PKP CARGO samodzielnym przewoźnikiem w Belgii

PKP CARGO samodzielnym przewoźnikiem w Belgii

PKP CARGO otrzymało od administracji belgijskiej odpowiedzialnej za transport kolejowy Certyfikat Bezpieczeństwa w zakresie tzw. części „B”. Dokument ten uprawnia przewoźnika do samodzielnego wykonywania przewozów towarowych po sieci kolejowej Belgii.

Pierwsze samodzielne przewozy firma uruchomi prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych miesięcy, po podpisaniu stosownej umowy z zarządcą infrastruktury kolejowej oraz dostawcą energii elektrycznej.

Spółka otrzymała certyfikat od Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer – jest to odpowiednik polskiego Urzędu Transportu Kolejowego w Belgijskim Ministerstwie Transportu. Uzyskanie wymienionych uprawnień poprzedziły wielomiesięczne, intensywne przygotowania ze strony PKP CARGO. Przygotowania te miały za zadanie udowodnić, że spółka jest w stanie bezpiecznie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w Belgii realizować samodzielnie kolejowe przewozy towarów.

PKP Cargo posiada obecnie certyfikaty bezpieczeństwa uprawniające do samodzielnej realizacji przewozów w Niemczech, Republice Czeskiej, Republice Słowackiej oraz Austrii. Od czasu uzyskania tych uprawnień firma systematycznie z roku na rok zwiększa masę przewożonych ładunków. Tylko w I półroczu 2012 roku przewozy ładunków PKP CARGO poza Polską wyniosły 1 131 tys. ton .

PKP CARGO ubiega się o certyfikaty w kolejnych krajach, tj. w szczególności na Węgrzech i w Holandii. Celem PKP CARGO jest zwiększenie skali przewozów poza Polską do 2016 roku do 8 mln ton. Przychody z tego tytułu mają wynieść ok. 200 mln zł.

Poleć ten artykuł:

Polecamy