Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Udział w olimpiadach przedmiotowych jest dla uczniów nie tylko szansą na uzyskanie wyniku naukowego. Jest to również bardzo często przepustka do kariery. Przykład laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej pokazuje jak atrakcyjne zawodowo propozycje - firmy logistyczne oferują zdolnym absolwent

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz mają możliwość bezpłatnego studiowania w Wyższej Szkole Logistyki. Wiedza zdobyta przez olimpijczyków podczas przygotowań do olimpiady pomaga lepiej zrozumieć procesy logistyczne. Nie dziwi więc fakt, że wiodące firmy logistyczne są zainteresowane współpracą z najlepszymi uczniami – przyszłymi ekspertami ds. logistyki.

Ideą powstałego programu stażowego w firmie Dachser jest praktyczne przygotowanie młodych ludzi do pracy poprzez dwuletni, rotacyjny, płatny staż.  W każdym z oddziałów nad całością procesu stażowego czuwa trener wewnętrzny jako opiekun główny, natomiast w każdym z zespołów – specjalista, który jest mentorem stażysty na czas praktyki w danym dziale. W firmie Dachser wzajemne dzielenie się wiedzą jest zapewnieniem jej rozwoju, stąd w ramach współpracy pomiędzy trenerami, niemieccy koledzy – specjaliści z oddziału Hof, wspierają proces zgłębiania zagadnień. Podobne programy stażowe posiada również firma Kuhne+Nagel oraz Nagel Polska. Strategia działania jest taka sama. Stażyści rozpoczynają swoją przygodę w firmie od szkolenia wprowadzającego. Przy pomocy opiekuna – tzw. trenera uczestniczą we wszystkich procesach logistycznych, w kolejnych działach firmy. W trakcie trwania stażu, dzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi stażu. Sprawdzają również swoje wiadomości rozwiązując przygotowane dla nich testy.

Poza Piotrem Wojną w firmie Dachser staż odbywają również inni laureaci i uczestnicy Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej: Katarzyna Musiał, Sebastian Góraj, Bartosz Franelak, Rafał Wiśniewski,.  Stażyści w firmie Dachser poznają obecnie zadania dotyczące pracy w dziale dyspozycji. W następnych etapach będą uczyć się kolejno specyfiki pracy w działach: spedycja międzynarodowa, dział obsługi klienta, dział obrotu paletami korzystając z platformy e-learningowej oraz uczestnicząc w zajęciach „virtual classroom”. W tym roku wystartowała kolejna – IV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników przez Wyższą Szkołę Logistyki – 634 uczniów zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu. Zawody odbędą się 9 grudnia.

Poleć ten artykuł:

Polecamy