Nowe trendy a bezpieczeństwo łańcucha dostaw

Nowe trendy a bezpieczeństwo łańcucha dostaw

Ostatnie lata nie były łatwe dla sektora logistycznego. Firmy uczestniczące w łańcuchu dostaw mocno odczuły okres pandemii, niepokoje geopolityczne w Europie i Azji, wzrosty cen surowców energetycznych oraz inflację i recesję. Chcąc zwiększyć odporność i stabilność biznesu, wiele przedsiębiorstw inwestuje w innowacje technologiczne, które wzmocnią łańcuch dostaw oraz uczynią go bardziej przewidywalnym. Eksperci Blulog wymienili 5 najważniejszych trendów łańcucha dostaw, zaś tuż przed starte konferecji Trendodnia oddajemy głos partnerom wydarzenia, którzy przedstawiają spojrzenie na tą kwestię ze swojej strony.

  1. AI w łańcuchu dostaw

Sztuczna inteligencja była jednym z najgorętszych trendów technologicznych minionego roku. Już jej obecny poziom rozwoju i duża dynamika wzrostu sprawiają, że AI jawi się jako technologia, która będzie miała istotny wpływ na każdą branżę i dziedzinę, również logistykę. Badanie Accenture pokazuje, że 36 proc. firm z sektora już teraz zaimplementowało AI w swoich procesach związanych z łańcuchem dostaw i logistyką, a kolejne 28 proc. planuje to w najbliższym czasie. Analitycy przewidują, że wykorzystanie tej technologii do 2035 r. podniesie efektywność firm nawet o 40 proc.

  1. Elektryfikacja floty pojazdów

Pojazdy elektryczne mają wiele zalet istotnych z punktu widzenia firm logistycznych. Z jednej strony to redukcja śladu węglowego i poprawa jakości powietrza. Z drugiej zaś, firma z flotą pojazdów elektrycznych jest mniej podatna na wahania cen paliw, a w długim okresie ma szansę na obniżenie kosztów. Popularyzacja elektrycznych pojazdów ciężarowych jest kwestią czasu, ale jak wskazuje McKinsey w publikacji „Preparing the world for zero-emission trucks”, aby nastąpiła, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim są to: zmniejszenie różnicy w kosztach posiadania pojazdów elektrycznych i spalinowych, poprawa infrastruktury i technologii EV, aby była bardziej dostępna i konkurencyjna cenowo, oraz kwestie połączenia regulacji prawnych z przepisami lokalnymi, w tym dotyczącymi emisji spalin. Pewnymi barierami w masowym wdrożeniu pojazdów EV w logistyce mogą być również obawy o niezawodność pojazdów, a także brak edukacji dealerów oraz klientów w zakresie korzystania z tego typu samochodów. Analitycy firmy przewidują, że do 2040 r. 85 proc. sprzedaży nowych ciężarówek i 40 proc. pojazdów na drodze będą stanowiły pojazdy zeroemisyjne.

  1. Drony w logistyce

Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne początkowo wykorzystywane przez sektor obronny, zyskują coraz większą popularność w łańcuchu dostaw. Punktem przełomowym okazała się pandemia COVID-19, gdy ze względu na obostrzenia sanitarne łańcuch dostaw został mocno zachwiany. Czynnikami, które wpływają na wzrost popularności dronów w logistyce są przede wszystkim czas dostarczania przesyłek, zwłaszcza na terenach o kiepskiej infrastrukturze drogowej, duże obciążenie infrastruktury drogowej w obszarach silnie zurbanizowanych i potrzeba zmniejszenia śladu węglowego. Według danych Zion Market Research , globalny rynek logistyczny z wykorzystaniem dronów do 2028 r. ma osiągnąć wartość 53 mld USD z tempem wzrostu na poziomie 20,75 proc. (w 2022 r. 8,25 mld USD), a wśród największych graczy na rynku można wymienić firmy takie jak Deutsche Post DHL Group, Amazon.com, United Parcel Service of America, FedEx Corporation czy Zipline International.

