Nick Preston na czele nowej struktury Investment Management w Panattoni

Nick Preston na czele nowej struktury Investment Management w Panattoni

Panattoni, największy deweloper nieruchomości logistycznych w Europie, powierzył Nickowi Prestonowi, ekspertowi w dziedzinie inwestycji w nieruchomości logistyczne, dywersyfikację i rozwój portfela klientów-inwestorów.

Nick Preston został mianowany szefem nowo utworzonej struktury – Panattoni Investment Management, która zapewni Panattoni dostęp do dodatkowych źródeł kapitału. Raportując bezpośrednio do Roberta Dobrzyckiego, CEO i współwłaściciela Panattoni w Europie i Indiach, Nick Preston zaangażuje się w tworzenie programów inwestycyjnych dla nowych klientów-inwestorów w tym tych o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, uzupełniających istniejącą bazę inwestorów firmy.

Jedną z korzyści dla nowych inwestorów będzie możliwość uzyskania dostępu zarówno do wyższych zwrotów wynikających z szerokiego wachlarza projektów deweloperskich Panattoni, jak i jasno określanej polityki doboru poszczególnych inwestycji w nieruchomości w celu zapewnienia długoterminowych wyników. Panattoni od siedmiu lat jest największym deweloperem logistycznym w Europie, posiadającym niezrównane doświadczenie w zakresie dostarczania wysokiej jakości, ekologicznych obiektów logistycznych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Belgii, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Słowacji, Czechach, Austrii, na Węgrzech i w krajach nordyckich. Zobowiązanie Panattoni do osiągnięcia zeroemisyjności we wszystkich nowych projektach do 2025 r. jest zgodne z głęboko zakorzenionym podejściem Panattoni Investment Management do kwestii ESG.

Nick Preston ma ogromne doświadczenie w investment managemencie w Europie, ze szczególnym naciskiem na sektor przemysłowy i logistyczny. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora generalnego Tritax EuroBox plc, notowanego na FTSE 250 ogólnoeuropejskiego inwestora logistycznego. W latach 2012-2016 zdobywał doświadczenie w Grosvenor Fund Management, pomagając w rozwoju działalności, szczególnie w krajach skandynawskich. Wcześniej odegrał kluczową rolę w rozwoju działalności CBRE Investment Management w Wielkiej Brytanii.

Nick Preston, Head of Panattoni Investment Management, powiedział: – Dołączenie do Roberta i zespołu Panattoni, bezkonkurencyjnej, najlepszej w swojej klasie platformy logistycznej w Europie, daje mi doskonałą okazję, aby wesprzeć rozwój firmy poprzez pozyskanie nowych źródeł kapitału. To właściwy moment na inwestowanie w logistykę ze względu na niedawne korekty cen. Fundamenty rynkowe pozostają na dobrym poziomie, z silnym popytem ze strony najemców i ograniczoną podażą gruntów oraz niskim poziomem pustostanów. Zamierzamy zachować elastyczne podejście do naszych inwestycji, a dostępny kapitał uznaniowy pozwoli nam szybko reagować na pojawiające się okazje.

Poleć ten artykuł:

Polecamy