One Stop Notice w brytyjskiej procedurze deportacyjnej-

One Stop Notice w brytyjskiej procedurze deportacyjnej-

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stoi w obliczu deportacji z Wielkiej Brytanii, szanse na zwrócenie się do brytyjskiego Home Office o ponownie rozważenie nakazu deportacji, albo jego unieważnienie są bardzo małe. Jednakże pod pewnymi okolicznościami, np. w obliczu naruszenia praw człowieka, możesz mieć możliwość skutecznego odwołania się do Home Office w sprawie nakazu deportacji – mówi Mecenas Anna Matelska , Szefowa AM International Solicitors.

W takich przypadkach Home Office może Tobie lub osobie, której to dotyczy, wystawić tzw. One Stop Notice. Dokument ten ma kluczowe znaczenie w kwestionowaniu nakazu deportacji. Poniżej postaramy się wyjaśnić dlaczego One Stop Notice jest tak ważne w procedurze deportacyjnej z Wielkiej Brytanii i dlaczego należy reagować i odpowiadać na niego tak szybko jak to możliwe.

– W sytuacji, gdy dana osoba otrzymała od Home Office One Stop Notice, zwykle będzie obowiązywał 20 dniowy termin od daty doręczenia, w którym musi ona dostarczyć Oświadczenie o dodatkowym uzasadnieniu kontynuuje Pani Mecenas.

Celem tego dokumentu jest zapewnienie osobom oskarżonym możliwości podania szeregu powodów, dla których nie należy ich usuwać ze Zjednoczonego Królestwa (dla osób deportowanych) i mogą dalej pozostać na terenie Wielkiej Brytanii.

Oświadczenie o dodatkowym uzasadnieniu (A Statement of Additional Grounds) można złożyć, jeśli:

– istnieje roszczenie o ochronę lub roszczenie dotyczące praw człowieka;

– we wniosku o wjazd lub pobyt w Wielkiej Brytanii;

– sekretarz Stanu podjął decyzję o wydaleniu lub deportacji migranta z Wielkiej Brytanii.

W takiej sytuacji tylko nowe informacje należy przedstawić. Wszelkie powody wjazdu lub pozostania w Wielkiej Brytanii, które zostały wcześniej przedstawione Home Office w ramach wniosku nie należy powtarzać. Home Office może dać szczególną możliwość przedstawienia Oświadczenia o dodatkowym uzasadnieniu, wydając zainteresowanemu zawiadomienie o odpowiedzialności za deportację (Notice of Liability for Deportation tzw. Jednorazowe powiadomienie – One Stop Notice).

Home Office jest zobowiązane do zapoznania się i rozważenia Twojej odpowiedzi w odniesieniu do: nakazu deportacji lub sprawy azylowej. Dlatego powinieneś stworzyć przekonującą odpowiedź, która pomoże w Twojej sprawie. 

Brytyjskie przepisy imigracyjne są bardzo złożone i doświadczony przedstawiciel prawny może najlepiej dopilnować, aby Twoja odpowiedź na One Stop Notice była zgodna z zasadami imigracyjnymi. Kluczem do złożenia silnego oświadczenia o dodatkowych podstawach jest dobra znajomość odpowiednich przepisów prawa imigracyjnego.

Kancelaria AM International Solicitors posiada długoletnie doświdczenie i wykwalifikowana kadrę prawników imigracyjnych w Londynie, Warszawie i Dover specjalizujących się w sprawach deportacyjnych i ekstardycji.

Od samego początku oferujemy podejście dostosowane do potrzeb klienta. Nasi prawnicy prowadzą wnioskodawców przez cały proces i przygotowują szczegółowe wnioski prawne na poparcie sprawy. Już od pierwszej konsultacji będziemy w stanie doradzić Ci zarówno w kwestii Twojego statusu imigracyjnego jak i zasadności Twojego odwołania.

– Brytyjska procedura deportacyjna jest trudna do wygrania niemniej One Stop Notice daje Ci szansę na walkę jeśli użyjesz jej mądrze mówi Mecenas Matelska.

Poleć ten artykuł:

Polecamy