PKB Polski spadł w 2020 roku o 2.8 proc.

PKB Polski spadł w 2020 roku o 2.8 proc.

Nie było niespodzianek po opublikowaniu przez GUS wstępnego szacunku PKB za minione 12 miesięcy. W dotkniętym pandemią 2020 roku PKB spadł o 2,8 proc. To wynik zgodny z oczekiwaniami analityków z polskich instytucji finansowych – i lepsze niż prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który wskazywał, że spadek może wynieść nawet 3,4 proc.

To pierwszy spadek PKB Polski od 1991 roku. Jednak bardzo dobre dane z przemysłu oraz wizja znoszenia lockdownu w miarę postępu szczepień powodują, że prognozy na rok 2021 są dość optymistyczne – też mówi się o wyniki w granicach 2,5-3%, ale na plusie.

Na podstawie aktualnie dostępnych danych oszacowano następujące dynamiki wzrostu wartości dodanej brutto:

  • wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. zmniejszyła się o 2,9% w porównaniu z 2019 r., wobec wzrostu o 4,5% w 2019 r.,
  • wartość dodana brutto w przemyśle w 2020 r. zmniejszyła się o 0,2% w porównaniu z 2019 r., wobec wzrostu o 4,3% w 2019 r.,
  • wartość dodana brutto w budownictwie w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się o 3,7%, wobec spadku o 4,1% w 2019 r.,
  • wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się o 4,0%, wobec wzrostu o 5,4% w 2019 r.
Źródło: GUS

W 2020 r. popyt krajowy zmniejszył się realnie o 3,7% w porównaniu z 2019 r., w którym zanotowano wzrost o 3,5%.

Spożycie ogółem w 2020 r. spadło realnie o 1,5%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,0% (w 2019 r. wzrost odpowiednio o 4,4% oraz o 4,0%).

Akumulacja brutto w 2020 r. w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się realnie o 12,2%, w tym nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 8,4% (w 2019 r. wzrost odpowiednio o 0,1% oraz o 7,2%). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2020 r. wyniosła 17,1%, wobec 18,5% w 2019 r.

GUS zaznacza, że dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji.

Poleć ten artykuł:

Polecamy