Miej wpływ: wyzwanie sprzątania w XPO Logistics

Miej wpływ: wyzwanie sprzątania w XPO Logistics

Zrównoważony rozwój to ważny temat w XPO, który ma wpływ na każdy obszar naszej strategii biznesowej. Coraz częściej współpracujemy z naszymi klientami, aby pracować nad kwestiami zrównoważonego rozwoju, i wprowadzamy innowacje, aby zmniejszyć nasz własny ślad węglowy. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju odgrywają kluczową rolę w uczynieniu nas wyjątkowym miejscem pracy.

Aby uczcić Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, rozpoczęliśmy działania związane ze zrównoważeniem środowiskowym – wspólnie możemy przenieść XPO na wyższy poziom.

Razem możemy mieć wpływ !

W ciągu ostatnich tygodni nasze zespoły w całej Europie uczestniczyły w serii porządkowych wyzwań. Oto, co się stało:

Cyfrowe porządki: odważ się usunąć

Czy wiesz, że przechowywanie jednej wiadomości e-mail przez rok ma taki sam ślad węglowy jak plastikowa torba? Wiele e-maili, które trafiają do archiwów, nie musi tam być. Dlatego rzuciliśmy wyzwanie każdemu z naszych pracowników, aby usunął 100 nieaktualnych e-maili, aby osiągnąć wspólny cel 100 000 e-maili usuniętych w całej Europie. Nasze zespoły z nawiązką stanęły na wysokości zadania, usuwając ponad 3 miliony e-maili w całej Europie. Dzięki tej akcji zaoszczędziliśmy równowartość pozostawienia włączonej energooszczędnej żarówki przez 288 lat.

Fizyczne sprzątanie: wokół miejsca pracy

Nasi koledzy podjęli się także zadania zbierania śmieci, aby wywrzeć wpływ w miejscu pracy i społeczności. W Rosji zbierano i poddawano recyklingowi puste palety oraz wprowadzono pojemniki do zbierania i recyklingu baterii. Dwa z naszych zakładów we Francji zebrały ponad 227 kg śmieci z całego miejsca pracy, a ponad 40 wolontariuszy wzięło udział w sprzątaniu terenu w Holandii.

Porządki po burzy mózgów: usłyszeć głos pracowników

Chcieliśmy również usłyszeć od naszych zespołów w terenie, w jaki sposób ich zdaniem możemy poprawić nasze działania. Rzuciliśmy im wyzwanie, aby zastanowili się, w jaki sposób możemy nadal wywierać wpływ, zarówno w ramach operacji, jak i lokalnie na ich terenie.

Otrzymaliśmy wiele pomysłów z całej Europy, dotyczących sposobów zwiększania świadomości, gospodarowania odpadami, zmniejszania emisji, promowania bioróżnorodności i angażowania klientów, zarówno lokalnie, jak i we wszystkich działaniach. Sugestie dotyczyły tego, jak wyeliminować przepakowywanie i faworyzowanie firm zaangażowanych w redukcję emisji w naszym procesie wyboru dostawców, po wdrażanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych we Włoszech w pracy i wprowadzenie operacji elektronicznych w naszej branży transportowej w Hiszpanii.

Jesteśmy widząc, jak nasi ludzie w całej Europie gromadzą się wokół tych wyzwań i nie mogę się doczekać kolejnych kroków. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i pomysły, które pomagają naszej firmie, naszym społecznościom i środowisku.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego.

Poleć ten artykuł:

Polecamy