MDC2 Park Łódź South z nowoczesną, ekologiczną koncepcją budowy

MDC2 Park Łódź South z nowoczesną, ekologiczną koncepcją budowy

19 km na południe od granicy z Łodzią, w miejscowości Głuchów powstaje MDC2 Park Łódź South – park dystrybucyjno-logistyczny o łącznej powierzchni ponad 80 000 m2. Obiekt zlokalizowany będzie u zbiegu autostrady A1 i drogi krajowej nr 12. W pobliżu Łodzi przebiega także autostrada A2 oraz droga ekspresowa S8. Zaplanowana już została także rozbudowa drogi S14, która połączy się z autostradą A2 (węzeł Emilia) i drogą ekspresową S8 (węzeł Róża). Daje to najemcom MDC2 Park Łódź South jedne z lepszych możliwości pod kątem dystrybucji w całym kraju i Europie.

Właścicielem i partnerem finansującym inwestycję jest Fortress Real Estate Investments Limited (Fortress), spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu (JSE), właściciel portfela nieruchomości komercyjnych. Deweloperem projektu jest MDC2.

Obydwie firmy są liderami w zakresie rozwoju ekologicznego budownictwa magazynowego w Polsce, a obecnie budują  razem jeden z najbardziej zrównoważonych obiektów magazynowych – MDC2 Park Łódź South. Strategia firm jest spójna. Jej naczelna zasada to możliwie najszybsze osiągnięcie neutralności energetycznej. W ramach tej polityki realizacja inwestycji odbywa się z wykorzystaniem najlepszych praktyk mających na celu ochronę środowiska. Projekt – łącząc nowoczesną technologię z ekologicznymi rozwiązaniami – ma przemawiać do najbardziej wymagających najemców. Strategię tę rozumieją także inni. Do inwestycji dołączają kolejne firmy, które podzielają wizję MDC2 i Fortress. W ostatnim czasie sfinalizowano umowę najmu na powierzchnię ponad 28 tys. m2 z firmą Notino s.r.o. – właścicielem marki Notino, największego w Europie sklepu internetowego z perfumami i kosmetykami.

MDC2 certyfikuje budynki w zakresie BREEAM New Construction na poziomie minimum Excellent. W zakresie ochrony środowiska polityka zrównoważonego rozwoju jest realizowana w szczególności poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii w budynkach. Zasady realizacji budowy zostały opracowane na podstawie przyjętego przez MDC2 ścisłego standardu, który nakłada na wykonawcę budowy szereg rygorystycznych norm i zasad związanych z troską o środowisko. W planie eksploatacji obiektu MDC2 gwarantuje szeroko rozumiane energooszczędne rozwiązania dla najemców i obsługi budynku: zwiększoną izolację ścian, dachy przystosowane do instalacji paneli solarnych, instalację oświetlenia LED, system monitorowania zużycia mediów, retencję wody deszczowej. W części biurowej Notino zastosowane zostaną pompy ciepła, co stanowi nowość na tym rynku. W ramach wewnętrznej polityki dewelopera przyjęto założenie, by 95% materiałów budowlanych mogło zostać poddanych recyklingowi. Według narzuconych przez MDC2 restrykcyjnych norm do budowy MDC2 Park Łódź South zostaną wykorzystane niskoemisyjne materiały – w tym beton niskoemisyjny oraz stal niskowęglowa.

Dla potrzeb zachowania najwyższych standardów ekologicznych w pracach nad projektem MDC2 Park Łódź South zastosowano analizę LCA (znaną również jako analiza cyklu życia – ang. life cycle analysis). Jej celem jest ocena potencjalnych zagrożeń dla środowiska, w tym zidentyfikowanie i oszacowanie ilościowe obciążeń dla środowiska (zużytych materiałów i energii, emisji i wprowadzanych odpadów), ocena potencjalnych wpływów tych obciążeń, a także rozważenie dostępnych opcji umożliwiających ich zmniejszenie. Analiza ta polega na ocenie wpływu na środowisko we wszystkich fazach cyklu życia budynku magazynowego, dzięki czemu nie ma możliwości pominięcia jakiegokolwiek etapu jego funkcjonowania. Celem badania jest udokumentowanie i poprawa ogólnego profilu środowiskowego centrum logistycznego.

Ocena cyklu życia jest podstawą do sporządzenia deklaracji środowiskowej produktu (EDP – ang. environmental product declaration). Stosując materiały z certyfikatem EDP, deweloper dba o transparentność procesów i gwarantuje swoim najemcom i partnerom biznesowym dostarczenie obiektu niskoemisyjnego i przygotowanego na długie lata funkcjonowania. 

Ważną część budowy w ostatnim jej etapie stanowić będą badania szczelności budynków, które zakończą realizację przemyślanej koncepcji budynków MDC2 Park Łódź South.

Dzięki wszystkim zastosowanym rozwiązaniom wpływ parku logistyczno-dystrybucyjnego na środowisko będzie maksymalnie ograniczony.

Wprowadzając na rynek magazynowy najnowocześniejsze, pionierskie rozwiązania, MDC2 wraz z inwestorem – firmą Fortress wytyczają kierunek zmian w zakresie świadomości ekologicznej dla firm zaangażowanych na tym rynku. Nowatorskie podejście, troska o środowisko i technologia wysokiej klasy tworzą nowy, perspektywiczny trend, w którym pojęcie równowagi zajmuje najważniejsze miejsce w rozwoju biznesu.

Poleć ten artykuł:

Polecamy