Nowości w systemie Qguar TMS

Nowości w systemie Qguar TMS

W ubiegłym roku prowadziliśmy intensywne prace nad opracowaniem nowych algorytmów automatycznego planowania tras. Dla jednego z naszych klientów realizowaliśmy dofinansowany przez UE projekt: „Prace badawczo-rozwojowe nad zautomatyzowaniem procesów logistycznych wykorzystujących inteligentne algorytmy oraz prototypy urządzeń w rozproszonej strukturze centrów dystrybucyjnych”.

Celem projektu była implementacja nowych algorytmów automatycznego budowania nośników wysyłek i tras. Wśród testowanych rozwiązań znalazły się:

  • Algorytm pjł MIX (budowanie palet typu MIX)
  • Algorytm SNDW – DP (budowanie kanapek paletowych – metodą planowania dynamicznego)
  • Algorytm SNDW – EA (budowanie kanapek paletowych – metodą planowania ewolucyjnego/genetycznego)
  • Algorytm VRP – Planowanie (planowanie zadań transportowych – Przewozów w trasy, spełniające wszystkie ograniczenia operacyjne i biznesowe sformułowane przez klienta
  • Algorytm VRP – Doplanowanie (doplanowanie zadań transportowych – Przewozów do tras, zaplanowanych wcześniej przez algorytm VRP – Planowanie.

Istotną cechą projektu było wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji, użytych podczas tworzenia algorytmów Modułu decyzyjnego. W przypadku algorytmów VRP (automatyczne planowania i doplanowania tras), było to zastosowanie funkcji „Tabu search”. Pozwala ona zapamiętywać na pewien czas listę Przewozów, z których w celu unikania lokalnych minimów nie należy rozpoczynać tworzenia nowych tras.
W przypadku algorytmu MIX sztuczna inteligencja została oparta na wykorzystaniu „zbiorów przybliżonych” (rozmytych).

Integracja z Platformą Logistyczną Trans.eu

Trans.eu Group S.A. jest polską firmą technologiczną działającą od 2004 roku. Spółka tworzy jedną z najważniejszych giełd transportowych w Europie, rozwija nowoczesną platformę logistyczną dla transportu drogowego. Platforma Trans.eu łączy firmy załadowcze, operatorów logistycznych, spedycje i przewoźników. Platforma obsługuje klientów na terenie całej Europy, a także Turcji i Kazachstanu.
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy prace analityczne i projektowe, których celem było określeniem zakresu integracji procesów zarządzania transportem w Qguar TMS z procesem wyszukiwania Przewoźnika na Platformie Logistycznej Trans.eu.
Celem pierwszego etapu integracji systemów Qguar TMS i Platformy Trans.eu było znalezienie Przewoźnika dla wysłanego frachtu, czyli Zlecenia spedycyjnego zapisanego i aktywowanego w oprogramowaniu Qguar TMS. W Qguar TMS będą możliwe następujące operacje:

  • wysłanie danych o ładunku (zlecenia, frachtu) na Platformę,
  • modyfikacja i anulowanie ładunku,
  • negocjacja ceny,
  • wgląd w wysłane ładunki i ich statusy.

Istotnym elementem nowego rozwiązania jest zapewnienie autoryzacji i bezpiecznej wymiany informacji przez Internet, pomiędzy integrowanymi systemami. Za mechanizm zwiększający bezpieczeństwo posłużył JWT (JSON Web Tokens).

Bezobsługowe dostawy do sklepów (karty dostępu)

W ubiegłym roku wprowadziliśmy funkcję pozwalającą kierowcom na kontrolowany dostęp do przysklepowych części magazynowych. Pozwala to na dostarczanie towarów poza godzinami pracy personelu sklepu. Weryfikację autoryzowanego dostępu do komór oraz otwierania drzwi zapewnia integracja z system firmy KANTECH.

W Qguar TMS przechowywane są: prawa dostępu do poszczególnych lokalizacji sklepowych, terminarze – przedziały czasowe dostępów w rozkładzie tygodniowym, oraz karty dostępu przypisane do kierowców i sklepów. Karty dostępu do sklepów służą do uzyskania przez kierowców jednorazowego dostępu do lokalizacji w sytuacjach awaryjnych (np. brak dostępu do sieci przez system w sklepie).

Poleć ten artykuł:

Polecamy