Mniejsze kary dla mniejszych przewoźników

Mniejsze kary dla mniejszych przewoźników

16 września 2011 r. Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Nowelizacja wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r. Zmiany zawierają uregulowania zmierzające do poprawy funkcjonowania przewoźników krajowych oraz usunięcia biurokratycznych barier, które utrudniaj

Zasadniczym celem ustawy jest ograniczenie nieuczciwej konkurencji wśród firm spedytorskich zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Do osiągnięcia tego celu ma przyczynić się zmieniony tą nowelą system kar administracyjnych i obniżenie wysokości kar pieniężnych nakładanych na przewoźników naruszających przepisy ustawy o transporcie drogowym.

Uregulowania ustawy ułatwią funkcjonowanie mniejszych firm transportowych. Dotychczas każdy taki przewoźnik, bez względu na wielkość, płaci nawet 30 tys. zł kary za naruszenie przepisów ustawy, np. brak dokumentacji przewozowej lub stosownych zezwoleń.

Od 1 stycznia 2012 r. firmy zatrudniające do 10 kierowców zapłacą maksymalnie 15 tys. zł za wszystkie naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli. Natomiast odpowiednio większe kary zapłacą przedsiębiorcy zatrudniający większą ilość kierowców, na przykład ponad 250 kierowców – do 30 tys. zł. Najwyższe zaś kary pieniężne ustawa przewiduje dla spedytorów – do 40 tys. złotych.

Ustawa rozszerza zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszanie przepisów o transporcie drogowym na podmioty zajmujące się wykonywaniem czynności związanych z przewozem drogowym: spedytorów, nadawców, załadowców, odbiorców, organizatorów wycieczek, organizatorów transportu i operatorów publicznego transportu zbiorowego. ml

Poleć ten artykuł:

Polecamy