Platformy Przemysłu Przyszłości ze wsparciem programu Erasmus+

Platformy Przemysłu Przyszłości ze wsparciem programu Erasmus+

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności ogłosiły wyniki konkursu wniosków złożonych w kategorii „Kształcenie i szkolenie zawodowe” programu Erasmus+, w ramach Akcji 2 plebiscytu. Wśród projektów nagrodzonych dotacją, znalazły się aż dwie propozycje Platformy Przemysłu Przyszłości. Łączna wartość dotacji to ponad 200 tysięcy euro.

Akcja 2 to inicjatywa umożliwiająca rozwój instytucji edukacyjnych działających w sferze kształcenia zawodowego, poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń, wiedzy i informacji. Celem stworzenia tego typu współpracy jest poprawa jakości działań edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców.

Pierwszy z projektów wyróżnionych przez kapitułę konkursu to „Edukacja 4.0. Nauczyciele i uczniowie w zielonej gospodarce przyszłości”. Dotyczy on m.in. zmian w kształtowaniu się nowego rynku pracy w branży energetycznej, nastawionego na zielone kompetencje. Na realizację tego projektu PPP otrzyma 144 tysiące euro.

Drugi nagrodzony projekt nosi nazwę „Kompetencje cyfrowe koordynatorów klastrów”. Jego założeniem jest rozwój wybranych kompetencji koordynatorów w kierunku zwiększenia konkurencyjności klastrowych łańcuchów wartości. W realizacji tego zadania pomoże dotacja o wartości 60 tysięcy euro.

– Niezmiernie cieszymy się z tego wyróżnienia i przyznanych naszym projektom dotacji. W ostatnich miesiącach rozpoczęliśmy wiele projektów związanych z rozwojem kadr, edukacją i przygotowywaniem rynku pracy do wyzwań przemysłu 4.0. To dla nas jednoznaczny sygnał, że działania, które podejmujemy w kierunku edukacji rynku w zakresie nowoczesnych wyzwań są doceniane i potrzebne. – podkreśla Dawid Solak, pełniący obowiązki prezesa Zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości.

Poleć ten artykuł:

Polecamy