PEKAES z Kulczyk Foundation wyremontują biblioteki

PEKAES z Kulczyk Foundation wyremontują biblioteki

PEKAES – wiodący operator logistyczny w kraju, wspierany przez Kulczyk Foundation - Partnera Strategicznego akcji zaczytani.org, wyremontuje dziesięć bibliotek publicznych. Do 26 września, mieszkańcy Polski mogą zgłaszać, a następnie przez kolejny miesiąc głosować na wskazaną przez siebie bibliotekę

Placówki, które otrzymają najwyższą liczbę głosów zostaną laureatami konkursu. Konwencja konkursu CSR nawiązuje do obchodzonego w tym roku jubileuszu 10-lecia obecności Spółki PEKAES na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma poprzez ten gest chce podziękować lokalnym społecznościom, które w bezpośredni sposób przyczyniły się do długotrwałego rozwoju spółki.

 

Konkurs, będący jednym z elementów realizowanej przez spółkę strategii w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, stawia na zaangażowanie się społeczności lokalnych w projekt. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym, trwającym od 15 do 26 września tego roku, Internauci mogą za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie www.pekaespomaga.pl, zgłosić bibliotekę publiczną, której stan techniczny kwalifikuje ją do przeprowadzenia remontu. Wszystkie obiekty spełniające wymogi regulaminowe zostaną dopuszczone do drugiego etapu, trwającego od 1 do 20 października tego roku. W tym czasie internauci będą mogli głosować na każdą z bibliotek. Codziennie użytkownicy będą mogli oddać jeden głos na wybraną placówkę. Ogłoszenie wyników przewidziane jest pod koniec października. PEKAES sfinansuje, a Kulczyk Foundation zorganizuje remont 10 bibliotek w oparciu o koncept akcji Zaczytani.org, które uzyskają największą liczbę głosów.

 

Zgłoszonym projektem może być wyłącznie biblioteka użyteczności publicznej, działająca na zasadzie non-profit, jako samodzielna placówka lub w ramach innych instytucji, np. szpitali, hospicjów, domów dziecka itd. Szacunkowa wartość prac remontowych w danej placówce nie powinna przekraczać kwoty 10 000 zł netto. Każdy z uczestników może nadesłać wyłącznie jedno zgłoszenie projektu.

 

Stworzenie nowej przestrzeni jest zawsze dla mnie, ale i Kulczyk Foundation wyzwaniem, bo daje ludziom szansę na inne lepsze życie – mówi Dominika Kulczyk, założycielka i prezes Kulczyk Foundation. I tak jest w przypadku zbudowania szkoły, studni, mostu… i biblioteki. Tam dzieci, czytając książki mają szansę na edukację i poszerzenie horyzontów, na lepsze jutro. Na bardziej treściwe życie bo, jak mówi Umberto Eco „kto czyta, żyje podwójnie”.

 

Programu zatytułowany „CSR – dziesięć na dziesięć” jest inicjatywą o charakterze charytatywnym i nawiązuje do obchodzonego w tym roku jubileuszu 10-lecia obecności spółki PEKAES na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym okresie, m.in. na skutek gruntownych zmian reorganizacyjnych oraz stałego, organicznego rozwoju, firma poprawiła efektywność we wszystkich segmentach działalności biznesowej, stając się podmiotem spełniającym międzynarodowe standardy rynkowe, dzięki temu jest w stanie skutecznie konkurować z europejskimi liderami – wygrywać największe przetargi i pozyskiwać kluczowych, referencyjnych klientów.

 

– W ciągu ostatnich 10 lat spółka PEKAES stała się wiodącym operatorem logistycznym w kraju. Chcielibyśmy podzielić się osiągniętym sukcesem z tymi, którzy w sposób bezpośredni przyczynili się do długoterminowego rozwoju spółki, czyli z lokalnymi społecznościami. PEKAES budował swoją pozycję w określonym otoczeniu i to między innymi jemu zawdzięcza swój sukces. Poprzez ten gest chcemy wyrazić swoją wdzięczność za lata współpracy i wiary w naszą firmę. – mówi Arkadiusz Filipowski, wiceprezes PEKAES SA.

 

Realizacja projektu zostanie zakończona do końca 2016 roku po uprzednim uzgodnieniu warunków z przedstawicielem biblioteki. Dodatkowo, organizatorzy konkursu planują przeprowadzić zbiórkę książek wśród swoich pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych, które trafią do wszystkich placówek uczestniczących w konkursie.

 

Informacja o konkursie oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.pekaespomaga.pl.

Poleć ten artykuł:

Polecamy