  1. Informacje o przesyłce w czasie rzeczywistym

Uczestnicy łańcucha dostaw, klienci biznesowi, ale też konsumenci, coraz częściej oczekują aktualizacji statusu zamówienia i terminów dostaw w czasie rzeczywistym. Integracja odpowiednich platform z procesami łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla informowania klientów w całym procesie wysyłki. Infrastruktura i rozwiązania IT wykorzystywane w logistyce – IoT, big data, chmura obliczeniowa i coraz częściej AI – pozwalają te oczekiwania spełnić. Drugi istotny aspekt w kontekście przekazywania informacji w czasie rzeczywistym jest związany z kwestią zapewnienia jakości i ograniczenia strat towarów ulegających zepsuciu. Co roku na terenie UE marnowane jest 59 mln ton żywności, co generuje straty dla gospodarki na poziomie 132 mld EUR, a prawie połowa strat powstaje, zanim produkty trafią do konsumentów. UE prowadzi działania, mające na celu zmniejszenie strat o połowę do 2030 r.

  1. Nearshoring produkcji

Po latach względnej stabilizacji i efektu wywołanego przez pandemię, najwięksi uczestnicy łańcucha dostaw coraz częściej decydują o przeniesieniu produkcji bliżej klienta końcowego. McKinsey wskazuje, że w 2021 r. inicjatywy biznesowe w tym celu podejmowało jedynie około 17 proc. największych firm, ale już w 2022 r. odsetek ten wynosił 42 proc. W ubiegłym roku opisywany trend był podtrzymany m.in. ze względu na inflację oraz recesję na świecie i sytuację geopolityczną. Tylko na terenie EU w ostatnich 12 miesiącach w swoich strategiach zaopatrzenia 47 proc. nabywców zwiększyło nearshoring, 22 proc. reshoring (przenoszenie produkcji do kraju macierzystego), a 31 proc. udział obu podejść. Biorąc pod uwagę, że sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna na świecie nadal jest niepewna, można przypuszczać, że w najbliższym czasie firmy utrzymają obecną politykę związaną z łańcuchem dostaw.


Komentarze

Monika Roś-Gruszczyk, Dyrektor Departamentu Sprzedaży do Dużych i Średnich Przedsiębiorstw, PLAY Rozwiązania dla biznesu

W ostatnich latach sektor logistyczny stanął w obliczu różnorodnych wyzwań. Pomimo skutków pandemii i niepokojów geopolitycznych, firmy uczestniczące w łańcuchu dostaw aktywnie reagują, podejmując inwestycje rozbudowujące infrastrukturę oraz zwiększenie jej stabilności. Wiele przedsiębiorstw koncentruje się na wykorzystywaniu nowych technologii oraz strategicznym rozwoju biznesowym. Dzięki otwieraniu nowych fabryk i centrów dystrybucyjnych są w stanie lepiej sobie radzić w zmieniającym się środowisku rynkowym.

W tym kontekście nowe technologie odgrywają kluczową rolę we wzmocnieniu odporności łańcucha dostaw. Sztuczna inteligencja (AI) oraz uczenie maszynowe pozwalają dokładnie prognozować popyt i optymalizować zapasy, a technologia blockchain zwiększa przejrzystość oraz śledzenie całego łańcucha dostaw odpowiednio go zabezpieczając. Ponadto nowoczesne rozwiązanie, takie jak automatyzacja pracy bądź robotyka minimalizują ryzyko czynnika ludzkiego i zwiększają efektywność operacyjną, a Internet Rzeczy (IoT) umożliwia monitorowanie i zarządzanie aktywami w czasie rzeczywistym na całym świecie. Wszystkie te technologie opierają się na danych, których analiza jest obecnie najbardziej pożądaną i kluczową umiejętnością dla branży logistycznej.

Jednak poprawa efektywności poprzez wdrożenie nowych technologii to niewątpliwie złożony proces, który wymaga od firm szeregu przygotowań oraz aktywności – od zapewnienia zintegrowanych i kompatybilnych z pozostałymi podzespołami zasobów obliczeniowych, takich jak np. chmura obliczeniowa poprzez cyberbezpieczeństwo aż po rozwój kompetencji technicznych pracowników.

