Nowoczesne technologie – klucz do optymalizacji zużycia energii

Nowoczesne technologie – klucz do optymalizacji zużycia energii

Ekonomiści przewidują, że w przyszłym roku czekają nas dalsze wzrosty cen energii. Z wysokimi kosztami za prąd czy ogrzewanie walczą na różne sposoby zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest odpowiednia optymalizacja zużycia energii. Dla zarządców dużych obiektów, takich jak magazyny czy hale produkcyjne, może być to wyzwanie. Nieustający rozwój technologiczny sprawia jednak, że zarządzanie energią na dużych przestrzeniach jest coraz łatwiejsze.

Zielony magazyn jest tańszy w obsłudze

Zasadność optymalizacji zużycia energii w obiektach magazynowych wzmacnia fakt, że korzystanie z takiej ilości energii, która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania biznesu, jest również przyjazne dla środowiska. Takie zużycie energii wymaga bowiem mniejszego wykorzystania zasobów naturalnych, a tym samym redukuje emisję gazów cieplarnianych oraz ślad węglowy generowany przez przedsiębiorstwo.

Z myślą o planecie powstają też technologie bazujące na odnawialnych źródłach energii. W Polsce największą popularnością cieszy się fotowoltaika. Jak podaje CBRE, stanowi ona ponad 50 proc. mocy zainstalowanych OZE. Ponadto w ciągu roku (2021-2022) moc czerpana z paneli fotowoltaicznych wzrosła aż o 67 proc.1 Magazyny, ze względu na płaskie, wielkopowierzchniowe dachy, mogą być dobrym miejscem na montaż paneli słonecznych. Ich instalację najlepiej uwzględnić już na etapie planowania danego obiektu, najpóźniej w momencie rozpoczęcia prac nad projektem architektonicznym inwestycji. W starszych, istniejących już magazynach warunkiem montażu paneli jest sprawdzenie, czy ich konstrukcje wytrzymają tak duże obciążenie. Jeżeli obiekt nie spełnia tego kryterium – a większość magazynów w Polsce nie jest do tego przystosowana, można rozważyć wykorzystanie terenu zielonego, przylegającego do nieruchomości.

Oszczędności i niskoemisyjność nie są jednak jedynymi korzyściami, jakie płyną ze stosowania odnawialnych źródeł energii w magazynie, bowiem zielone rozwiązania wpływają także na popyt wśród najemców. Według JLL 63 proc. wiodących inwestorów zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że zielone strategie mogą zintensyfikować obłożenie, podnieść czynsze i zwiększyć ogólną wartość obiektu2. Ponadto badanie przeprowadzone przez Savills wśród najemców powierzchni logistycznych wykazało, że ekologiczne funkcje i kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem awansowały z 11. na 6. miejsce wśród najważniejszych czynników determinujących wynajem magazynu3. Ten sam trend obserwujemy wśród naszych obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych.

Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii rośnie z każdym rokiem. W kolejnych latach, ze względu na postępujące zmiany klimatu i niepewność gospodarczą, możemy się z pewnością spodziewać gwałtownego wzrostu udziału zielonej energii zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i biznesowych, w tym w magazynach.

Magazyny stają się inteligentne

Kolejnym trendem, który obserwujemy na rynku magazynowym i który jest bardzo pomocny w optymalizacji zużycia energii, jest wykorzystanie wszelkich procesów automatyzacji i sztucznej inteligencji. Należy jednak pamiętać, że inteligentne rozwiązania w szeroko pojętej branży nieruchomości nie są niczym nowym. W 2022 r. już co trzeci nowy dom w Polsce był smart4. Także w sektorze magazynowym czy przemysłowym widok maszyn, działających bez udziału człowieka już nikogo nie dziwi.

W przyszłości możemy spodziewać się rozwoju tzw. dark warehouses. Ich cechą charakterystyczną jest pełna automatyzacja procesów logistycznych, niewymagająca udziału personelu, a tym samym – oświetlenia. Przewagą takich obiektów jest przede wszystkim większa wydajność, optymalne wykorzystanie zasobów oraz efektywność energetyczna, wynikająca z braku konieczności ponoszenia kosztów związanych z oświetleniem. W Polsce, m.in. w województwie mazowieckim, wielkopolskim czy małopolskim funkcjonują i wciąż powstają w pełni bądź wysoce zautomatyzowane magazyny. W kolejnych latach możemy więc spodziewać się postępującej robotyzacji przestrzeni logistycznych. Jak podaje firma konsultingowa LogisticsIQ, rynek automatyzacji do 2028 r. ma osiągnąć wartość 44 mld USD5. Warto także obserwować rozwój systemów opartych o technologię big data, rozszerzoną rzeczywistość i internet rzeczy.

Wdrożenie nowoczesnych technologii to wyzwanie

Największą przeszkodę w procesie wdrażania technologii mających zoptymalizować zużycie energii w magazynach stanowią wysokie koszty. Co istotne, wynikają one nie tylko z cen samego sprzętu oraz montażu. W przypadku odnawialnych źródeł energii niektóre magazyny, w szczególności te starsze, przed instalacją wymagają modernizacji i wzmocnienia konstrukcji. Z kolei w przypadku automatyzacji nie można zapominać o przeprowadzeniu szkoleń dla personelu przygotowującego się do pracy w nowych warunkach. To również generuje dodatkowe koszty.

Konieczność optymalizacji zużycia energii wynika z dwóch rzeczy: z rosnącej świadomości ekologicznej przedsiębiorców oraz z prawodawstwa unijnego i krajowego. Znowelizowana w 2018 r. dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) wymaga, by państwa członkowskie ustanowiły długoterminową strategię wspierania renowacji istniejących zasobów mieszkalnych i niemieszkalnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych. W Polsce te zalecenia zostały zawarte w dokumencie „Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków (DSRB)”, przyjętym przez Radę Ministrów w lutym 2022 r. Jednym z punktów tej strategii jest wsparcie wdrożenia systemów inteligentnego zarządzania energią w budynkach, jak i całych miastach . Liczymy więc na intensywne prace w związku z realizacją strategii oraz inne odgórne inicjatywy sprzyjające rozwojowi niskoemisyjności nieruchomości. Stawka jest bowiem wysoka – w grę wchodzą nie tylko czynniki ekonomiczne, w tym rozwój i utrzymanie biznesu, ale przede wszystkim dobro naszej planety.

Źródła:

1. CBRE, „Fotowoltaika w magazynie – czy się opłaca?”:  https://www.cbre.pl/insights/articles/fotowoltaika-w-magazynie-czy-sie-oplaca

2. JLL, “Decarbonizing the Built Environment”: https://www.jll.co.uk/en/trends-and-insights/research/decarbonizing-the-built-environment

3. Savills, “Does demand for green buildings lead to a premium?”: Savills UK | Does demand for green buildings lead to a premium?

4. Oferteo, „Inwestujemy w rozwiązania smart home, bo cenimy sobie komfort – raport o budowie domów”: https://www.oferteo.pl/raporty/inwestujemy-w-rozwiazania-smart-home-bo-cenimy-sobie-komfort-raport

5. Logistics IQ, “Warehouse Automation Market”: https://www.thelogisticsiq.com/research/warehouse-automation-market/

Poleć ten artykuł:

Polecamy