Magazyn zdalnie sterowany

Magazyn zdalnie sterowany

Proces magazynowania staje się z dnia na dzień coraz bardziej zależny od nowoczesnych technologii. Wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu elektroniki czy informatyki jest już standardem. Producenci prześcigają się oferując coraz to nowsze narzędzia techniki

 

Priorytetem w logistyce magazynowej jest stworzenie systemu ułatwiającego jak najszybszy dostęp do informacji o miejscu składowania towaru, minimalizacja kosztów operacyjnych, czyli efektywność i produktywność, przy zachowaniu bezpieczeństwa pracowników. Klienci coraz częściej wymagają profilowanych rozwiązań magazynowych. Przy wyborze firmy logistycznej decydują niejednokrotnie wszelkie usługi dodatkowe. Maksymalizacja wyników logistyki magazynowej możliwa jest dzięki wykorzystaniu technologii z zakresu elektroniki magazynowej. Należą do niej: czytniki kodów kreskowych, drukarki etykiet, kolektory danych, WMS, RFID i nowoczesne systemy komunikacji głosowej.

Prawidłowo działające specjalistyczne oprogramowanie wsparte ww. narzędziami elektronicznymi pozwala unikać opóźnień, zmniejsza ilość błędów, umożliwia automatyzację czynności i całkowitą kontrolę nad przepływami oraz pełną informację o lokalizacji towarów, a co za tym idzie ustrzegania się strat finansowych.

Technologie automatycznej identyfikacji

Czytniki kodów kreskowych umożliwiają odczytanie i przesyłanie informacji o składowanym towarze, które zapisane są na kodzie kreskowym. Najnowocześniejsze czytniki pozwalają odczytywać kody jedno- i dwuwymiarowe. Coraz częściej zastępuje się czytniki stacjonarne, połączone z komputerem kablem dzięki mobilnym technologiom, skanerami bezprzewodowymi lub kolektorami danych. Te ostatnie umożliwiają zebranie danych w magazynie i przeniesienie je do głównego komputera. Do najnowocześniejszych czytników należą skanery wizyjne, w których dioda lub laser elektroluminescencyjne zastąpione są wbudowaną kamerą cyfrową z matrycą CCD. Czytniki laserowe i diodowe umożliwiają odczyt kodów jednowymiarowych w tym: Code 39, Code 128, EAN 13. Skanery wizyjne dekodują również dane dwuwymiarowe Data Matrix, PDF 417, QR Code. Technologicznie zaawansowane czytniki dają możliwość przesyłania danych drogą radiową. Najczęściej wykorzystywane do tego pasmo to 433 MHz, 910 MHz lub Buetooth o rozszerzonym zakresie działania. Czytniki ręczne w zależności od klasy wytrzymują upadek na beton z wysokości od 1,5m do 2m. Zasięg odczytu waha się od kilku centymetrów do nawet 15 metrów (przenośny CK31ex był pierwszym urządzeniem z wbudowaną technologią Intermec Intellibeam™ EX25), co przy pracy na wózkach widłowych znacznie ułatwia dekodowanie danych. Dostawcy, wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów coraz częściej oferują czytniki połączone z kolektorami danych. Producenci podkreślają niewielką wagę urządzeń, odporność na wstrząsy, temperatury i wilgotność; parametry układu optycznego i pamięci. Wydłużeniu ulega czas pracy akumulatorów lub baterii produktu oraz zakres i precyzja diody. Nowinką na rynku są skanery odczytujące pliki PDF i wyposażenie z opcją edytowania danych. Na przykład czytnik firmy Motorola model LS4278 zasilany jest z wykorzystywanego interfejsu. Do przesyłu danych wykorzystuje się sieć Bluetooth Class 2. Magazynowane towary wymagają odpowiedniego oznaczenia. Funkcję tę spełniają drukarki kodów kreskowych, dzięki którym nadawane są m.in. etykiety kodów kreskowych lub etykiety paletowe. Umożliwia to grupowanie, znakowanie i późniejszą dokładną lokalizację składowanych towarów. Pamięć FLASH zapisuje czcionki kodów kreskowych i czcionki tekstowe dzięki czemu dane nie muszą być przesyłane do drukarki jako grafika, co niweluje czas transmisji i przetwarzania danych. Drukarka etykietowa sprawdza się idealnie podczas inwentaryzacji. Cechuje ją łatwość w użyciu i niski koszt utrzymania, co znacząco wpływa na mobilne możliwości magazynu.