W takich okolicznościach niezwykle ważnym aspektem jest dobór odpowiedniego partnera technologicznego, posiadającego doświadczenie i odpowiednie kompetencje w tych obszarach. Przykładem kompleksowego dostawcy jest firma Play, oferująca nie tylko rozwiązania dla biznesu w zakresie telefonii, szybkiego czy niezawodnego dostępu do internetu i telewizji. Play jest także dostawcą komponentów umożliwiających prężnie rozwijającym się biznesom zbudowanie od podstaw własnego środowiska IT w oparciu o narzędzia dla bezpieczeństwa, chmury obliczeniowej oraz certyfikowanych centrów danych. Dzięki takiemu podejściu, przedsiębiorstwa rozwijające się lub z tzw. długiem technologicznym, mają możliwość korzystania z podobnych narzędzi, jak duże korporacje, co pozwala im pokonać barierę wejścia w nowe technologie.

Podsumowując, w wymagającym otoczeniu biznesowym, nowe technologie mogą pomóc firmom w wzmocnieniu odporności łańcucha dostaw. Niemniej, aby je skutecznie wykorzystać, niezbędne są działania oparte jednocześnie o strategiczne podejście, ciągłe inwestowanie w rozwój kompetencji pracowników oraz wsparcie odpowiedniego doświadczonego partnera technologicznego.


Marek Mazur
Business Development Director, 7R

W dzisiejszych czasach, wraz z dynamicznymi zmianami w biznesie, nie możemy ignorować rosnącego znaczenie bezpieczeństwa w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Firmy często kierują swoje plany strategii inwestycyjnych tak by przetrwać trudne czasy, a jednocześnie móc przygotować się do przyszłych wzrostów.

Podstawą sukcesu w świecie zmian jest elastyczność i umiejętność adaptacji. Firmy muszą być gotowe na szybkie zmiany i szybkie dostosowanie do istniejących warunków takich jak pandemia, niepokoje geopolityczne, inflacja, wzrost cen energii. Kluczowa staje się współpraca. Firmy coraz częściej tworzą partnerstwa strategiczne z dostawcami, dystrybutorami, a także firmami obsługi logistycznej, aby zwiększyć efektywność, elastyczność i zachować bezpieczeństwo łańcucha dostaw.

Pomimo niepewności gospodarczej, zrównoważony rozwój pozostaje priorytetem dla wielu firm. Inwestycje w zielone technologie, ograniczenie emisji CO2 i praktyki biznesowe mogą pomóc w zmniejszeniu kosztów operacyjnych oraz zwiększyć odporność na zmiany cen np. energii. My poszliśmy właśnie tą drogą, wprowadzając na rynek pierwszy magazyn typu 7R Green Saver.

Powstający w Kątach Wrocławskich nowoczesny budynek jest nie tylko niskoemisyjny – operacyjne emisje CO2 obniżyliśmy o ponad 50 proc. w stosunku do obowiązujących przepisów budowlanych, ale również oszczędny. Zapotrzebowanie na energię pierwotną na mkw. budynku rocznie zredukowaliśmy o niemal 70 proc. 7R Park Wrocław West II uzyskał łącznie 87 milionów złotych finansowania od Banku Pekao S.A., i jest w pełni wynajęty jeszcze na etapie budowy, co świadczy o tym, że niskoemisyjne produkty cieszą się zainteresowaniem nie tylko najemców, ale i inwestorów.

Kolejnym naturalnym krokiem jest proces cyfryzacji i automatyzacji. Przejście na rozwiązania cyfrowe (w tym AI) i automatyczne w zarządzaniu procesem staje się niezbędne dla utrzymania konkurencyjności. Tu bardzo ważna jest też ochrona danych, które wymaga odpowiednich, odpornych na cyberataki zabezpieczeń. W 7R już dziś stosujemy automatyzację, aby obniżyć emisyjność budynków i opracowaliśmy standard BMS, który usprawni sterowanie budynkami, ułatwi monitorowanie i optymalizowanie zużycia energii. 

Podsumowując, nowe trendy stawiają przed firmami nowe wyzwania, ale mogą też przynosić liczne korzyści. Firmy, które skutecznie się do nich dostosują będą mogły zwiększyć swoją efektywność operacyjną, poprawić satysfakcje klientów i zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne.


