Panattoni wchodzi do Indii

Panattoni wchodzi do Indii

Panattoni, jeden z największych deweloperów nieruchomości przemysłowych na świecie, zadebiutował na rynkach azjatyckich, otwierając swoją centralę operacyjną w indyjskim Bengaluru, stolicy i największym mieście południowo-zachodniego stanu Karnataka. Panattoni India kieruje Dyrektor Zarządzający, Sandeep Chanda, wcześniej szef działu strategii i przejęć w Embassy Industrial Parks.

Firma planuje wprowadzić swój przejrzysty model biznesowy “open book”, polegający na współpracy z globalnymi inwestorami instytucjonalnymi, by ułatwić lokowanie kapitału w bezpośrednie inwestycje na szybko rozwijającym się indyjskim rynku przemysłowym i magazynowym. Początkowo, Panattoni skoncentruje się na ośmiu największych indyjskich miastach i zamierza uruchomić pierwsze dwa do trzech projektów do końca 2023 r., co wiąże się z inwestycją początkową w wysokości 200 mln dolarów (193 mln euro). W kolejnej fazie nastąpi ekspansja na rynkach regionalnych. Otwarcie centrali w Bengaluru poprzedziło uruchomienie pierwszego indyjskiego biura w Bombaju. W planach jest również utworzenie placówki w Delhi, by wzmocnić obecność Panattoni w głównych ośrodkach metropolitalnych.

Robert Dobrzycki, CEO & Współwłaściciel, Panattoni Europe and India, powiedział: – W ciągu zaledwie 20 lat Panattoni ugruntował swoją pozycję największego dewelopera nieruchomości przemysłowych i logistycznych w Europie, a także największego podmiotu lokującego globalny kapitał instytucjonalny bezpośrednio w szybko rozwijający się sektor nieruchomości inwestycyjnych. Nie widzę powodu, dla którego instytucjonalizacja i gwałtowny wzrost rynków przemysłowych i logistycznych w Ameryce Północnej i Europie, nie mógłby zostać w nadchodzących latach powtórzony na szybszą i większą skalę w indyjskim oddziale Panattoni i w innych krajach azjatyckich. Ułatwimy inwestorom dostęp do tych aktywów i jednocześnie będziemy wspierać zrównoważony wzrost gospodarki i zatrudnienia w Indiach, tak jak robiliśmy to w USA i w całej Europie.

Indie chcą stać się globalnym centrum produkcyjnym na fali rosnącego zainteresowania międzynarodowych korporacji strategiami “Plus-One”, których celem jest zdywersyfikowanie ich zależności od Chin i ich łańcuchów dostaw. Będzie to kluczowy czynnik przyspieszający rozwój krajowego sektora logistycznego, wraz ze wzrostem e-commerce, rozwojem infrastruktury i reformami regulacyjnymi. To już generuje rosnące zainteresowanie inwestorów indyjską gospodarką i inwestycjami w nieruchomości.

Sandeep Chanda, Managing Director India, Panattoni, powiedział: – Wejście Panattoni na rynek indyjski niesie ze sobą najnowocześniejsze technologie projektowe i budowlane Grupy. Nasz dostęp do globalnego kapitału instytucjonalnego oraz rozbudowanej międzynarodowej sieć najemców wzmocni silny popyt na nowoczesne, zrównoważone nieruchomości przemysłowe i logistyczne, który już obserwujemy wśród krajowych firm indyjskich. Większa efektywność łańcucha dostaw, szybki rozwój handlu elektronicznego oraz konsolidacja zewnętrznych dostawców usług logistycznych to podstawowe czynniki rynkowe, które Indie w coraz większym stopniu dzielą ze swoimi odpowiednikami w USA i Europie. Aktywność w zakresie wynajmu powierzchni przemysłowych i logistycznych w Indiach wzrosła o około 39 proc. rok do roku do ponad 2,6 mln m kw. w 2021 r. z 1,8 mln m kw. w 2020 r., wynika z badań międzynarodowej firmy pośredniczącej w obrocie nieruchomościami CBRE. Popyt na nowe i nowoczesne powierzchnie logistyczne jest napędzany przez silny wzrost sprzedaży detalicznej online, przy czym detaliści i gracze e-commerce dążą do zwiększenia powierzchni magazynowej. Dzięki zwiększonej aktywności w takich sektorach jak e-commerce i 3PL/logistyka, zasoby magazynowe

Poleć ten artykuł:

Polecamy