Międzynarodowa Przesyłka Paletowa od Poczty Polskiej

Międzynarodowa Przesyłka Paletowa od Poczty Polskiej

Usługa Międzynarodowa Przesyłka Paletowa (MPP) została uruchomiona w 1 lutego 2019 roku. Jej rozwój stanowi naturalną konsekwencję rozwojową Krajowej Przesyłki Paletowej (KPP).

Wprowadzenie nowego produktu powoduje sukcesywne zwiększanie bazy klientów, jak również wzrost udziałów Poczty Polskiej w rynku międzynarodowych usług TSL. Rozwiązanie to pozwala także pracownikom firmy pozyskiwać unikalne kompetencje, wiedzę i umiejętności niezbędne do obsługi przesyłek międzynarodowych (nie tylko drogowych).

Dalszy rozwój produktu MPP ma na celu przyłączenie krajowej sieci dystrybucji logistycznej do międzynarodowej sieci dystrybucyjnej opartej na umowach partnerskich, zarówno z europejskimi systemami dystrybucji, jak i z pojedynczymi firmami posiadającymi sieć dystrybucyjną w danych krajach. Umożliwi to także obsługę przesyłek paletowych drobnicowych neutralnych oraz podlegających pod wybrane grupy towarów niebezpiecznych (konwencja ADR) we wszystkich krajach Europy bezpośrednio lub pośrednio. Przykładem jest uruchomienie bezpośredniego połączenia liniowego na kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia).

W strukturach Poczty Polskiej terminalami (WER-ami – Wydziałami Rozdzielczo-Eksploatacyjnymi, czyli sortowniami) przyjmującymi i wysyłającym przesyłki międzynarodowe będą docelowo: Komorniki, Wrocław, Zabrze, Pruszcz Gdański, Lisi Ogon lub Warszawa, Białystok i Rzeszów.

Wprowadzenie produktu Międzynarodowej Przesyłki Paletowej niesie ze sobą szereg korzyści i szans dla Poczty Polskiej. Należą do niej wzrost rynkowej wartości spółki, dołączenie do ścisłej czołówki polskich firm logistycznych, rozszerzenie zasięgu krajowej sieci dystrybucyjnej do zasięgu ogólnoeuropejskiego, uzupełnienie wachlarza usług i wypełnienie luki wolumenowo-sprzedażowej, wynikającej ze zmniejszającej się ilość listów tradycyjnych, czy też stworzenie dodatkowych miejsc pracy i rozwój unikalnych kompetencji w Poczcie Polskiej S.A, a także możliwość oferowania usług w myśl zasady “one stop shop” (zakupu wszystkich produktów u jednego dostawcy) pozwalającej na oszczędzenie czasu i związanie klientów z pakietem usług PP.

(Poczta Polska)

Poleć ten artykuł:

Polecamy