Jacek Tarkowski
Wiceprezes Zarządu Trans.eu

Niestabilność na światowym rynku zmusza firmy z branży transportowo-logistycznej do transformacji swoich procesów w kierunku większej efektywności, skalowalności procesów i minimalizacji kosztów. W tym celu coraz częściej sięgają po nowe technologie.

Nasi klienci sami wskazują, że właśnie teraz jest najlepszy czas na inwestowanie w technologie logistyczne.

Rozwiązania cyfrowe mogą przede wszystkim pomóc w ograniczaniu kosztów i maksymalizacji zysków w wielu obszarach prowadzonej działalności. Przykładowe zastosowania obejmują zarządzanie flotą i zleceniami, planowanie i optymalizację tras, maksymalizację wykorzystania przestrzeni ładunkowej, automatyzację powtarzalnych zadań czy digitalizację dokumentacji. Dzięki rozwiązaniom technologicznym ta sama liczba pracowników może obsłużyć większą liczbę zleceń. Można więc skalować biznes bez zwiększania zatrudnienia.

Ogromnym wyzwaniem jest też zapewnienie bezpieczeństwa transportu, które wymaga coraz bardziej zaawansowanych technologii. Metody takie jak geofencing czy wysokiej klasy monitoring pojazdów i ładunków pozwalają zmniejszyć ryzyko niepożądanych zdarzeń. W celu poprawy bezpieczeństwa łańcucha dostawy dostaw stworzyliśmy w Trans.eu produkt, Giełdę Prywatną, która umożliwia szybką i zdigitalizowaną realizację zleceń wyłącznie z zaufanymi i sprawdzonymi przewoźnikami.

Coraz ważniejsze staje się, aby wykorzystywane systemy były oparte na chmurze. Dzięki temu gromadzenie, aktualizacja i wymiana nawet dużych ilości danych odbywa się w czasie rzeczywistym, a pracownicy mają do nich dostęp o każdej porze.

Ogromną uwagę należy zwrócić na integrację stosowanych systemów. Wymiana danych pomiędzy nimi podnosi ich skuteczność i pomaga podejmować lepsze decyzje biznesowe. Najpopularniejszym przykładem jest integracja giełd transportowych z TMS i systemami telematycznymi. W najbliższych latach na znaczeniu na pewno zyska automatyzacja procesów i wykorzystanie sztucznej inteligencji.


Adrian Suska, CEO AMA Institute

Wykorzystanie rozwiązań z zastosowaniem AI oraz analiza danych pozwalają na przewidywanie przyszłych trendów oraz identyfikację potencjalnych ryzyk, co sprawia, że firmy mogą lepiej przygotować się na ewentualne zakłócenia. IoT oferuje możliwość monitorowania stanu towarów w czasie rzeczywistym, co znacząco zwiększa transparentność i kontrolę nad łańcuchem dostaw. Automatyzacja procesów logistycznych może redukować koszty operacyjne oraz minimalizować ryzyko błędów ludzkich. Ponadto, cyfryzacja procesów i implementacja elastycznych systemów zarządzania łańcuchem dostaw sprzyjają tworzeniu bardziej odpornych i elastycznych modeli biznesowych. Wprowadzenie platform logistycznych opartych na low code i rozwiązaniach chmurowych ułatwia współpracę między różnymi uczestnikami łańcucha dostaw, co jest szczególnie ważne w obliczu globalnych zakłóceń.

Wprowadzanie nowych technologii wiąże się również z wyzwaniami, takimi jak potrzeba znaczących inwestycji kapitałowych, konieczność przeszkolenia personelu, czy zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Mimo to, w długoterminowej perspektywie, adaptacja innowacyjnych rozwiązań może znacząco zwiększyć konkurencyjność firm, zwinność do szybkiej adaptacji rozwiązań biznesowych oraz uczynić łańcuch dostaw bardziej odpornym na zakłócenia. Kluczowe jest podejście strategiczne do ich implementacji, z uwzględnieniem specyfiki działalności firmy oraz potencjalnych wyzwań związanych z nowymi inwestycjami.


Poleć ten artykuł:

Polecamy