Nissan zbuduje hub samochodów elektrycznych w Sunderland

Nissan zbuduje hub samochodów elektrycznych w Sunderland

Brexit postawił pod znakiem zapytania przyszłość szeregu fabryk, działających w Wielkiej Brytanii. Utrudnienia w transporcie i formalnościach, związane z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanią, skłoniły koncerny do rewizji swoich planów. Honda już ogłosiła, że sprzeda swoją fabrykę samochodów w Swindon (rzekomo bez związku z Brexitem), a obiekt przejmie Panattoni. Tymczasem Nissan zadecydował jednak o pozostaniu na Wyspach – i zainwestuje gigantyczną kwotę miliarda funtów w stworzenie hubu produkcji samochodów elektrycznych oraz akumulatorów w Sunderland.

Nissan był pierwszym japońskim producentem samochodów, który zdecydował się otworzyć swój zakład w Wielkiej Brytanii. Umowę na budowę podpisano w 1984 roku, a produkcja ruszyła dwa lata później. Z czasem Nissan stał się jednym z największych producentów samochodów w Wielkiej Brytanii. Dziś ogłoszono, że wbrew obawom, koncern pozostanie w Europie a Sunderland uczyni centrum swojej elektromobilności.

Połączone działania

Projekty został nazwany EV36Zero – ma to być Hub Samochodów Elektrycznych o wartości 1 mld funtów, w którym będzie funkcjonować pierwszy na świecie ekosystem produkcji samochodów elektrycznych.  Zbudowany obok bijącej kolejne rekordy fabryki w Sunderland zakład EV36Zero nie tylko przyspieszy prowadzone przez koncern działania na rzecz uzyskania neutralności węglowej, ale stworzy także nowe, kompleksowe rozwiązanie w zakresie zeroemisyjnej motoryzacji.

Przełomowy projekt zostanie uruchomiony dzięki wstępnej inwestycji w wysokości 1 mld funtów koncernu Nissan i jego partnerów: Envision AESC, globalnego gracza w dziedzinie wiodącej na świecie technologii akumulatorów, oraz Radę Miasta Sunderland. Projekt EV36Zero obejmuje trzy powiązane inicjatywy – produkcję samochodów elektrycznych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz produkcję akumulatorów – i wyznacza nowe standardy, które będą kształtować przyszłość branży motoryzacyjnej.

– Projekt ten jest częścią pionierskich działań Nissana zmierzających do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia naszych produktów – mówi prezes i dyrektor generalny Nissana, Makoto Uchida. – Nasze kompleksowe podejście obejmuje nie tylko rozwój i produkcję pojazdów elektrycznych, ale także wykorzystywanie ich akumulatorów jako magazynów energii oraz ich ponowne użycie do celów wtórnych. Nasze dzisiejsze ogłoszenie jest wynikiem długich dyskusji prowadzonych w ramach poszczególnych zespołów i znacznie przyspieszy nasze wysiłki w Europie na rzecz osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Doświadczenie i wiedza zdobyte w ramach ogłoszonego dziś projektu będą udostępniane na całym świecie, co zwiększy globalną konkurencyjność Nissana.

Ogłoszone dziś projekty, które bazują na 35 latach działalności produkcyjnej w zakładach w Sunderland, stworzą 6 200 miejsc pracy w koncernie Nissan i spółkach jego brytyjskich dostawców, w tym ponad 900 nowych stanowisk w Nissanie i 750 miejsc pracy w nowym zakładzie Envision AESC produkującym inteligentne, niskoemisyjne akumulatory. Z fabryki samochodów wyjeżdżał będzie nowy elektryczny model Nissana. Crossover, oparty na modelu Leaf, będzie trafiał na europejskie rynki, a moze produkcyjne sięgną 100 tys. sztuk rocznie.

Zeroemisyjna produkcja

Jak wskazują wstępne plany, dzięki możliwości zintegrowania istniejących już elektrowni wiatrowych i słonecznych Nissana może powstać aż dziesięć farm fotowoltaicznych o przewidywanej mocy 132 MW, a bezpośrednie podłączenie do energii ze źródeł odnawialnych z brytyjskiej sieci energetycznej zapewni „stałe” dostawy prądu koncernowi Nissan i firmom motoryzacyjnym działającym na terenie sąsiadującego z fabryką parku przemysłowego International Advanced Manufacturing Park (IAMP). Plany będą w dalszym ciągu opracowywane w ścisłej współpracy z potencjalnymi inwestorami z sektora prywatnego.

Koszt projektu, który jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem, został oszacowany na 80 mln funtów. Plany zakładają także budowę systemu magazynowania energii z wycofanych z eksploatacji akumulatorów Nissana / Envision AESC o łącznej mocy 1 MW, w którym będzie składowana nadwyżka energii wytwarzanej w ciągu dnia, aby wykorzystać ją poza godzinami szczytu i zrównoważyć popyt w sieci. Dodatkowe projekty infrastrukturalne, które umożliwiają stworzenie nowego hubu produkcji samochodów elektrycznych, podniosą łączną wartość wstępnej inwestycji 1 mld funtów.

Poleć ten artykuł:

Polecamy