PKB w I kwartale zmierza w dół

PKB w I kwartale zmierza w dół

Zgodnie z harmonogramem, GUS podał dziś dane dotyczące PKB Polski w I kwartale 2020 roku. Choć pandemia zaczęła nas mocno dotykać dopiero w marcu, wzrost PKB spadł już poniżej 2 proc, zaś w porównaniu z poprzednim kwartałem znalazł się pod kreską.

Jak czytamy w komunikacie GUS, “W I kwartale 2020 r. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 1,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 0,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,6%.

Prezentowany szybki szacunek PKB za I kwartał 2020 r. uwzględnia pierwsze efekty wystąpienia COVID-19 i wprowadzenie rządowych środków celem przeciwdziałania skutkom epidemii. Metody i źródła danych wykorzystane do szacunku PKB nie uległy zmianie. W zakresie źródeł danych zostały podjęte działania mające na celu zapewnienie ich kompletności i porównywalności.

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za I kwartał 2020 r., który zostanie opublikowany w dniu 29.05.2020 r.”

Dane na temat PKB Polski w I kwartale roku były lepsze niż oczekiwania ekspertów, są też jednymi z najlepszych w Europie. Nie ma jednak wątpliwości, że dane za II kwartał będą wielokrotnie gorsze. Najgorsze prognozy mówią, że spadek PKB zbliży się nawet do 10 proc.

Poleć ten artykuł:

Polecamy