Pogoń MŚP za automatyzacją

Pogoń MŚP za automatyzacją

W porównaniu z rokiem ubiegłym ponad 32 proc. małych i średnich firm przemysłowych w Polsce odnowiło swój park maszyn i urządzeń, a 35,2 proc. zwiększyło automatyzację procesów produkcji – najczęściej wykorzystując do tego środki własne oraz leasing. Część miała za sobą także umiarkowanie dobry rok, czemu sprzyjała w pewnym zakresie dywersyfikacja źródeł finansowania – wynika z badania zrealizowanego dla Siemens Financial Services.

Nowa rzeczywistość wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 i konieczność zachowania rygoru sanitarnego spowoduje prawdopodobnie jeszcze większą automatyzację, digitalizację oraz zdalną kontrolę w przedsiębiorstwach. 

Kryzys wywołany epidemią COVID-19 wstrząsnął prawie wszystkimi obszarami gospodarki. Część firm znacząco musiała zmniejszyć zakres działalności lub czasowo wstrzymać ją całkowicie, inne borykają się z kolei ze spadkiem popytu spowodowanego mniejszą konsumpcją. Małymi krokami gospodarka zaczyna się odmrażać, jednak dzieje się to z zachowaniem rygoru sanitarnego i dystansu społecznego.

Zachować ciągłość produkcji

– Firmy przemysłowe z sektora MŚP miały za sobą umiarkowanie dobry rok, co w połączeniu z programami wsparcia rządowego, ułatwiło przetrwanie zamrożenia gospodarki i pierwszy etap walki z epidemią. Teraz jednak przedsiębiorcy muszą się przystosować do nowych warunków funkcjonowania. Niektórzy już to zrobili zmieniając, chociaż czasowo, profil działalności w stronę produkcji najpotrzebniejszych obecnie rzeczy, jak rękawiczki czy żele dezynfekcyjne – mówi Tomasz Kukulski, prezes Zarządu Siemens Financial Services w Polsce. – Z kolei większość musi zaimplementować rozwiązania, które ułatwią funkcjonowanie w rygorze sanitarnym. W konsekwencji może to jeszcze bardziej zwiększyć znaczenie automatyzacji procesów produkcji, której poziom w porównaniu do ubiegłego roku zwiększyła co trzecia firma, a jeszcze przed epidemią w najbliższym roku planowała prawie co druga. Wymagać to będzie także elastycznych form finansowania – dodaje.

Automatyzacja dla firm przemysłowych z branży tworzyw sztucznych, poligraficznej, obróbki metalu i tzw. food and beverage była ważna jeszcze przed epidemią. Jak wynika z badania Siemens Financial Services, jej poziom zwiększyło 35,2 proc. ankietowanych przedsiębiorców z tych sektorów, a zmniejszyło zaledwie 1,5 proc.; u 59,1 proc. pozostał bez zmian. Jeszcze więcej firm chciało podnosić poziom automatyzacji procesów produkcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy – aż 44,5 proc.

Co trzecia firma z badanych branż zwiększyła również nakłady na odnowienie swojego parku maszyn i urządzeń. Ograniczyło je 6 proc., a u 59,3 proc. ankietowanych pozostały bez zmian. W ciągu najbliższych 12 miesięcy nakłady na odnowienie maszyn i urządzeń chciało zwiększyć 38,2 proc. a zmniejszyć 5,8 proc. Co ważne, firmy także częściej odnawiały swój park maszynowy – w porównaniu do ubiegłego roku zrobiło to co czwarte badane przedsiębiorstwo. Niecałe 12 proc. wskazało także na większy udział finansowania zewnętrznego w swoim parku maszyn i urządzeń, w przypadku 66,5 proc. utrzymał się na takim samym poziomie, a spadł zaledwie u 5,8 proc.

Co trzecia firma z badanych branż zwiększyła również nakłady na odnowienie swojego parku maszyn i urządzeń. Ograniczyło je 6 proc., a u 59,3 proc. ankietowanych pozostały bez zmian.

– Automatyzacja, digitalizacja, nowoczesny park maszyn i urządzeń były kluczowe do zachowania konkurencyjności jeszcze przed epidemią. Teraz, w nowej rzeczywistości powinno to postępować, co już obserwujemy wśród niektórych klientów. Firmy nie czekają aż wirus SARS-CoV-2 zniknie i wszystko wróci do normy. Są kreatywne i próbują dostosować się do obecnej sytuacji. Nie wiemy jeszcze na jak długo wirus z nami zostanie, dlatego przedsiębiorcy będą szukać sposobów na zabezpieczenie się przed ewentualnymi, kolejnymi falami epidemii, zwiększając digitalizację, automatyzację i zdalną kontrolę – ocenia Cezary Mychlewicz, dyrektor ds. marketingu branż przemysłowych w Siemens.

Jak finansowano nowe maszyny

Bardzo istotną kwestią w nowej rzeczywistości będzie odgrywał dostęp do finansowania. Na chwilę przed wybuchem epidemii, małe i średnie firmy przemysłowe z badanych branż najczęściej finansowały swoje parki maszyn i urządzeń ze środków własnych. Wykorzystywało je aż 73 proc., z czego  32,8 proc. opłacało sprzęt w całości z wypracowanych zysków. W przypadku finansowania zewnętrznego, najpopularniejszym stosowanym sposobem był leasing – wynika z badania Siemens Financial Services. Korzystał z niego prawie co drugi przedsiębiorca (47,4 proc), z czego co szósty (16,4 proc.) ankietowany finansował za pomocą leasingu cały park maszyn i urządzeń, natomiast reszta (31 proc.) jakąś jego część.

