Nowatorski projekt KASSETTS

Nowatorski projekt KASSETTS

Optymalizowanie i poprawa międzynarodowej sieci logistycznej, efektywne planowanie oraz stosowanie rozwiązań ICT owocują redukcją kosztów, zmniejszeniem czasu i wzrostem współczynnika transportu.Instytut Logistyki i Magazynowania oraz siedmiu innych partnerów z 

Instytut Logistyki i Magazynowania oraz siedmiu innych partnerów z  Europy Środkowej pod kierownictwem Instytutu Transportu i Logistyki z Bolonii wspólnie realizuje inicjatywę tworzenia europejskiej sieci wyposażonej w narzędzia ICT. Projekt KASSETTS zakłada podniesienie efektywności wybranych procesów transportowych i działań logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych. Wyniki badań prowadzonych od października 2008 roku wskazują jednoznacznie że zastosowanie nowoczesnych rozwiązań opracowywanych przez partnerów KASSETTS pozwalają na 20% oszczędności w kosztów transportu, 30% mniej przejechanych kilometrów a także 37% mniej indywidualnych przewozów.

„Chcemy doskonalić narzędzia i usługi, które pomagają przedsiębiorstwom sektora MSP oraz operatorom logistycznym poprawiać wydajność oraz podnosić efektywność. Celem projektu finansowanego przez UE jest implementacja wyników badań do gospodarki co pozwoli na  podniesienie konkurencyjności sektora MŚP oraz realizowanych działań logistycznych” – podkreśla Alberto Preti, ITL, koordynator projektu KASSETTS.

„W ostatnich miesiącach, grupy projektowe skupiły swoje działania na  rozwijaniu  narzędzia ICT. Budowanie sieci regionalnych koordynatorów logistycznych, którzy pomogą sektorowi MŚP w łączeniu ładunków oraz optymalnym wykorzystaniu przestrzeni ładunkowej jest priorytetowym zadaniem obecnie realizowanym”- dodaje Preti

Nowatorskie założenia projektu KASSETTS mają na celu wprowadzenie do konserwatywnego sektora MŚP nowoczesnych narzędzi ICT pozwalających na poprawę ich sytuacji rynkowej nie narażając ich na spore wydatki związane z zakupem nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

 

Poleć ten artykuł:

Polecamy