Mapa średnich cen energii w grudniu 2022

Mapa średnich cen energii w grudniu 2022

Firma Energy Solution Sp. z o.o., zajmująca się działalnością doradczą dla odbiorców energii elektrycznej i paliwa gazowego przygotowała kolejną, comiesięczną analizę średnich cen energii. W grudniu 2022 roku na rynku SPOT za 1 MWh płacono w UE średnio ponad 241 Euro. W Polsce cena ta oscylowała w ubiegłym miesiącu wokół 173 Euro. Uśredniona cena zakupu energii dla kontraktu terminowego (BASE Y) na 2023 r. wynosiła nieco ponad 287 Euro. W Polsce spółki handlujące energią, oczekiwały za 1 MWh ok. 223 Euro.

Mapę średnich cen energii komentuje Edyta Bartoszek, Manager ds. Zakupów Energii Elektrycznej i Paliwa Gazowego, ekspertka firmy Energy Solution.

  • Średnia cena energii na rynku SPOT w grudniu w UE wzrosła o blisko 29 proc. w stosunku m/m i wyniosła 241,48 EUR/MWh,
  • W Polsce średnia cena energii SPOT w grudniu była niższa o 1 proc. m/m, kosztowała 172,62 EUR/MWh,
  • Średnia cena energii w UE dla kontraktu terminowego (BASE Y-23) spadła w grudniu m/m o ponad 6 proc. i wyniosła 287,28 EUR/MWh,
  • W Polsce średnia cena energii (BASE Y-23) w grudniu wyniosła 223,23 EUR/MWh i była o blisko 5 proc. niższa od tej w listopadzie;
  • W grudniu obserwowaliśmy spadek cen nośników energii, a największy wpływ na rynki hurtowe miała w tym miesiącu pogoda.
Rys. 1: Średnia cena SPOT w grudniu 2022 r.

Średnia cena dostaw natychmiastowych energii elektrycznej w minionym miesiącu wyniosła dla całej opisywanej strefy do 241,48 EUR/MWh, wobec 187,51 EUR/MWh w listopadzie (+28,8 proc.).

Pierwsza połowa miesiąca cechowała się niższym poziomem generacji OZE ze źródeł niesterowalnych (wiatr, słońce) przy jednoczesnym ochłodzeniu i zwiększonym zapotrzebowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego. Średni hurtowy koszt energii elektrycznej według notowań pierwszego fixingu utrzymywał się w granicach 1000 zł/MWh przez większość dni (1-16 XII).

Druga część miesiąca to wzrost temperatur i spadek zapotrzebowania w okresie świątecznym z podwyższoną generacją wiatrową. Ten okres rozliczył się poziomem 624,82 zł/MWh (-36 proc. vs pierwsza połowa miesiąca). Okres świąteczny odznaczył się wyjątkowo niskimi cenami SPOT. W dniu 26 grudnia średnia SPOT na rynku ogólnoeuropejskim wyniosła 75,13 EUR/MWh, natomiast 30 grudnia obniżyła się do poziomu 58,75 EUR/MWh. Sprzyjające warunki pogodowe według prognoz utrzymają się co najmniej do pierwszych dni 2023 roku, co pozwoli na utrzymanie niższych wycen w tym okresie. Poziom wyłączeń z pracy głównych bloków polskich elektrowni był znaczący, jednak przy wysokiej produkcji OZE nie był odczuwalny dla systemu elektroenergetycznego.

Rys. 2: Średnia cena BASE Y-23 w grudniu 2022 r.

Średnia cena kontraktów terminowych na 2023 r. wyniosła 287,28 EUR/MWh i była niższa od listopadowej o -6,41 proc. Do połowy miesiąca europejskie rynki hurtowe energii elektrycznej utrzymywały wysokie wyceny – po jesieni, która była łagodniejsza niż zwykle, grudniowy mróz spowodował gwałtowny wzrost cen. Ostrzeżenia o niedoborach mocy stały się bardziej prawdopodobne, a brak dostaw z największych europejskich parków wiatrowych stanowił poważne wyzwanie dla systemu elektroenergetycznego. We Francji dłuższe niż planowano przerwy konserwacyjne nadal ograniczają produkcję energii jądrowej (dostępność energii jądrowej wynosi obecnie 31,4 GW, czyli 51 proc. mocy zainstalowanej) co dodatkowo obciąża dostawy energii we Francji, a także w krajach sąsiednich.

Druga połowa grudnia za sprawą analogicznych czynników jak na rynku SPOT przyniosła znaczące obniżki na rynku terminowym – wycena wyniosła mniej niż 900 zł/MWh. Na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie notowania na kontrakcie na 2023 r. kształtowały się w przedziale 896-1224 zł/MWh.

Poleć ten artykuł:

Polecamy