Odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska – moda czy biznesowa konieczność?

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska – moda czy biznesowa konieczność?

Podczas odbywającej się w dniach 3-4 kwietnia w Warszawie XI edycji Poland & CEE Retail Summit, eksperci sektora retail i FMCG dyskutowali o najważniejszych zmianach, trendach i wyzwaniach branży. Jednym z kluczowych tematów konferencji była rola branży w obliczu wyzwań środowiskowych.

Geraldine Huse, prezes Procter & Gamble w Europie Centralnej, która była gościem konferencji, podkreśliła w swoim wystąpieniu, jak ważna w inicjowaniu zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju jest rola marek, innowacji i współpraca pomiędzy wszystkimi kluczowymi podmiotami.

– Zrównoważony rozwój nie jest nowym tematem. Świat zmaga się z wyzwaniami środowiskowymi i społecznymi od wielu lat. Musimy jednak mieć świadomość, że już w tym momencie korzystamy z zasobów naturalnych przyszłych pokoleń. Patrząc na obecne wzorce konsumpcyjne, wkrótce będziemy potrzebować ich trzykrotność – rozpoczęła swoje wystąpienie Geraldine Huse.

Zmiany klimatyczne wydają się być nie do powstrzymania, a świat zmaga się z niedoborem wody oraz problemem odpadów, zwłaszcza w morzach i oceanach. Zgodnie z najnowszym raportem Greenpeace, do 2050 roku, w oceanach znajdzie się więcej plastiku niż ryb.

– Musimy zmienić sposób, w jaki korzystamy z zasobów planety i podjąć natychmiastowe działania, aby przyszłe pokolenia nadal żyły w świecie tak przyjaznym dla nich, jakim jest on dla nas dzisiaj. Aby tak się stało, potrzebujemy partnerstw z konsumentami, z całym środowiskiem biznesowym i instytucjami publicznymi – dodała Huse.

Konsumenci uważają, że biznes powinien być zaangażowany w kwestie społeczne i środowiskowe i chcą, aby marki działały w rozwiązywaniu problemów, przed którymi stoi świat. Ponad 60% konsumentów bierze pod uwagę kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem podczas swoich codziennych decyzji zakupowych.

– Szczególną rolę odgrywa pokolenie Y oraz Z. Dzisiaj mówimy o grupie 2 miliardów ludzi o sile nabywczej 44 miliardów dolarów, która do 2025 roku ma się podwoić i osiągnie 1/3 światowego dochodu. 70% z nich już dziś twierdzi, że są skłonni zapłacić więcej za zrównoważony produkt. Sprzedaż produktów podejmujących zobowiązania wobec społeczeństwa czy środowiska rośnie o 4% szybciej[1]. Jednak przejście na odpowiedzialną konsumpcję wymaga nowego modelu przywództwa i partnerstwa biznesowego – podkreśliła Huse.

Podczas wystąpienia, prezes P&G zwróciła uwagę na fakt, że firmy FMCG poprzez produkty docierają do miliardów konsumentów. To daje im możliwość oraz odpowiedzialność inicjowania rozmów, wpływania na postawy i promowania przełomowych rozwiązań.

– Na przykład kapsułki Ariel Pods 3 w 1 zapewniają doskonałe efekty piorące, nawet w temperaturze niższej niż 30 C. Pranie w niskiej temperaturze i szybkich cyklach sprawia, że konsument może zmniejszyć zużycie wody, energii elektrycznej, a co za tym idzie także emisji dwutlenku węgla do atmosfery – przytoczyła jako przykład Geraldine Huse.

Oprócz wykorzystania skali innowacji służących odpowiedzialnej konsumpcji, menedżerka podkreśliła konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w uzyskiwaniu wartości z odpadów. Firma ma na swoim koncie wiele sukcesów, także wykorzystywanych w swoich polskich fabrykach, które wszystkie osiągnęły status „zero odpadów na wysypiska śmieci”.

– Zamiast wysyłać odpady powstałe przy produkcji maszynek Gillette na wysypiska, nasza łódzka fabryka nadaje im drugie życie, na przykład przekształcając je w inne przedmioty codziennego użytku, jak plastikowe wieszaki na ubrania czy doniczki do kwiatów – wymieniła Huse.

Prezes zwróciła uwagę na fakt, że osiągnięcie długoterminowego zrównoważonego wzrostu może nastąpić tylko dzięki współpracy i podejmowaniu partnerstw. Globalne Partnerstwo na rzecz Wyeliminowania Plastiku („Alliance to End Plastic Waste”), którego P&G jest współzałożycielem, zostało powołane w celu zmniejszenia odpadów z tworzyw sztucznych m.in. poprzez popularyzację i zastosowanie rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) na szeroką, globalną skalę. Na GOZ oparta jest także idea platformy e-commerce’owej LOOP, opracowanej przez lidera recyklingu, Terracycle. P&G jako partner tego programu zaoferuje produkty 11 swoich globalnych marek, takich jak Ariel, Gillette, Pantene, w specjalnych opakowaniach wielokrotnego użytku. Program będzie uruchomiony jeszcze w tym roku w Paryżu i Nowym Jorku.

– Żadna firma nie jest w stanie w pojedynkę rozwiązać wyzwań związanych ze środowiskiem naturalnym. Tu konieczna jest ścisła współpraca całej branży, a także współdziałanie z dostawcami, detalistami, start-upami, rządami, władzami samorządowymi oraz szeroko rozumianymi organizacjami obywatelskimi. Wspólne tworzenie innowacji, skalowanie rozwiązań oraz kształtowanie zachowań konsumentów, pozwoli upowszechnić odpowiedzialną konsumpcję – podsumowała Geraldine Huse.

 

[1] Nielsen, Global online study, “Green Generation: Millennials say sustainability is a shopping priority”.

Poleć ten artykuł:

Polecamy