Opakowania a bezpieczeństwo artykułów spożywczych

Opakowania a bezpieczeństwo artykułów spożywczych

Uzyskanie wysokiego poziomu standardów bezpieczeństwa artykułów spożywczych jest możliwe wyłącznie przy pełnej kontroli nad procesem pakowania. Wady materiału opakowaniowego, pozostałości wyrobu w połączeniach zgrzewanych na gorąco lub ciała obce – wynikające z nich...

Bez względu na rodzaj produktu – mięso, ryby, drób, czy też owoce i warzywa – dla każdego rodzaju świeżych artykułów spożywczych atmosfera gazu ochronnego (atmosfera modyfikowana) stanowi skuteczną metodę bezpiecznego pakowania. Opakowanie, w którym powietrze z otoczenia zostaje zastąpione atmosferą modyfikowaną, składającą się z dwutlenku węgla, tlenu, azotu i argonu, zapewnia niezawodną ochronę produktu i przedłuża jego okres przechowywania w warunkach chłodniczych – z zastrzeżeniem, że w miejscu zgrzewu nie zostanie uwięziony wyrób i opakowanie będzie szczelne.

 

Jeśli w miejscach połączeń zgrzewanych lub w samym materiale opakowaniowym pojawią się nieszczelności, przez które mogą uchodzić gazy ochronne, a do wnętrza może przedostawać się wilgoć, dojdzie do pogorszenia jakości i szybszego zepsucia wyrobu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń możliwe jest wczesne wykrywanie i odrzucanie wadliwych produktów po zakończeniu procedury pakowania.

Łatwe przeprowadzanie testów szczelności

Jednym z rozwiązań, pozwalających na kontrolę jakości przed wysyłką, są liniowe i pozaliniowe systemy testowania szczelności do opakowań pojedynczych oraz całościowych opakowań transportowych. Systemy te obejmują rozwiązania do testowania losowych próbek w kąpieli wodnej oraz do optycznej kontroli bezpośrednio na linii, jak również technologie gazowe, które służą do wykrywania nieszczelnych opakowań. Jedno z rozwiązań do testowania szczelności opakowań z modyfikowaną atmosferą oparte jest na wytwarzaniu próżni i wykorzystywaniu dwutlenku węgla jako gazu testowego. Test ten polega na tym, ze opakowania z gazem ochronnym po zakończeniu procesu pakowania przesuwane są przez komorę pomiarową. W przypadku nieszczelności uchodzący gaz jest wykrywany przez czujnik. Zintegrowane z linią, działające w czasie rzeczywistym, nowoczesne systemy wykrywają małe wycieki, a nawet mikrowycieki – a to wszystko przy prędkości co najmniej 120 opakowań na minutę. Stanowi to ekonomiczne rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku dużych partii świeżych produktów pakowanych z wykorzystaniem atmosfery modyfikowanej, ponieważ gazy testowe mogą być dodawane do gazu ochronnego lub stanowić cześć atmosfery ochronnej.

Promienie rentgenowskie prześwietlą wszystko

Dla producentów równie ważna jest kontrola odpowiedniej jakości opakowania, jak również pewność, że do konsumentów trafiają artykuły spożywcze bez zawartości metalu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń, co jest regulowane normami HACCP i IFS. Bezpieczeństwo na końcu każdej linii pakującej zapewniają wykrywacze metalu lub skanery rentgenowskie. Wykrywacze metalu zapewniają nieocenioną pomoc w wykrywaniu metali magnetycznych i niemagnetycznych. Jednakże nie są one w stanie wykrywać szkła, ceramiki i kamieni. W takich przypadkach stosowane są skanery rentgenowskie. Do dostępnych na rynku systemów jednoenergetycznych dołączyły ostatnio urządzenia oparte na technologii dwuenergetycznej. Pracując jednocześnie z dwoma różnymi pod względem energetycznym typami promienników rentgenowskich, systemy te dostarczają szczegółowe obrazy produktów – nawet tych o nieregularnych kształtach czy też zamrożonych. Rozróżniają one materiały na podstawie ich składu chemicznego i wykrywają kawałki metalu i tworzywa sztucznego o wielkości od 0,3 milimetra, a także płaskie szkło lub kości. Systemy te znajdują zastosowanie zwłaszcza w przypadku opakowań z różnorodnymi produktami mięsnymi lub z mieszankami składników o znacznie zróżnicowanej gęstości, co jest typowe dla sałatek i musli.

Systemy ważenia zapewniające pełna kontrolę

Równie ważne jak kontrola jakości opakowania jest precyzyjne rejestrowanie danych dotyczących masy produktów. Co stoi na przeszkodzie, aby połączyć ze sobą te jakże istotne rozwiązania? Wysokowydajne linie łączą w jednym systemie funkcje pakowania z zaawansowaną technologią kontroli oraz ważenia. W systemie tym za precyzyjne pomiary masy odpowiadają wagi kontrolne i wielogłowicowe, podczas gdy moduł wykrywania nieszczelności kontroluje każde opakowanie pod katem uchodzącego gazu, a skaner rentgenowski rozpoznaje ewentualne ciała obce.

Poleć ten artykuł:

Polecamy