PKB przebił wstępny szacunek

PKB przebił wstępny szacunek

GUS podał uaktualniony, wstępny szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2021 roku. Odczyt był wyższy niż wstępny szacunek z 2021 roku, a gospodarka odrobiła straty po pandemii. Wraz ze wzrostem PKB rośnie też inflacja, który pobiła 20-letni rekord.

W II kwartale 2021 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 2,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 11,0%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zwiększył się realnie o 11,1% w porównaniu z II kwartałem ubiegłego roku.

Źródło: GUS

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w II kwartale 2021 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., była wyższa o 10,2%. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 27,2%, w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., natomiast w budownictwie wzrosła odpowiednio o 3,0%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach zwiększyła się o 12,7%, a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła w porównaniu z analogicznym kwartałem 2020 r. o 25,3%. Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była niższa o 11,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w II kwartale 2021 r. wzrosła w skali roku o 3,1%.

Popyt krajowy w II kwartale 2021 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., był wyższy o 12,8%. Spożycie ogółem w II kwartale 2021 r. było wyższe niż przed rokiem o 10,7%, w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 13,3%, a wzrost spożycia publicznego wyniósł 3,8%.

Akumulacja brutto w II kwartale 2021 r. wzrosła o 22,2%, w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 5,0%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 14,7% wobec 15,8% przed rokiem.

Poleć ten artykuł:

Polecamy