Nowości w systemie Qguar WMS

Nowości w systemie Qguar WMS

Ważnym kierunkiem rozwoju Qguar WMS w minionym roku była praca nad lepszym dostosowaniem go do potrzeb klientów działających w e-commerce. Obsługa handlu elektronicznego stawia przed magazynem szereg specyficznych wymagań.

Do typowych problemów należą: potrzeba zarządzanie dużym, często zmieniającym się wolumenem towarów, duża ilość zbiórek i wydań, czy mała liczba towarów w pojedynczym zamówieniu. Kolejnym, często napotykanym wyzwaniem, jest duża intensywność i personalizacja prac związanych z pakowaniem.
Aby Qguar WMS mógł jeszcze skuteczniej wspierać przedsiębiorstwa w ich działalności e-commerce, wzbogaciliśmy go m.in. w następujące funkcje:

Szybkie i łatwe dodawanie zdjęć produktów

Dodaliśmy funkcję pozwalającą na hurtowe wczytywanie plików graficznych do bazy danych, a następnie ustawianie ich jako zdjęcia artykułu. Dostęp do zdjęć towarów na terminalu mobilnym jest bardzo ważny w handlu elektronicznym. Pozwala on nawet początkującym pracownikom na szybką i bezbłędną kompletację zamówienia.

Rozszerzone wsparcie usług dodanych (w tym montażu)

Operacje wykonywane w ramach usług dodanych (VAS – Value Added Service) rozszerzono o możliwość definiowania cen. Steruje tym specjalny parametr systemowy. Ceny są zmienne w czasie i mogą zależeć od typu nośnika.
Montaż a nowe cechy nośnika – odpowiedni parametr określa, czy można edytować komponenty wchodzące w skład zestawów w montażu. Poprawiono też okno dialogowe edycji komponentów.
Nowa funkcja zlecenie na montaż – pozwala ona planować montaż i śledzić jego status.

Szersze wsparcie multipicking

W wielu przypadkach multipicking okazuje się najbardziej efektywną formą zbiórki przy realizacji zleceń e-commerce. Multipicking najlepiej sprawdza się przy dużej ilości zamówień o drobnym wolumenie, gdy zbierany asortyment ma niewielkie rozmiary i małą masę. Dzięki tej metodzie można znacznie skrócić pokonywane przez pracowników trasy, a co za tym idzie, czas potrzebny na realizację zleceń.
Aby uczynić zbiórkę multipicking jeszcze bardziej efektywną, wprowadziliśmy:

  • Ręczne tworzenie paczki w zbiórce multipickingcelem funkcji jest umożliwienie ręcznego tworzenia paczek multipickingowych z poziomu listy bieżących zleceń transportowych. Dodano nowe okno dialogowe „Tworzenie paczek multipicking”. Wygląda ono podobnie do okna „Konfiguracja multipicking”, jednak niepotrzebne pola zostały usunięte i zapis od razu generuje paczki.
  • Odpięcia zbiórki od paczkiw oknie dialogowym edycji zleceń transportowych dodano dwa pola: Nr paczki – pole tekstowe zablokowane do edycji, oraz Multipicking – checkbox. Powyższe pola są widoczne jeżeli mamy do czynienia ze zleceniem transportowym zbiórki i numer paczki jest wypełniony. Użytkownik może “odłączyć” zlecenie z paczki poprzez odznaczenie checkboxa „Multipicking” – spowoduje to wyczyszczenie pola „Nr paczki”. Checkbox jest dostępny tylko w statusie „Aktywne”. Dodano też czyszczenie numeru paczki do akcji użytkownika „Usuń przypisania”. Dodano ponadto do konfiguracji multipicking pole wybór magazynu. 
  • Informacja o paczkach – w menu wysyłek utworzono nowy punkt „Multipicking” do którego przeniesiony został „Tworzenie paczek multipicking”. Poza tym jest tam nowy zestawienie „Lista paczek multipicking” zawierające informacje o aktualnie aktywnych paczkach zbiórek multipicking.
  • Ręczne tworzenie paczki w zbiórce multipicking – celem funkcji jest umożliwienie ręcznego tworzenia paczek multipickingowych z poziomu listy bieżących zleceń transportowych. Dodano nowe okno dialogowe „Tworzenie paczek multipicking”. Wygląda ono podobnie do okna „Konfiguracja multipicking”, jednak niepotrzebne pola zostały usunięte i zapis od razu generuje paczki.
Pakowania towarów

Wydajne pakowanie jest kluczowym aspektem pracy magazynu obsługującego e-commerce. Aby usprawnić ten proces dodaliśmy do Qguar WMS kilka dodatkowych funkcji:

  • Dodawanie nośnika przy pakowaniu za pomocą obrazka – dodano nowe okno dialogowe “Dodaj nośnik”, wywoływaną z formularza “Pakowanie” (po naciśnięciu przycisku „Dodaj nośnik”). Okno dialogowe wyświetla pole z numerem nośnika oraz listę z obrazkami dla typu nośnika. Kliknięcie na obrazek powoduje utworzenie nośnika wybranego typu. 
  • Pakowanie i typ nośnika – w oknie dialogowym do pakowania umożliwiono zmianę typu nośnika. Do pokazywania typów nośnika jest wykorzystywane to samo okno dialogowe co do pierwotnego dodawania nowego nośnika. Poza tym, przy pakowaniu rozpoznajemy czy nie przekroczyliśmy parametrów nośnika. Te dane mamy w ramce “Maksymalne parametry nośnika zbieranego” w danych typu nośnika. Jeśli po przepakowaniu kolejnej pozycji parametry nośnika zostają przekroczone, waga i objętość nośnika pokaże na czerwono.

Wśród pozostałych nowości w systemie Qguar WMS znalazły się m.in.:

Zbiórka – brak albo uszkodzenie towaru

Dodano specjalny parametr, który steruje zachowaniem systemu po potwierdzeniu mniejszej ilości podczas zbiórki. Jeżeli parametr jest włączony, to po potwierdzeniu mniejszej ilości pojawia się okno dialogowe z klawiszami “Brak” i “Problem z jakością”. Jeżeli wystąpił problem z jakością, można wybrać nowy status jakości. Pokazuje się komunikat “Zmieniono status jakości dla towaru xxx , ilość yyy). Statusy jakości, które można wybrać są rozróżnialne przez nowy znacznik w statusach jakości “różnice w trakcie zbiórki”.

Ręczne generowanie uzupełnień – typ uzupełnienia zbiórki

Do formatki ręcznego uzupełniania zbiórki dodano pole rozwijane, w którym należy wybrać typ uzupełnienia zbiórki. Ustawienia z typu uzupełnienia zbiórki są uwzględniane w procedurze generującej uzupełnienie.

Poleć ten artykuł:

Polecamy