Mapa średnich cen energii w lutym 2023 r.

Mapa średnich cen energii w lutym 2023 r.

Firma Energy Solution Sp. z o.o., zajmująca się działalnością doradczą dla odbiorców energii elektrycznej i paliwa gazowego przygotowała comiesięczną analizę średnich cen energii. W lutym 2023 roku na rynku SPOT za 1 MWh płacono w UE średnio prawie 133 Euro, czyli niemal tyle samo ile, wynosiła średnia cena z ubiegłego miesiąca (ok. 5 Euro więcej). W Polsce cena ta oscylowała w ubiegłym miesiącu wokół 140 Euro. Uśredniona cena zakupu energii dla kontraktu terminowego (BASE Y) na 2023 r. wynosiła w lutym prawie 149 Euro. W Polsce spółki handlujące energią, oczekiwały za 1 MWh ponad 172 Euro.

Mapę średnich cen energii komentuje Edyta Bartoszek, Manager ds. Zakupów Energii Elektrycznej i Paliwa Gazowego, ekspertka firmy Energy Solution.

  • Średnia cena energii na rynku SPOT w lutym w UE wzrosła o 4 proc. w stosunku m/m i wyniosła 132,92 EUR/MWh,
  • W Polsce średnia cena energii SPOT w lutym była wyższa o blisko 5,6 proc. m/m, kosztowała 140,56 EUR/MWh,
  • Średnia cena energii w UE dla kontraktu terminowego (BASE Y-23) spadła w lutym m/m ok. 9,3 proc. i wyniosła 148,96 EUR/MWh,
  • W Polsce średnia cena energii (BASE Y-23) w lutym wyniosła 172,16 EUR/MWh i była o ok. 7,6 proc. niższa od tej w styczniu;
  • W lutym obserwowaliśmy spadek i stabilizację cen nośników energii, na które nie wpłynęły rosnące ceny uprawnień do emisji. Coraz bardziej widoczny był także pozytywny wpływ generacji wiatrowej i fotowoltaicznej.
Rys. 1: Średnia cena SPOT w lutym 2023 r.
Rys. 1: Średnia cena SPOT w lutym 2023 r.

Średnia cena dostaw rynku dnia następnego energii elektrycznej w minionym miesiącu wyniosła dla całej opisywanej strefy 132,92 EUR/MWh, wobec 127,73 EUR/MWh w styczniu (+4%).

Luty pod względem wycen na RDN był podzielony na dwa różne okresy zależne w dużej mierze od produkcji energii odnawialnej – w dniach z wyższą generacją (ponad 4 GW) ceny utrzymywały się na średnim poziomie 573 zł/MWh, w pozostałych 740 zł/MWh (+29%).  Koniec miesiąca odznaczył się w Polsce nowym rekordem w produkcji energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych 6,99 GW – w poszczególnych godzinach energia słoneczna  stanowiła 30% zapotrzebowania. Co ciekawe to miesiąc zimowy pobił ostatni rekord z września 2022 – 6,71 GW.

Rys. 2: Średnia cena BASE Y-23 w lutym 2023 r.
Rys. 2: Średnia cena BASE Y-23 w lutym 2023 r.

Średnia cena kontraktów terminowych na 2024 r. wyniosła 148,96 EUR/MWh i była niższa od styczniowej o -9,3%. Ceny na prawie wszystkich europejskich rynkach energii elektrycznej spadły z powodu zmniejszenia popytu i cen na gaz, a także wzrostu generacji wiatrowej oraz fotowoltaicznej. Wyjątek stanowią kraje skandynawskie utrzymujące styczniowe poziomy ze względu na duży udział źródeł OZE oraz Portugalia i Hiszpania w związku z regulacjami prawnymi ograniczającymi ceny. Pomimo osiągnięcia przez uprawnienia do emisji CO2 najwyższej historycznie wartości 100,34 EUR/t, ruch ten nie miał widocznego wpływu na równie gwałtowny wzrost wycen energii elektrycznej. W związku z tym byliśmy świadkami nietypowej sytuacji na rynku, kiedy ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły a ceny energii podążały w przeciwnym kierunku.

Na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie notowania na kontrakcie na 2024 r. kształtowały się w przedziale 779,40 – 834,50 zł/MWh. Obserwowany jest wzrost obrotu na rynku spotowym (+83% rok do roku), natomiast znaczny spadek na kontraktach terminowych (- 65% rok do roku). W lutym po raz pierwszy od 12 lat miesięczny wolumen obrotu na rynku spot był wyższy od obrotu na rynku terminowym. Względnie wysokie temperatury w nadal trwającym sezonie grzewczym, przy przyroście generacji wiatrowej oraz coraz wyższym udziale energii fotowoltaicznej, a także wysoki poziom wypełnienia magazynów pozwoliły na oddalenie ryzyka niedoborów podażowych energii w Europie, czego efektem są obecne spadki wycen na rynku terminowym oraz relatywnie utrzymująca się, niewysoka wycena SPOT. Sytuacja podażowa będzie również ulegała stopniowej poprawie wraz z wydłużaniem się dni i większym nasłonecznieniem, jednak wyceny pozostają na znacznie wyższych poziomach niż w poprzednich latach, co oznacza, że kryzys energetyczny nie jest przeszłością.

Poleć ten artykuł:

Polecamy