własnych na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz bezpośrednio do klientów.
Przyznana obiektowi ocena „Very Good” w ratingu zrównoważonego rozwoju według BREEAM odzwierciedla standardy w zakresie energii, wody, transportu, materiałów, odpadów, zanieczyszczenia, ekologii, zdrowia i dobrostanu oraz obejmuje energooszczędne oświetlenie w obrębie całego obiektu, korzystanie wyłącznie z opakowań certyfikowanych przez FSC (Forest Stewardship Council – Radę Dobrej Gospodarki Leśnej) i recykling wszystkich odpadów w postaci tektury, tworzyw sztucznych i materiałów drukowanych.

– Wierzymy, że logistyczne budynki stanowić będą elektrownie słoneczne przyszłości – powiedział Philippe Deschilder, dyrektor generalny Heylen Warehouses. – Partnerstwo z PVH Europe w ramach projektu solarnego dachu wpisuje się w nasze ambicje, które obejmują inwestowanie w energię odnawialną i zapewnianie klientom wartości dodanej poprzez umożliwienie im zmniejszenia śladu węglowego.

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY
• Magazyn w Venlo zajmuje powierzchnię 110 000 mkw. i jest głównym centrum dystrybucji PVH Europe
• Ocena „Very Good” według BREEAM (metody oceny budynków pod kątem ich ekologiczności)
• Najwydajniejszy na świecie solarny dach o mocy zainstalowanej 18 MWp (jednostka mocy szczytowej instalacji)
• Łącznie ponad 48 tys. paneli słonecznych o wysokiej wydajności
• Pokrycie pełnego zapotrzebowania na energię elektryczną wszystkich należących do PVH Europe sklepów, magazynów i biur na terenie Holandii

Poleć ten artykuł:

Polecamy