Pięć dekad produkcji nawozów w ANWILU

Pięć dekad produkcji nawozów w ANWILU

Obszar Produkcji Nawozów w ANWILU obchodzi w tym roku jubileusz. W grudniu mija pół wieku od uruchomienia pierwszej linii produkcyjnej.

Rozpoczęcie produkcji nawozów azotowych we Włocławku  zapoczątkowało istnienie w mieście silnego ośrodka przemysłu chemicznego, dało impuls do jego rozwoju, a dla regionu oznaczało powstanie jednego z największych pracodawców zapewniających zatrudnienie nie tylko lokalnym mieszkańcom. Po 50 latach od uruchomienia produkcji, w ANWILU trwa realizacja kolejnej ważnej inwestycji w tym obszarze – budowa trzeciej linii do produkcji nawozów, która – jak ta sprzed poł wieku – wpłynie na biznesowy rozwój chemicznej spółki z Grupy ORLEN.

Od samego początku dbałość o proces produkcyjny, utrzymanie jego ciągłości i nadzór nad każdym jego etapem, wreszcie osiągane na przestrzeni lat doskonałe wyniki, nie byłyby możliwe bez wykwalifikowanej załogi, wśród której nie brakuje wieloletnich pracowników będących ekspertami w swym zawodzie. Zgodnie z przyjętą polityką personalną, w spółce stanowiącą odpowiedź na trwającą   wymianę pokoleniową, zapewniamy młodym pracownikom możliwość zdobywania wiedzy praktycznej od starszych kolegów z większym stażem i doskonałą orientacją w specyfice procesu produkcyjnego.

– Pięć dekad produkcji nawozów to ważny jubileusz w historii ANWILU. Przez lata tworzyli ją i tworzą także i dziś nasi pracownicy, którzy wykorzystując zawodowe doświadczenia odpowiedzialnie wypełniają swoje obowiązki. Czerpiąc jak najlepsze wspomnienia z przeszłości, szukamy rozwiązań na przyszłość. Stawiamy też na rozwój i realizujemy największą w historii spółki inwestycję, która znacząco zwiększy możliwości produkcyjne w obszarze nawozów – powiedziała Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A.

Poleć ten artykuł:

Polecamy