Niepokojące dane o PKB

Niepokojące dane o PKB

Szybki szacunek GUS dotyczący produkctu krajowego brutto za II kwartał 2022 przynosi niepokojące dane. PKB wzrósł w stosunku rok do roku, lecz dużo słabiej niż oczekiwano, zaś punkt odniesienia był niski. W stosunku do I kwartału 2022 zanotowano wyraźny spadek.

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 2 kwartale 2022 r. zwiększył się realnie o 5,3% rok do roku wobec wzrostu o 11,3% w analogicznym okresie 2021 r.

W 2 kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 2,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,5%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Dokładniejsze dane GUS przedstawi 31 sierpnia.

Poleć ten artykuł:

Polecamy