Nie ryzykuj w swoim magazynie!
WYWIAD

Nie ryzykuj w swoim magazynie!

W związku z rosnącym zainteresowaniem tematyką bezpieczeństwa w magazynie, wywołaną m.in. przez sytuację pandemiczną w naszym kraju, zapytaliśmy prezesa zarządu, jednej z największych firm obsługujących kompleksowo magazyny, jak to wygląda w praktyce i jak pomagają oni zrealizować ten postulat polskim firmom. Wywiad z Dariuszem Adamczakiem, prezesem zarządu firmy Darlog Sp. z o.o. Sp. k.


Dlaczego Pana zdaniem bezpieczeństwo w magazynie jest aktualnie tak popularnym zagadnieniem?

Bezpieczeństwo w magazynie zawsze było ważne i starano się go przestrzegać. Nie mniej jednak moim zdaniem nie zawsze były odpowiednie środki finansowe, aby to bezpieczeństwo było na wyższym poziomie. Aktualnie firmy dysponują większymi funduszami i są bardziej świadome strat wynikających z niewłaściwego dbania o bezpieczeństwo pracowników, sprzętu i środków trwałych. Przysłowie „Mądry Polak po szkodzie” powoli odchodzi do lamusa. Firmy wolą zapobiegać różnym potencjalnym zagrożeniom w magazynie niż ponosić olbrzymie koszty związane z przestojami spowodowanymi przez wypadki przy pracy.
Moim zdaniem jest obecnie kilka powodów większej dbałości o bezpieczeństwo w magazynie; większe poszanowanie pracownika, większa świadomość strat z jego nieobecności, brak wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy, dbanie o poprawę efektywności pracy, większe poszanowanie wyposażenia magazynowego oraz dbanie o stałe elementy hal magazynowych, których naprawa niesie za sobą bardzo wysokie koszty (przekonują się o tym każdorazowo firmy, które przeprowadzają się z jednego wynajmowanego obiektu magazynowanego do drugiego). Może to duże uproszczenie i kontrowersyjne, ale uważam, iż w większości przypadków znaczny wzrost poprawy bezpieczeństwa w magazynie (inwestowanie w to bezpieczeństwo) jest związane z chęcią wzrostu dochodów firmy, poprzez wyeliminowanie niepożądanych i nieprzewidywanych awarii oraz związanych z tym kosztów.

Jakie usługi lub produkty zapewniają bezpieczeństwo w magazynie?

Takich usług i produktów jest bardzo wiele, trudno jest wszystkie wymienić. Skupię się na tych podstawowych, które dotyczą regałów magazynowych, wózków i bezpieczeństwa biernego. Przede wszystkim należy zakupić sprzęt magazynowy, który będzie posiadał niezbędne certyfikaty i atesty do użytkowania w naszym kraju. Warto inwestować w dobre i sprawdzone wyposażenie magazynowe, takie, które jest bezpieczne i pozwala pracownikowi sprawnie pracować.
Warto także inwestować w dodatkowe akcesoria do regałów lub do wózków widłowych, które nie tylko poprawiają bezpieczną pracę magazyniera, ale jednocześnie sprawiają, że wykonuje on szybciej swoje zadania, a to wpływa na obniżenie kosztów operacji logistycznych.

Do takich produktów należą m.in.:

 • prawidłowe oznakowanie magazynu,
 • tablice znamionowe na regałach i wózkach widłowych,
 • odbojnice regałowe i osłony ram skrajnych,
 • wygrodzenia stref niebezpiecznych,
 • wypełnienia poziomów do składowania nietypowych palet,
 • osłony tryskaczy,
 • osłony elementów konstrukcyjnych budynku,
 • słupki ochronne przy dokach i bramach załadunkowych,
 • systemy ostrzegawcze na wózkach widłowych (blue point, czujniki ruchu, detektory ruchu),
 • nakładki antypoślizgowe na widłach wózka widłowego,
 • magnetyczne odboje gumowe na wózkach widłowych,
 • odboje ochraniające ładunek na wózkach widłowych.

