Niezmienne trendy

Olivier Royer, Executive Vice President Road Transport w GEODIS, zastanawiając się nad prognozami dla transportu drogowego, zwrócił uwagę na niezmienność pewnych trendów, które wpływają na rozwój sektora. Zapraszamy do lektury komentarza, przygotowanego na potrzeby badania Operator Logistyczny Roku 2023.


W dzisiejszych czasach prognozowanie jest niezwykle trudne. To co jeszcze niedawno było pewne i niezachwiane, dziś już nie do końca takie jest. Są jednak trendy i procesy, które systematycznie postępują już od kilku dobrych lat, takie jak automatyzacja, robotyka oraz rozwój produktów, usług i technologii, które wspierają ochronę środowiska. Jak sądzę są to kluczowe czynniki, które wyznaczają przyszłość naszej branży, ale i wielu innych sektorów gospodarki.

Ponadto uważam, że dzięki postępowi w tak wielu dziedzinach życia, kluczowa będzie umiejętność szybkiego dostosowania się do rozwoju w obszarze technologii, procesów, strategii i wymogów w zakresie ochrony środowiska. Jednym słowem ‘elastyczność’. Z pewnością na znaczeniu będzie zyskiwał ostatni z wymienionych czynników – zrównoważony rozwój. W miarę jak konsumenci stają się coraz bardziej świadomi ekologicznie, oczekuje się, że poszczególne sektory gospodarki, w tym również branża logistyczna, będzie kładła nacisk na ten obszar, w tym na pojazdy elektryczne, bardziej zrównoważone opakowania, niskoemisyjne środki transportu, czy optymalizację dostaw tzw. ‘ostatniej mili’.

Przed naszą branżą z pewnością wiele wyzwań. Myśląc o najbliższych miesiącach, nie można nie wspomnieć o rynku pracy w naszej branży. Wraz z rozwojem usług logistycznych, handlu elektronicznego nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników logistyki, przewoźników i kierowców, których coraz częściej brakuje na rynku. Powstała luka, którą jak sądzę niełatwo będzie wypełnić.  

Podsumowując, rynek usług logistycznych, cała branża TSL zmienia się bardzo dynamicznie i to obserwujemy już od kilku ostatnich lat. Naszym zadaniem jest reagować na zachodzące zmiany, pogłębiać wiedzę o trendach i zapewniać zwinne i efektywne rozwiązania.


Zapoznaj się w całym raportem Operator Logistyczny Roku 2023

Poleć ten artykuł:

Polecamy