Najlepszy menedżer zakupów /The best purchasing manager

Najlepszy menedżer zakupów /The best purchasing manager

Na kongresie Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyk, który odbył się w Warszawie w dniach 21-22 października, ogłoszono wyniki konkursu na najlepszego menedżera zakupów 2010 roku. Menedżerem zakupów został Przemysław Kotwicki - zastępca

Na kongresie Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyk, który odbył się w Warszawie w dniach 21-22 października, ogłoszono wyniki konkursu na najlepszego menedżera zakupów 2010 roku. Menedżerem zakupów został Przemysław Kotwicki – zastępca dyrektora Pionu Zamówień i Administracji w firmie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A., odpowiedzialny za obszar zakupów i zaopatrzenia, zarządzanie dostawcami oraz negocjacje cenowe.Przemysław Kotwiecki jest ekspertem w dziedzinie organizacji zakupów w podmiotach zobowiązanych do stosowania Ustawy o zamówieniach publicznych. W latach 2004 – 2007 pełnił funkcję naczelnika Wydziału Kontroli Uprzedniej Zamówień na Roboty Budowlane i Zamówień Sektorowych w Urzędzie Zamówień Publicznych. Jest absolwentem Wydziału Prawa na UMCS w Lublinie.

During the congress of the Polish Association of Logistics Managers has been announced the result of the best purchasing manager in 2010. The winner is Przemysław Kotwicki, deputy Director of Administration in Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A., he is responsible for purchase, procurement, supplier management and price negotiations.He is an expert of purchase in public sector; from 2004 to 2007 he was working in Public Procurement Office in Poland. He has graduated a law from the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.

Poleć ten artykuł:

Polecamy