Jeżeli chodzi o sprzęt magazynowy, to najważniejsza jest profilaktyka, czyli okresowe sprawdzanie gotowości sprzętu do użytkowania. Należy dodatkowo przeprowadzać bieżące i roczne kontrole regałów magazynowych, wózków widłowych i zabezpieczeń biernych (słupków, barierek, osłon, odbojnic itp.). Po każdej kontroli należy przeprowadzić niezbędne naprawy. To jest największa „bolączka” w magazynie. Bardzo często po wszelkich kontrolach nie jest wykonywana żadna naprawa lub profilaktyka. Częstą przyczyną tego stanu rzeczy jest usprawiedliwianie się brakiem funduszy, przy pomijaniu ryzyka i potencjalnych kosztów związanych z wypadkiem. Każda osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo w magazynie powinna sobie uświadomić, jakie korzyści/dochody są utracone, jeżeli magazyn nie funkcjonuje np. jeden dzień. Naprawa uszkodzonego koła wózka widłowego, słupa regałowego to nie koszt jego wymiany, ale przede wszystkim strata zysku związana z tym, że tenże wózek lub regał nie będzie pracował na przykład przez kolejne 2 dni. W tym zakresie jest jeszcze bardzo dużo do poprawy w uświadomieniu osobom odpowiedzialnym za magazyn, jakie są konsekwencje ich nietrafionych lub zaniechanych decyzji dla całego przedsiębiorstwa. Dla uzmysłowienia sobie skali ewentualnych kosztów, proszę sobie uświadomić, iż unieruchomienie magazynu na jeden dzień przy rocznych obrotach firmy na poziomie 50 000 000 zł powoduje utratę dochodów w okolicach 198 000 zł. Kierownicy magazynu nie zawsze mają świadomość tego stanu rzeczy.  Wstrzymują naprawę za np. 1000 zł, a zapominają całkowicie o kosztach alternatywnych. Oczywiście oprócz potencjalnych strat finansowych nie należy też zapominać o bezpieczeństwie i dbaniu o stan zdrowia każdego z pracowników. Nienaprawiony regał jest zawsze realnym zagrożeniem dla ludzi wokół niego pracujących.

Czy Państwo projektują i oferują systemy zabezpieczeń w magazynach?

Tak, nasza firma specjalizuje się głównie w zabezpieczaniu regałów magazynowych i elementów konstrukcyjnych hal magazynowych oraz w wyposażeniu magazynów w różnego typu regały i akcesoria. Nasz zespół doradców i projektantów projektuje produkty na indywidualne zamówienie lub oferujemy produkty standardowe. Dostarczamy na rynek produkty wykonane ze stali, z tworzywa sztucznego, gumy i drewna. Do podstawowych produktów należą odbojnice metalowe do regałów, systemy zabezpieczeń ścian budynków wykonane z osłon metalowych wraz z  elementami drewna lub absorbujące uderzenia odbojnice z tworzyw sztucznych. Dostarczamy słupki ochronne, barierki, odboje rurowe, zabezpieczenia hydrantów, osłony z blachy do zabezpieczenia słupów konstrukcyjnych hali, odboje gumowe na wózki widłowe i wiele innych produktów, z które można znaleźć na naszych stronach internetowych  www.darlog.pl i www.wdm24.pl .

Które z nich uważają Państwo za szczególnie ważne w Państwa ofercie? Czy jakieś z tych rozwiązań są Państwa  produkcji?

Wszystkie produkty i rozwiązania są dla nas ważne. Skupiamy się na tym, co mamy zabezpieczyć i dla tych zadań szukamy optymalnego rozwiązania. Mogę jedynie podać, iż najczęściej oferowane przez nas produkty to osłony słupów regałowych, odbojnice z wypełnieniem drewnianym do osłony ścian konstrukcyjnych hali, słupki ochronne przy dokach oraz barierki zabezpieczające pieszych przed wózkami widłowymi. Jako nieliczni w kraju poddaliśmy naszą osłonę słupa regałowego certyfikacji i posiadamy dla niej atest zgodności z polskimi normami. Ponadto w ostatnim czasie wprowadziliśmy na rynek specjalne magnetyczne odboje gumowe, które są mocowane na wózkach widłowych i amortyzują siłę uderzenia wózka o stałe elementy konstrukcyjne budynku. Odboje te zabezpieczają wózek i elementy hali.  Mamy też własny dział technologiczny i produkcję elementów stalowych, stąd bardzo często projektujemy i realizujemy zamówienia indywidualne, adekwatne do potrzeb magazynowych naszych klientów.