Do porządkowania danych wykorzystać możemy kolektory danych, tzw. terminale mobilne, które mogą skupiać w sobie możliwości czytników kodów kreskowych dalekiego zasięgu, wizyjny skaner kodów kreskowych 2D, czytnik RFID sieci bezprzewodowej Wi-Fi, a także Bluetooth. Niektóre modele wyposażone są także w złącze IRDA oraz technologie EDGE, GPRS, GSM i iDEN. Nowoczesne urządzenia tego typu charakteryzują się 32-bitowym procesorem o częstotliwości 624 MHz, a ich pamięć może być rozszerzona dodatkowymi kartami SD i MMC.
Terminale mogą być umieszczane na wózkach widłowych, mających wysoką odporność na temperatury od –30 do 45 °C. Urządzenia te stosuje się nie tylko w magazynach, ale w chłodniach lub dokach załadunkowych. Podgrzewany ekran zapewnia nieustanny komfort optyczny przy niskich temperaturach. Zaawansowane interfejsy komunikacyjne pozwalają na dopasowanie terminala wózkowego do systemów głosowych, RFID lub innych terminali. System komunikacji bazuje na sieci LAN, WiFi oraz Bluetooth i Bluetooth Class 2.

Terminale wykorzystują system operacyjny Windows CE, Windows mobile. Kieszonkowy komputer przenośny PDA wykazuje się wielofunkcyjnością i sprawdza się podczas ewidencji materiałów, towarów, narzędzi środków trwałych, weryfikacji towarów, ilości i cen, wystawianiu dokumentów magazynowych oraz inwentaryzacji.

Postępująca informatyzacja

Systemy informatyczne stosowane w różnej wielkości magazynach poprawiają efektywność procesu magazynowania od momentu przyjęcia towaru do jego wydania. Uniwersalność zastosowań programów zarówno do magazynów towarowych, zwrotów lub produktów gotowych podnosi elastyczność firmy logistycznej w sferze magazynowania. System WMS obsługujący czytniki kodów kreskowych, terminale oraz drukarki kodów pozwala na nieustanny kontakt pracowników z centralą informacyjną. Dodatkowo WMS przystosowany jest do coraz szerzej stosowanego systemu RFID. Producenci tych systemów podkreślają, że dzięki WMS łatwiejsze staje się przyjęcie towaru w połączeniu z zamówieniem i awizem dostawy, pełna kontrola ilości i jakości przyjmowanego przez magazyn towaru, automatyzacja wyboru lokalizacji składowania i dzięki RFID kontrola czasu pracy i wykonującego swoje obowiązki pracownika. Każda półka i regał wniesiony do programu ma automatycznie nadane swoje niepowtarzalne współrzędne na mapie magazynu. Kompletacja czy inwentaryzacja staje się dzięki temu o wiele prostsza, zapobiegając ewentualnym błędom i dając pewność dotrzymania terminów.

Wśród oprogramowań wymienić należy m.in. Astro WMS fimy Consafe Logistics, Formica WMS firmy Novitus, PSIwms firmy PSI Produkty i systemy informatyczne. Wiele z systemów może mieć charakter modułowy, co oznacza że w razie potrzeby może być rozbudowany i poszerzony.

Producenci zapewniają, że system czytnika głosowego znacznie wpływa na mobilność załogi, pozwala lepiej zarządzać flotą wózków widłowych, podnosząc wyniki o 15proc. a nawet 35proc. Dodatkowym atutem wymienianym przez dostawców jest możliwość kontroli wykonanych zadań w czasie rzeczywistym. Technologie głosowe mają zaoszczędzać czas i zwiększać bezpieczeństwo, podnosząc jakość obsługi klienta.

System gwarantuje dokładne określenie współrzędnych towarów i wózków widłowych. Dostosowuje dane zadanie do możliwości wózka, znając jego wysokość, rejon pracy i nośność. Ustala zadania, które powinny być ukończone w pierwszej kolejności, dzięki czemu zmniejsza do minimum puste przebiegi; nie wyznacza także zadań krzyżujących się wzajemnie. Wszystko to dzięki optymalizacji opcji pracy wózków widłowych.

System RFID

Technologia automatycznej identyfikacji przeżywa okres dynamicznego rozwoju. Na coraz szerszą skalę produkowane są urządzenia RFID (Radio Frequency Identification). Transpondery znajdujące się w kartach RFID zawierają dane, które odbierane przez antenę o odpowiednim zasięgu, a odczytane przez urządzenie czytająco-programujące np. terminal z dekoderem i nadajnikiem, przekazują żądane informacje.

