Nowe studia podyplomowe dla branży TSL

Nowe studia podyplomowe dla branży TSL

Zapraszamy wszystkich menedżerów i specjalistów z branży TSL do zapisania się na nowe studia podyplomowe, uruchomione przez Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH w Warszawie specjalnie z myślą o nowych wyzwaniach, stojącymi przed firmami logistycznymi. Dwusemestralne Studia Podyplomowe “Menedżer Zielonej i Cyfrowej Transformacji Transportu” mają na celu zainspirowanie menedżerów do zielonych i cyfrowych zmian oraz dostarczenia wiedzy i narzędzi jak skutecznie je przeprowadzić.

Studia będą mieć ciekawą formę zajęć zorganizowanych jako interaktywne wykłady i warsztaty angażujące uczestników, prowadzone z wykorzystaniem dyskusji, analiz przypadków, gier, laboratoriów komputerowych, treningu umiejętności. W gronie wykładowców znajdą się doświadczeni naukowcy, eksperci-praktycy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Udział w studiach da także możliwość wymiany poglądów i doświadczeń, networking i budowanie kariery zawodowej w branży TSL.

– Stworzyliśmy unikatowy program studiów dedykowany branży transportowej, prowadzony przez ludzi, którzy są pasjonatami zielonej i cyfrowej transformacji i wiedzą o niej naprawdę dużo – wyjaśnia Kierownik Katedry Biznesu w Transporcie, dr hab. Marzenna Cichosz, prof. SGH. – Naszym celem jest zainspirować słuchaczy do zmian oraz wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności do przewodzenia zmianom w branży TSL i jej otoczeniu. Zapraszamy!

– ESG fundamentalnie zmieni sposób funkcjonowania operatorów TSL. Firmy, które nie dostosują się do nowych wymogów, będą wykluczane z przetargów. Dlatego menedżer, który chce sprostać nowym wyzwaniom, musi się z nimi zapoznać. Te SP, w ramach których jestem wykładowcą, to dobra okazja do zdobycia zielonych kompetencji. W mojej ocenie będą one cennym a ciągle jeszcze rzadkim atutem menedżera w naszej branży – dodaje dr Paweł Trębicki, dyrektor zarządzający Central Cluster w Rhenus Freight Logistics.

Studia skierowane są przede wszystkim do:

  • dyrektorów przedsiębiorstw transportowych i logistycznych,
  • kierowników transportu,
  • liderów zarządzających pracą zespołu kierowców,
  • przedstawicieli firm produkcyjnych, handlowych i usługowych zlecających realizację procesów transportowych przedsiębiorstwom transportowym i logistycznym.

Wszystkich zainteresowanych studiami zapraszamy na stronę https://www.sgh.waw.pl/studia-podyplomowe-i-mba/studia-podyplomowe-menedzer-zielonej-i-cyfrowej-transformacji-transportu, gdzie można znaleźć wszelkie informacje na ich temat.

Poleć ten artykuł:

Polecamy