Wiele się czyta się o rzetelności i wiarygodności wykonywanych przeglądów regałów przez firmy w tym się specjalizujące. Jakie według Pana powinny być spełnione warunki, by przegląd można nazwać eksperckim i rzetelnym?

Należy przede wszystkim zaznaczyć, iż przegląd regałów magazynowych jest obowiązkowy i należy go wykonywać minimum co 12 miesięcy. Określają to odpowiednie ustawy i przepisy Prawa Pracy. Innym ważnym aspektem, o którym zapominają inwestorzy jest fakt, że przegląd regałów magazynowych nie jest usługą gwarancyjną. Oznacza to, że wykonująca przegląd osoba lub firma nie przejmują na siebie ryzyka zawalenia się kontrolowanych przez siebie regałów. To ryzyko cały czas spoczywa na inwestorze.  Podkreślę jeszcze raz: przegląd regałów nie jest usługą gwarancyjną, a tylko usługą. Dlatego tak ważne jest, aby inwestor do wykonania przeglądu eksperckiego zatrudnił rzetelną i kompetentną osobę lub firmę, bo ona w jego imieniu sprawdza stan bezpieczeństwa i możliwość dalszego użytkowania regałów. Trudno określić, co oznacza rzetelna i kompetentna osoba/firma. Nawet w polskiej normie dotyczącej kontroli regałów nie ma precyzyjnego określenia tejże osoby, ale skoro inwestor ma powierzyć swoje bezpieczeństwo jakiejś osobie/firmie, to dobrze byłoby, aby ta osoba/firma była przeszkolona, posiadała wieloletnie doświadczenie oraz odpowiednie narzędzia do wykonywania pracy (szczeliniomierz, poziomicę elektroniczną, dalmierz elektroniczny itp.). Osobiście sugeruję skorzystanie z usług firmy, a nie osoby prywatnej, ponieważ w ramach zasobów pracowniczych firmy można rozstrzygnąć wiele nieprzewidzianych, niestandardowych przypadków, które mogą się wydarzyć u inwestora. Nawet jak inspektor danej firmy czegoś nie wie, to może się poradzić własnego zespołu. Tak jest na przykład w firmie Darlog, gdzie oprócz grona inspektorów jest co najmniej 10 doradców technicznych, którzy jako zespół posiadają olbrzymią wiedzę techniczną, projektową, inżynierską i ponad 25 letnie doświadczenie w systemach regałowych. To olbrzymi kapitał, który pomaga w rzetelnym i profesjonalnym wykonaniu przeglądu eksperckiego i daje wysokie poczucie bezpieczeństwa inwestorowi.
Za ekspercki i rzetelny przegląd uważam taki, który jest wykonany przez wyspecjalizowaną, kompetentną, doświadczoną firmę, posiadającą własny zespół inspektorów i która stawia przed sobą i swoimi współpracownikami wysokie wymagania. Ważne jest również, aby przegląd regałów był głównym zajęciem danego inspektora, a nie zajęciem dodatkowym i sporadycznym. Często na rynku kontrole regałów wykonują pracownicy ekip montażowych lub pracownicy służb BHP, którzy zajmują się tym okazjonalnie. Trudno w moim przekonaniu nazwać takie przeglądy regałów za eksperckie i rzetelne. W mojej opinii wykonywanie przeglądów przez osoby, traktujące tę pracę za okazjonalną jest niebezpieczne i ryzykowne dla inwestora. Inwestor powinien zawsze zastanowić się, czy przy wyborze firmy do eksperckiej kontroli regałów (podatnych na zawalenie się) powinien kierować się tylko ceną, czy również lub przede wszystkim jakością pracy i doświadczeniem swojego potencjalnego partnera biznesowego.   

