Podpisz petycję TLP

Prezentujemy petycję związku Transport i Logistyka Polska, zachęcając do podpisywania pod tym linkiem https://www.petycjeonline.com/petycja_zwizku_pracodawcow_transport_i_logistyka_polska#form

Związek Pracodawców

“Transport i Logistyka Polska”

al. Jana Pawła II

23 00-854 Warszawa

www.tlp.org.pl

Warszawa, dnia 27 czerwca 2018 r.

Petycja związku pracodawców Transport i Logistyka Polska „ratujmy transport międzynarodowy przed populizmem socjalnym”

Europejskie prace nad Pakietem Mobilności oraz nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników, mogą na trwałe zniszczyć jednolity europejski rynek usług i wymiany towarowej – dwa podstawowe filary Unii Europejskiej. Zagrożone jest funkcjonowanie transportu międzynarodowego, a także międzynarodowy łańcuch dostaw. Transport i Logistyka Polska wzywa wszystkich przedstawicieli branży oraz branż wspierających do poparcia wyłączenia transportu międzynarodowego ze sztucznych dla transportu przepisów o delegowaniu pracowników.

Jeśli prowadzisz firmę transportową – czy chcesz tonąć w biurokratycznych obciążeniach? Pogrążać się w niepewności prawnej? Jak prowadzić swoją działalność, by nie narażać się na karę? Jeśli współpracujesz z firmami transportowymi – czy chcesz być konfrontowany z niepewnym i zmiennym otoczeniem prawnym, w którym Twoja rola i odpowiedzialność, jako firmy współpracującej z branżą transportu nie jest jasna? Nie jesteś w stanie oszacować kosztów współpracy?

Jeśli podzielasz nasze obawy o przyszłość europejskiego rynku – serdecznie zapraszamy do złożenia podpisu pod tą petycją.

Wysoka mobilność usług i pracowników w transporcie międzynarodowym nie pozwala na proste przełożenie przepisów o delegowaniu pracowników do tej branży. Wymaga europejskich rozwiązań oraz infrastruktury socjalnej dla kierowców, a nie kolejnego sztucznego rozwiązania prawnego, które nie przysłuży się poprawie warunków pracy kierowców. Naszym zadaniem jest podejmowanie wszelkich działań, by chronić branżę transportu przed przeregulowaniem prawnym i nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi wprowadzanymi w karania wszystkich za nieuczciwość nielicznych.

Walczymy o to by zwyciężyła Europa, a nie populizm socjalny, który nie służy polskim przedsiębiorcom ani obywatelom. Budujmy mądre przepisy, mosty i drogi między narodami.

Maciej Wroński

Prezes Związku Pracodawców”Transport i Logistyka Polska”

Link do podpisania petycji https://www.petycjeonline.com/petycja_zwizku_pracodawcow_transport_i_logistyka_polska#form

Poleć ten artykuł:

Polecamy