Panattoni prowadzi w rankingu BREEAM w Polsce

Panattoni prowadzi w rankingu BREEAM w Polsce

Panattoni stawia na koncepcję zrównoważonego rozwoju. Wszystkie parki dewelopera realizowane od 2020 roku są certyfikowane metodą BREEAM New Construction International na poziomie VERY GOOD. Już dziś Panattoni ma 1 mln mkw. w procesie certyfikacji i 24 inwestycje zrealizowane zgodnie z BREEAM i LEED.

Tylko w Polsce portfolio zrealizowanych przez dewelopera obiektów zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju to 24 inwestycje – 14 z nich przeszło certyfikację metodą BREEAM na poziomie GOOD, 8 pozytywnie ubiegało się o ocenę VERY GOOD i dwie zdobyły LEED na poziomie GOLD oraz SILVER.

– To najwięcej certyfikacji w Polsce przypadających na jednego dewelopera – komentuje Robert Dobrzycki, CEO Panattoni. I dodaje: – Dotychczas potwierdzonych certyfikatem BREEAM lub LEED mamy 770 000 m kw., na które składają się nasze własne parki jak w Sosnowcu, Kielcach czy w Pruszkowie, ale i obiekty realizowane dla naszych klientów, których wspieraliśmy w procesie certyfikacji np. H&M, Amazon, czy Decathlon.

Deweloper od lat wprowadza do swoich obiektów rozwiązania ekologiczne, ale od 2020 roku wszystkie nowo realizowane parki Panattoni poddawane są wielokryterialnej ocenie metodą BREEAM New Construction International na poziomie VERY GOOD. Obecnie deweloper realizuje ponad 1 mln m kw. powierzchni będącej w procesie certyfikacji. Jak komentuje Robert Dobrzycki: – Wyposażanie obiektów w oświetlenie LED już dawno stało się dla nas standardem, podobnie jak podwyższona izolacyjność ścian i dachów, a także szczelność budynków, dzięki czemu zmniejszamy emisję spalin i dwutlenku węgla oraz jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet do 20 proc. energii cieplnej potrzebnej do ogrzania budynku. Teraz kolej na kolejne kroki.

Zgodnie z podjętymi założeniami inwestycje będą wyposażone w inteligentne systemy zarządzania budynkiem. Tworzone są parkingi dla rowerów, a także stacje do ładowania samochodów. Woda deszczowa zostanie wykorzystana w toaletach oraz do podlewania terenów zewnętrznych.

Panattoni zadba również o bioróżnorodność na terenie parków, tworząc domki dla bezkręgowców. Zwiększone zostaną nasadzenia drzew i krzewów, a także roślin niewymagających koszenia tzw. łąk kwietnych.

Realizowana polityka zrównoważonego rozwoju przez Panattoni obowiązuje w całej Europie. Tylko w ciągu ostatniego roku deweloper uzyskał dla swoich inwestycji 18 certyfikatów BREEAM na poziomie VERY GOOD w Wielkiej Brytanii i 5 w Czechach, w tym jeden przeszedł weryfikację na poziomie EXCELLENT.

(Panattoni)

Poleć ten artykuł:

Polecamy