Czy firmy mają świadomość jak ważne jest to, aby przegląd był wykonany przez rzetelną i profesjonalną firmę, doświadczoną w tym temacie?

Przegląd ekspercki jest stwierdzeniem stanu technicznego regałów w dniu jego przeprowadzenia i nie wydłuża on gwarancji regałów i nie przenosi odpowiedzialności za ich stan na osobę/firmę wykonującą przegląd. Odpowiedzialność za stan techniczny regałów zawsze spoczywa na inwestorze. Inspektor dokonuje kontroli regałów w imieniu i na odpowiedzialność inwestora. Dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór firmy wykonującej przegląd ekspercki, o czym mówiłem wcześniej. Jeżeli niekompetentny inspektor źle określi zagrożenie lub nieprecyzyjnie zakwalifikuje uszkodzenie, to może dojść do katastrofy budowlanej, a za jej skutki zawsze będzie odpowiadał inwestor. Trudno będzie bowiem udowodnić inwestorowi po zawaleniu się regałów, że inspektor wykonał swoją pracę nierzetelnie. Trudno jest określić, który inspektor jest kompetentny, a który nie, ale wystarczy sprawdzić jakimi narzędziami dysponuje on podczas przeglądu, ile wykonał dotychczas przeglądów eksperckich oraz czy jest samoukiem, czy też był przeszkolony przez kompetentne osoby. Wiedza inspektora nie powinna dotyczyć tylko oceny uszkodzeń regałów, ale powinien on mieć również wiedzę z zakresu typów regałów, aspektów technicznych, aspektów statycznych regałów oraz być wyszkolony z zakresu projektowania i montażu regałów magazynowych.

Przeglądy jakich producentów regałów wykonuje firma Darlog?

Firma Darlog wykonuje przeglądy wszystkich typów regałów magazynowych oraz wszystkich wiodących i znanych na rynku polskim producentów. Część pracowników naszej firmy pracowała w takich firmach jak Jungheinrich, SSI Schaefer, Bito, WDX oraz sprzedawała regały takich marek jak: Mecalux, Meta, Esmena, Stow, Schulte, Manorga, Link51 i innych. Ponad 25-letnie doświadczenie w branży umożliwia nam nie tylko optymalne sprawdzenie stanu technicznego regałów, ale ich prawidłowe zmontowanie oraz późniejszą naprawę.  Darlog nie tylko przeprowadza eksperckie przeglądy regałów, ale dodatkowo dostarcza części zamienne, naprawia je oraz zabezpiecza, aby uniknąć w przyszłości ich uszkadzania.

Czy Pana zdaniem firmy zdają sobie sprawę, że przeglądy regałów są wymagane ustawowo i grożą za ich brak konsekwencje? Jak edukujecie w tym temacie klientów?

Wiedza o konieczności corocznych przeglądów regałów jest coraz większa, aczkolwiek co roku pojawiają się w naszym portfolio nowi klienci, którzy nie mieli takiej świadomości. Nasza firma stara się tę wiedzę przekazać poprzez uczestnictwo w różnego typu imprezach targowych, dystrybucję materiałów reklamowych, artykuły w mediach społecznościowych oraz organizując szkolenia dla kierowników magazynów, wewnętrznych służb BHP lub osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w magazynie. Jedną z naszych usług jest szkolenie PRSES, po którym wyszkolone osoby otrzymują od nas certyfikat i legitymację o przeprowadzonym szkoleniu stanowiskowym i mogą być odpowiedzialne za bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych. Naszych klientów wspieramy zawsze doradztwem w trakcie użytkowania przez nich regałów, tak aby czuli się bezpieczni w działaniach jakie podejmują.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sukcesów.

www.facebook.com/DarlogWszystkodomagazynu 
www.linkedin.com/company/darlog


Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Polecamy