Ostanie normalne dane o produkcji

Ostanie normalne dane o produkcji

W serię wieści o wstrzymywaniu produkcji w poszczególnych zakładach trafiła publikacja danych GUS o produkcji przemysłowej w lutym. Są one lepsze niz oczekiwania analityków, ale wiemuy już, że był to w naszym przemyśle ostatni w miarę normalny miesiąc na długi czas.

GUS podaje, że w lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,9% w porównaniu z lutym ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,9%, natomiast w porównaniu ze styczniem br. wzrosła o 2,2%. W okresie styczeń – luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,7%

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lutym br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,3% wyższym w porównaniu ze styczniem br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w lutym br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 5,9%, dóbr zaopatrzeniowych – o 5,2%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 4,6%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 3,6%, a dóbr związanych z energią – o 1,3%.

Według wstępnych danych w lutym br., w stosunku do lutego ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 16,8%, urządzeń elektrycznych – o 12,1%, wyrobów z metali – o 11,5%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 7,0%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 6,0%, papieru i wyrobów z papieru – o 5,6%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 17,8%, w produkcji odzieży – o 7,7%, wyrobów tekstylnych – o 1,2%.

Poleć ten artykuł:

Polecamy