Organika zwraca pożyczkę

Organika zwraca pożyczkę

Malborskie Zakłady Chemiczne Organika S.A. po udanym procesie restrukturyzacji zwróciły 25 mln zł pożyczki udzielonej w 2015 roku przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Dzięki zaangażowaniu ARP ciągłość trwania ponad 65-letniej firmy została zabezpieczona.

Spółka Malborskie Zakłady Chemiczne Organika S.A. specjalizuje się m.in. w produkcji elastycznej pianki poliuretanowej wykorzystywanej przede wszystkim w przemyśle meblarskim. Obecnie jest trzecim co do udziału producentem pianki na rynku krajowym i znaczącym producentem tego materiału w Europie Środkowo-Wschodniej, tworząc międzynarodową grupę kapitałową obejmującą 16 spółek zależnych prowadzących działalność w Czechach, Rosji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Bośni i Hercegowinie, a także na Białorusi. Podmiotem dominującym w Grupie jest MZCH Organika S.A., której zakłady produkcyjne znajdują się w Pogalewie Wielkim oraz w Malborku.

 

– W momencie udzielania finansowania, spółka miała podpisaną umowę stand-still z wierzycielami na czas wypracowania docelowej struktury finansowania oraz problemy z płynnością finansową. Mimo tego utrzymywała przychody na stabilnym poziomie oraz osiągała dodatnią rentowność na sprzedaży. Jednak problemy z utrzymaniem finansowania zewnętrznego wywołały szereg następstw w postaci niedoborów środków obrotowych na swobodne prowadzenie działalności operacyjnej oraz doprowadziły do pogorszenia relacji z dostawcami z powodu występowania przeterminowanych płatności. W konsekwencji przełożyło się to na brak możliwości rozwoju spółki w planowanym tempie mimo zgłaszanego przez kontrahentów zapotrzebowania na jej produkty – mówi Dariusz Kwieciński, prezes zarządu MZCH Organika.

 

Udzielona przez Agencję Rozwoju Przemysłu pożyczka w kwocie 25 mln zł została przeznaczona na restrukturyzację finansową polegającą na spłacie części wierzycieli obligacyjnych oraz zasileniu kapitału obrotowego. Obok ARP S.A. w transakcji finansowania spółki uczestniczył inny partner, który również zaangażował się na kwotę 25 mln zł poprzez objęcie nowej emisji obligacji. Struktura finansowania obejmowała łącznie finansowanie w wysokości 50 mln zł.

 

– Zasilenie spółki trwałym finansowaniem długoterminowym doprowadziło do uzdrowienia struktury bilansu, nastąpiła poprawa płynności finansowej, a także zostały przywrócone prawidłowe relacje z dostawcami. Spółka dysponowała środkami, które doprowadziły do osiągnięcia planowanych wyników. Restrukturyzacja finansowa spółki została zrealizowana zgodnie z założeniami – mówi Andrzej Kensbok, wiceprezes ARP.

 

W sytuacji gdyby spółka nie otrzymała finansowania od ARP i CVI, problemy finansowe pogłębiłyby się doprowadzając do spadku przychodów i rentowności, a co za tym idzie mogłoby wystąpić zagrożenie upadłością.

 

– ARP jest podmiotem, którego jednym z celów jest realizacja projektów restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy wyników i stabilizacji działalności podmiotów gospodarczych, zapewniających również zachowanie miejsc pracy, zatem projekt finansowania MZCH Organika S.A. idealnie wpisywał się w realizację tego celu – dodaje wiceprezes Kensbok.

Poleć ten artykuł:

Polecamy