Opóźnienia w płatnościach zmorą wszystkich przedsiębiorców

Opóźnienia w płatnościach zmorą wszystkich przedsiębiorców

Nieterminowe regulowanie opłat za sprzedane wyroby czy wykonane usługi dotyka 6/10 przedstawicieli sektora MŚP – wynika z 15. fali badania Bibby MSP Index. Z problemem niezapłaconej na czas faktury przynajmniej raz w miesiącu styka się ponad połowa (52,6%) ankietowanych firm.

Optymistyczne jest to, że w poprzedniej fali odsetek tych odpowiedzi był większy (56,4%). Co więcej, prawie 37% przebadanych na uregulowanie należności czeka średnio od 7 do 14 dni po terminie, w porównaniu do 14. fali nastąpił wzrost o 4 pkt. proc. Nieterminowe płatności odczuwają najbardziej właściciele mikro, małych i średnich firm, którzy są zmuszeni szukać nie zawsze korzystnych dla siebie form finansowania, aby nie stracić płynności finansowej.

Prawie 77% przebadanych firm podczas 15. fali badania Bibby MSP Index podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie opóźnieniom w płatnościach i pojawianiu się zatorów. Najlepszym na to sposobem (ponad 61% wskazań) w dalszym ciągu jest sprawnie działający dział księgowy monitorujący i pilnujący należnych środków. Co ciekawe, jako główny sposob zabezpieczania się przed niewypłacalnymi kontrahentami przedsiębiorcy wskazują weryfikację klienta w KRD lub BIG przed podpisaniem umowy (prawie 54%, spadek odsetka wskazań o 3,8 pkt. proc. w porównaniu fala do fali).

– Jeżeli jedna firma nie płaci w terminie drugiej, ta może mieć problem z zapłaceniem kilku kolejnym, a one w konsekwencji mogą nie móc uregulować swoich zobowiązań wobec własnych kontrahentów. Pierwszym etapem współpracy powinno być dokładne sprawdzanie przyszłych partnerów biznesowych. Jednak jeżeli, pomimo pozytywnego przejścia weryfikacji, klient nie ureguluje zobowiązań w terminie warto skorzystać z rozwiązania, które zapewni bezpieczeństwo i uratuje przedsiębiorstwo przed utratą dobrej opinii – mówi Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services.

Przedsiębiorcy często podkreślają, że jednym z najpoważniejszych problemów, które ich spotykają są właśnie płatności po terminie. Niestety wygląda na to, że w najbliższym czasie nic się nie zmieni. Jak pokazuje badanie Bibby MSP Index ponad 52% badanych uważa, że płynność finansowa ich firm pozostanie bez zmian w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Pogorszenia się płynności finansowej przedsiębiorstwa spodziewa się 12,9% badanych (wzrost o 0,5 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniej fali badania). Z kolei odsetek respondentów liczących na poprawę płynności finansowej jest o 2,2 pkt. proc. mniejszy niż pół roku temu (17,6% wskazań).

Analizując poszczególne sektory np. w branży produkcyjnej możemy dostrzec niewielki wzrost wskaźnika odnoszącego się do płynności – z 13,5 do 14 pkt.– w porównaniu fala do fali. Branża transportowa jest nieco mniej optymistyczna. Na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy wskaźnik ten zanotował spadek o 0,7 pkt. – podsumowuje Jerzy Dąbrowski (Bibby Financial Services).

Warto również zwrócić uwagę, że w kolejnej już fali badania nastąpił wzrost kategorii odpowiedzi „Nie wiem/trudno powiedzieć” (17,3%), co może świadczyć o dużej niepewności przedstawicieli sektora MSP co do rozwoju sytuacji gospodarczej.

Poleć ten artykuł:

Polecamy