PKB w 2020 poniżej oczekiwań

PKB w 2020 poniżej oczekiwań

Wstępne dane GUS potwierdziły oczekiwane informacje o słabszym tempie rozwoju polskiej gospodarki w 2019 roku. Wynik był jednak jeszcze nieco gorszy niż prognozy ekonomistów.  

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2019 roku był realnie wyższy o 4,0% w porównaniu z 2018 r., wobec 5,1% w 2018 r. (w cenach stałych roku poprzedniego). Eksperci oczekiwali wzrostu na poziomie 4,2% i wiele wskazuje na to, że za negatywne zaskoczenie odpowiadają słabe wyniki z ostatniego kwartału roku. Z drugiej strony tempo rozwoju naszej gospodarki pozostaje w europejskiej czołówce.

Na podstawie aktualnie dostępnych danych oszacowano następujące dynamiki wzrostu wartości dodanej brutto:

  • wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2019 r. wzrosła o 4,0% w porównaniu z 2018 r., wobec wzrostu o 5,1% w 2018 r.,
  • wartość dodana brutto w przemyśle w 2019 r. wzrosła o 4,2% w porównaniu z 2018 r., wobec wzrostu o 4,6% w 2018 r.,
  • wartość dodana brutto w budownictwie w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. wzrosła o 2,8%, wobec wzrostu o 12,2% w 2018 r.,
  • wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. wzrosła o 4,7%, wobec wzrostu o 4,6% w 2018 r.

W 2019 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 3,8% przy wzroście PKB o 4,0%. W 2018 r. popyt krajowy wzrósł o 5,3% przy wzroście PKB o 5,1%.

Spożycie ogółem w 2019 r. wzrosło realnie o 4,0%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,9% (w 2018 r. wzrost odpowiednio o 4,1% oraz o 4,3%).

Akumulacja brutto w 2019 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła realnie o 3,0%, w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,8% (w 2018 r. wzrost odpowiednio o 10,1% oraz o 8,9%). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2019 r. wyniosła 18,8%, wobec 18,2% w 2018 r.

Poleć ten artykuł:

Polecamy