Podsumowanie 2013 roku w GDDKiA

Podsumowanie 2013 roku w GDDKiA

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, o ponad 300 km zwiększyła się długość autostrad i dróg ekspresowych. Z końcem 2013 roku do dyspozycji kierowców było 2739 km dróg szybkiego ruchu.

Według danych GDDKiA, wyremontowano ponad 600 km dróg (dokładnie 677 km) oraz 68 obiektów mostowych, a w ramach działań z zakresu BRD zmniejszono odsetek wypadków śmiertelnych w okresie od stycznia do listopada 2013 roku o 10,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu z wcześniejszego roku.

Ponadto, 800 km nowych dróg zostało objętych ogłoszonymi w 2013 roku przetargami. Ogłoszono 51 postępowań na budowę 62 odcinków dróg (zadań) z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011- 2015. Ich realizacja rozpocznie się już w nowej perspektywie unijnej.

GDDKiA otrzymała też 8,5 mld zł refundacji z Komisji Europejskiej, a 13 mld zł zostało przeznaczone na budowę nowych dróg, remonty istniejących i inne zadania ustawowe GDDKiA. W przypadku jakości realizowanych inwestycji, do końca III kwartału tego roku skontrolowano 30 900 próbek, w ramach Laboratoryjnego Systemu Jakości, z których ponad 80 proc. pozytywnie przeszło próbę.

O ponad 764 km zwiększyła się też sieć dróg objętych systemem viaTOLL, która liczy obecnie przeszło 2662 km. To oznacza, że tylko w 2013 roku do Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęło już ponad 1,1 mld zł. W 2014 roku GDKKiA planuje oddać kierowcom do użytku około 380 km nowych dróg, m.in.: A1 (odc. Włocławek – Kowal), A4 (odc. Tarnów-Dębica), obwodnica Lublina w ciągu S17, czy Augustowa w ciągu S61/DK8.

Koniec starego i początek nowego roku to również okres zwiększonego ruchu na drogach. W związku z tym kierowcy mogą korzystać z serwisu internetowego na stronie www.gddkia.gov.pl,, gdzie mogą m. in. sprawdzić aktualne warunki panujące na drogach. Działa też całodobowa informacja drogowa dostępna pod ogólnopolskim numerem: 19 111.

Poleć ten artykuł:

Polecamy