Nowe zakłady na terenie W-MSSE

Nowe zakłady na terenie W-MSSE

3 września 2021 roku kolejne dwie firmy otrzymały decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Nowe zakłady produkcyjne powstaną  na terenach zarządanych przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Firma Inifre Karol Lipka zaplanowała inwestycję polegającą na utworzeniu nowego zakładu zajmującego się produkcją wyrobów metalowych (kominków, palenisk, konstrukcji metalowych i tym podobnych wyrobów) oraz świadczeniem usług obróbki metali i nakładania powłok na metale, usług naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń, wykonywaniem projektów i rysunków do celów architektonicznych. W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie hala produkcyjna, wykonana zostanie infrastruktura techniczna niezbędna do prawidłowego funkcjonowania zakładu oraz zakupione zostaną niezbędne maszyny i urządzenia produkcyjne. Planowana wielkość nakładów inwestycyjnych to 2,5 mln złotych.

Firma Inifre specjalizuje się w projektowaniu i produkcji nowoczesnych biokominków czyli kominków zasilanych paliwem płynnym (bioetanol). W zakres działalności przedsiębiorstwa wchodzi również produkcja barier dźwiękochłonnych oraz produktów ze stali takich jak meble ogrodowe i inne, paleniska ogrodowe, elementy wyposażenia wnętrz oraz innych produktów designerskich wykonanych ze stali. Obecnie oferowanych jest około 50 modeli kominków w dwóch liniach produktowych, a sprzedaż odbywa się w kilkunastu krajach Europy oraz w Afryce.

Spółka cywilna Krusz – Bet Prefabrykacja D i K Kruszewscy będzie realizować w Uniszkach Zawidzkich (gm. Wieczfnia Kościelna, pow. mławski) inwestycję polegającą na utworzeniu nowego zakładu zajmującego się produkcją elementów betonowych (studnie, dennice, zbiorniki betonowe) oraz innych wyrobów prefabrykowanych wykorzystywanych w budownictwie, drogownictwie, inżynierii lądowej i wodnej. Zaplanowany został zakup nieruchomości gruntowej i budowa hali produkcyjnej z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania zakładu, a także zakup niezbędnych maszyn i urządzeń. Planowana kwota wydatków to 11,5 mln złotych.

Bet Prefabrykacja w głównej mierze zajmować się będzie produkcją wyrobów budowlanych z betonu. W zakresie działalności Spółki będzie również świadczenie usług budowlanych związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sprzedażą materiałów budowlanych, produkcją masy betonowej prefabrykowanej.

Poleć ten artykuł:

Polecamy