Karty do zastosowania w magazynach nie wymagają ładowania, gdyż pobierają zasilanie z wiązki fali elektromagnetycznej czytnika; są odporne na uszkodzenia, światło, chemikalia, wilgotność i pyły, co wyklucza ich szybkie zużywanie. Transpondery są samoobsługowe i bardzo ciężkie do podrobienia. Najważniejszą ich zaletą jest możliwość bezdotykowej kontroli. Transpondery są wykrywane i rozpoznawane bez fizycznego kontaktu z czytnikiem, nawet przez materiały nie przewodzące. Jednocześnie system może odczytywać informacje z kilku tysięcy tagów z miejsc mało dostępnych. Brak potrzeby optycznego kontaktu z tagiem umożliwia szybszy przesył danych za pomocą fal radiowych. Znacznym ulepszeniem w stosunku do kodów kreskowych jest możliwość wielokrotnego zapisywania i dopisywania danych o danym towarze. RFID znajduje zastosowanie w wielu procesach logistyki magazynowej m.in. przyjęciach, kompletacji, wydaniach czy inwentaryzacji.

Dzięki nowoczesnym interfejsom urządzenia mogą współpracować z centralą, przenośnymi komputerami i innymi kolektorami danych. Coraz częściej proponowaną przez dostawców opcją jest możliwość stworzenia niewielkiej sieci, w której kilka bezprzewodowych skanerów działa kompatybilnie z serwerem bazowym.

 

Systemy Głosowe oraz Wi-Fi

Użycie technologii głosowych w magazynach ma umożliwić bezproblemową komunikację pomiędzy takimi systemami jak WMS (warehouse management system) lub z ERP ( enteprise resource planning) i pracownikiem magazynu. Nowoczesna technologia zapewnia łatwość przy np. kompletowaniu towaru zastępując dokumenty papierowe lub wyświetlane na ekranach terminali instrukcje, techniką głosową. Założeniem producentów jest doprowadzenie do kompatybilności systemu głosowego z RFID, czytnikami i WMS. Technologie głosowe mają uzupełniać pozostałe narzędzia elektroniki magazynowej i uwolnić ręce pracowników od obsługi urządzeń. Przez system słuchawkowy pracownik dowiaduje się o odbieranym towarze i lokalizacji. Główna centrala magazynowa przesyła przy pomocy sieci bezprzewodowej zadania do talkmana, który pracownik ma przymocowanego najczęściej do paska. Interfejs talkmana obsługuje kilkanaście języków, a za właściwe działanie odpowiada światowy potentat w tej dziedzinie – firma Vocollect. Niewrażliwy na szumy środowiska magazynowego program TTS (Text To Speech), potrafi rozpoznać indywidualne cechy werbalne każdego pracownika.

Dzięki systemowi RFID możemy na przykład kontrolować dostępność do maszyn i pomieszczeń, identyfikować osoby, rejestrować czas pracy zatrudnianych pracowników lub identyfikować narzędzia i urządzenia.

System stosuje się na zachodzie zarówno w małych spożywczych magazynach jak i wielkopowierzchniowych farmaceutycznych lub narzędziowych. Aby rozwiązanie to mogło działać potrzebny jest działający bez zarzutów w magazynie system WiFi. Dużym plusem systemu bezprzewodowego jest jego elastyczność w dopasowywaniu się do innowacji technologicznych proponowanych przez producentów technologii mobilnej w magazynach. Najnowocześniejsze urządzenia przesyłu radiowego działają w sytuacji bardzo niekorzystnych warunków zewnętrznych. Dostawcy proponują anteny jedno- i wielokierunkowe. Dzięki zróżnicowaniu kierunku przesyłu anteny działające w polaryzacji kilkukierunkowej mogą być na przykład nastawione na kierunek pionowy by nie zakłócać jednokierunkowych przesyłów poziomych.

Bariery i szanse na rynku

Przedsiębiorcy za główny problem na rynku uważają brak inwestycji, spowodowany ogólnoświatową recesją. Ostrożność w lokowaniu kapitału wywołana jest niepewną sytuacją, spadkiem sprzedaży, korektą zakupów i wahaniami polskiej waluty. W polityce firm dominuje strategia budowania rezerw i optymalizacji kosztów. Dla wielu przedsiębiorstw recesja, stała się dodatkową motywacją do dynamicznych działań, mających na celu poszerzenie gamy dostarczanych produktów lub wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, które można było m.in. zobaczyć na organizowanej przez Eurologistics grudniowej Gali dla Logistyki.

W 2010 roku przedsiębiorcy z jednej strony upatrują szans na dalszy rozwój, a z drugiej zalecają ostrożność i zimną obserwacje rynku.

Poleć ten artykuł:

Polecamy