P3 Group S.àr.l z rekordowymi wynikami operacyjnym

P3 Group S.àr.l z rekordowymi wynikami operacyjnym

Spółka P3 Group S.àr.l ogłosiła rekordowe wyniki operacyjne i mocne wyniki finansowe za cały rok 2022. Europejski inwestor i deweloper nieruchomości magazynowych zwiększył wartość swoich aktywów brutto („GAV”) do 8,3 mld euro, na co tylko w bardzo niewielkim stopniu wpłynął spadek wyceny w wysokości 2,3%. Pod względem operacyjnym portfolio firmy wzrosło w 11 krajach europejskich do 7,6 mln m², przy najwyższym w historii wskaźniku wynajmu na poziomie 98%.

Pomimo utrzymującej się na rynku niestabilności Spółka odnotowała dobre wyniki, na które pozytywny wpływ miała dynamika wzrostu w branży, w tym korzystne długoterminowe trendy podaży i popytu, wynikające z dalszego przechodzenia handlu detalicznego do e-commerce i reorganizacji łańcuchów dostaw. Wzrost aktywów wartości brutto Spółki spowodowany był też rozważnie realizowanym programem lokowania kapitału, mającym na celu rentowne powiększanie portfela poprzez zakupy i działania rozwojowe.

Frank Pörschke, CEO P3 Logistic Parks, skomentował: – Wyniki P3 za 2022 roku umacniają nas jeszcze bardziej w naszym celu, aby być wiodącym właścicielem, inwestorem i deweloperem najlepszych aktywów logistycznych i przemysłowych w całej Europie. Wiatr wiejący w plecy branży nieruchomości logistycznych nie przeszkodził silnej dynamice podaży i popytu pomimo utrzymującej się niepewności gospodarczej. Poprzez nabycia i rozwój wartość naszego portfela wzrosła do 8,3 mld euro, choć odnotowaliśmy stosunkowo niskie – dzięki naszemu ostrożnemu, długoterminowemu podejściu – ujemne przeszacowanie wartości wynoszące zaledwie 2,3%, a wynikające z ogólnorynkowego wzrostu stóp kapitalizacji. Opierając się na tych podstawach, będziemy nadal zarządzać obecnym portfelem, aktywnie poszukując atrakcyjnych możliwości wzrostu, niezależnie od tego, czy będą to inwestycje, indywidualne aktywa dochodowe, modele „forward funding“, całe portfele, czy nawet platformy.

Thilo Kusch, CFO P3 Logistic Parks, skomentował: – W 2022 roku nasze wyniki operacyjne i finansowe poprawiły się, sygnalizując, że obecne długoterminowe podejście jest właściwe. Po emisji w styczniu ubiegłego roku obligacji ekologicznych o wartości 1,0 mld euro kontynuowaliśmy realizację nowej strategii finansowania, która ma na celu maksymalizację elastyczności operacyjnej, przy jednoczesnym utrzymaniu solidnych wskaźników kredytowych i stabilnego ratingu kredytowego S&P BBB. Wdrożyliśmy też rozważną politykę kontroli kosztów i zwiększania wydajności całej platformy. W 2022 roku przedmiotem naszego zainteresowania nadal były czynniki ESG i cieszymy się, że wraz z wynikami finansowymi możemy opublikować nasz pierwszy Raport ESG, który opisuje znaczący postęp, jaki poczyniliśmy w stosunku do naszych celów i ambicji ESG.

Bartłomiej Hofman, Managing Director w P3 Logistic Parks w Polsce mówi: – W roku 2022, dzięki intensywnej pracy nad naszymi assetami stanowiącymi 9,6% wartości łącznego portfela Spółki, wypracowaliśmy wzrost wartości aktywów w Polsce o 1,5%, który w dużej mierze był wynikiem utrzymującego się silnego popytu ze strony najemców. Równolegle kontynuowaliśmy strategię dywersyfikacji banku gruntów na wszystkich kluczowych rynkach w Polsce, co już dziś pozwala nam na natychmiastowe reagowanie na zapotrzebowanie klientów na wszystkch wiodących rynkach regionalnych w Polsce. Nasza przewaga konkurencyjna wynika z silnej obecności lokalnej w połączeniu z szeroką obecnością w Europie i solidną pozycją kapitałową, co pozwala nam podjąć ryzyko rozwoju i szybko zamknąć transakcję.

Poleć ten artykuł:

Polecamy