Ósmy terminal DB SCHENKER w Polsce z certyfikatem BREEAM

Ósmy terminal DB SCHENKER w Polsce z certyfikatem BREEAM

Oddany do użytku w I kwartale br. terminal cross-dockingowy DB SCHENKER znajdujący się w Toruniu uzyskał właśnie certyfikat BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Certyfikacja ta określa normy w zakresie projektowania, budowania i użytkowania obiektów. Na tej podstawie określa się na ile budynek jest przyjazny dla środowiska naturalnego, a także jak bardzo jest komfortowy dla swoich użytkowników. Końcowa ocena terminalu osiągnęła poziom Very Good. Proces certyfikacji prowadziła firma PM Services Poland Sp. z o.o.

– DB SCHENKER, inwestując w rozwój sieci zielonych terminali, zawsze kieruje się troską o użytkowników tych obiektów oraz szacunkiem i odpowiedzialnością za środowisko. Projektujemy i budujemy zgodnie z zasadami ergonomii, zapewniając komfort pracy oraz wydajność prowadzonych operacji. Jednocześnie staramy się ograniczać wpływ na środowisko, wybierając certyfikowane środowiskowo materiały budowlane oraz chroniąc bioróżnorodność na terenie działki przynależnej do magazynu. Zrównoważone budownictwo, takie jak obiekt Oddziału Toruń, to z jednej strony konkretne działania wspierające realizację naszego ambitnego globalnego celu, czyli osiągnięcia neutralności emisyjnej do roku 2040, z drugiej zaś odpowiedź na oczekiwania współczesnego rynku, który chce prowadzić biznes w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, a nie obok niego – mówi Jarosław Malik, Senior Investment Specialist w DB SCHENKER.

Nowoczesne, zrównoważone i ergonomiczne budownictwo

Szczególnie wysoko podczas weryfikacji ocenione zostały systemy wodne i kwestia wydajności energetycznej, a także rozwiązania dot. efektywnego zarządzania obiektem. Terminal wyposażony został m.in. w nowoczesny system BMS (Building Management System) pozwalający na sprawne monitorowanie i zarządzanie zasobami energii, energooszczędne oświetlenie LED oraz inteligentny system sterowania oświetleniem wewnętrznym hali i biurowca. Oświetlenie zewnętrzne sterowanie jest za pomocą zegara astronomicznego.

W obiekcie oraz na terenie inwestycji wprowadzono także rozwiązania pozwalające na redukcję zużycia wody wodociągowej. Dobrano urządzenia o niskim zużyciu wody, a także wykonano system odzysku wody deszczowej do spłukiwania toalet i podlewania zieleni, przyczyniające się do redukcji zużycia wody o 71% w stosunku do przeciętnego modelu zużycia. Doceniono również aspekty wpływające na zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, w tym wskaźnik wysokiego poziomu komfortu termicznego dla użytkowników obiektu oraz obszar neutralizacji zanieczyszczeń.

Każdy gigawat zielonej energii to konkretne korzyści dla środowiska

Oddział Toruń to ósmy obiekt operatora zbudowany zgodnie z wymogami BREEAM. Prawdziwym wyróżnikiem DB SCHENKER w Polsce jest jednak wykorzystywanie energii OZE, pochodzącej z farm wiatrowych i fotowoltaicznych, do zasilania swoich obiektów. Obecnie aż 14 z 18 terminali korzysta z zielonej energii. W pierwszym półroczu 2023 roku DB SCHENKER w Polsce zużył 2 814 MWh energii elektrycznej pochodzącej z certyfikowanych, zielonych źródeł (OZE).

W sumie nieco ponad 80% energii zużywanej w terminalach DB SCHENKER w Polsce pochodzi ze źródeł odnawialnych według standardów Energia 2051. Od III kwartału 2023 r. do grona obiektów zasilanych zieloną energią ma dołączyć również Oddział w Toruniu.

Poleć ten artykuł:

Polecamy