– Małe i średnie firmy przemysłowe doceniały leasing jako metodę finansowania inwestycji. W pierwszej fazie epidemii COVID-19 część przedsiębiorstw zgormadzone zyski wykorzystała prawdopodobnie do utrzymania bieżącej płynności. Teraz, po częściowym odmrożeniu gospodarki, gdy przedsiębiorcy muszą dostosować się do nowej rzeczywistości, będą potrzebowali łatwo dostępnych źródeł finansowania na niezbędne inwestycje. Leasing, dzięki swojej elastyczności, zapewne pozostanie w czołówce najchętniej wykorzystywanych przez MŚP form pozyskania kapitału – zaznacza Tomasz Kukulski z Siemens Financial Services.

Z kredytów korzystało 18 proc. badanych firm. W pewnym zakresie do finansowania maszyn i urządzeń przedsiębiorcy wykorzystywali również dotacje – postępowało tak 18 proc z nich. 

Ostatni rok z umiarkowanymi wzrostami

Jak wynika z badania Simens Financial Services, firmy MŚP z badanych branż na chwilę przed zamrożeniem gospodarki były w umiarkowanie stabilnej sytuacji. W porównaniu do ubiegłego roku, 22 proc. przedsiębiorstw zwiększyło sprzedaż krajową, a u 52,8 proc. pozostała ona bez zmian. Do spadku przyznało się 18,8 proc. W przypadku sprzedaży towarów partnerom zagranicznym sytuacja wygląda nieco lepiej –w ciągu ostatnich 12 miesięcy eksport zwiększył blisko co czwarty przedsiębiorca (23,9 proc.). Spadek zanotowało 13,7 proc. firm, a 51,3 proc. utrzymało eksport na tym samym poziomie. Dodatkowo, co czwarty przedsiębiorca informował także o zwiększonej ekspansji na nowe rynki zbytu. Spadek zanotowało 9 proc. badanych firm.

Analizując wyniki badania Siemens Financial Services widać, że przed epidemią przedsiębiorstwa korzystające z finansowania zewnętrznego były w lepszej sytuacji niż te, które wykorzystywały wyłącznie środki własne. W porównaniu do poprzedniego roku, firmy dywersyfikujące źródła finansowania zwiększyły sprzedaż krajową o 32,2 proc. i eksport o 21,7 proc. Natomiast 38,8 proc. uważało, że ich zdolność do konkurowania poprawiła się. Przedsiębiorstwa polegające wyłącznie na środkach własnych odnotowały wyniki analogicznie: 16,9 proc., 8,9 proc. i 16,1 proc.

Analizując wyniki badania Siemens Financial Services widać, że przed epidemią przedsiębiorstwa korzystające z finansowania zewnętrznego były w lepszej sytuacji niż te, które wykorzystywały wyłącznie środki własne.

Podobnie było w przypadku automatyzacji procesów produkcji. 40,8 proc. firm dywersyfikujących źródła finansowania zwiększyło jej poziom względem ubiegłego roku, a w przyszłości planowało to zrobić 48 proc. Wśród przedsiębiorstw korzystających tylko z wypracowanych zysków było to 24,2 proc. i 37,1 proc. Firmy korzystające ze środków zewnętrznych częściej także zwiększały nakłady na swój park maszyn i urządzeń – 42,1 proc. ankietowanych i planowały to w ciągu najbliższych 12 miesięcy – 48,7 proc. W przypadku przedsiębiorców polegających tylko na zyskach było to 29 proc. i 31,5 proc. Podobną różnicę widać również w zwiększaniu częstotliwości odnowień.

Wpływ koronawirusa na badane branże

Większość badanych podmiotów to doświadczone przedsiębiorstwa, prowadzące działalność powyżej 21 lat. Zdobyte doświadczenie oraz przebyte kryzysy w przeszłości w pewnym sensie mogą pomóc im przetrwać. Wszystko zależy jednak od tego, ile potrwa epidemia wywołana COVID-19, czego nie da się przewidzieć.

– Warto pamiętać, że każdy przedsiębiorca, niezależnie od branży, jest w nieco innej sytuacji. W przypadku poligrafii lub tworzyw sztucznych, wszystko zależy od konkretnej firmy. Jeśli przedsiębiorstwo dostarczało np. plastikowe sztućce i opakowania lub plakaty na różnego rodzaju wydarzenia biznesowe, sportowe, jej sytuacja jest ciężka. Natomiast w przypadku produkowania opakowań dla produktów spożywczych, środków higieny czy dezynfekcji, ich sytuacja może być stabilna, a nawet mogą odnotowywać wzrosty. Podobnie jest w branży food and beverage. Wiele zależy również od łańcucha dostaw i jego ewentualnego zachwiania – zaznacza Tomasz Kukulski. – Dodatkowo, kluczową kwestią jest teraz dostosowanie się przez firmy przemysłowe do nowej rzeczywistości, co część przedsiębiorców już robi, dążąc do większej automatyzacji i zdalnej kontroli. Do tego potrzeba będzie jednak nowych inwestycji, maszyn i urządzeń oraz finansowania.


Komentarze

Andrzej Michalski
Dyrektor sprzedaży systemów automatycznych
SSI SCHÄFER

Automatyzacja jest nieodwołanym trendem zarówno jeśli chodzi o procesy produkcyjne, jak i intralogistykę. Świat zmienia się błyskawicznie, zwiększają się koszty pracownicze, rosną ceny gruntów, w logistyce następuje intensyfikacja obserwowanych od mniej więcej dekady wyzwań związanych z ciągłym przesuwaniem ciężaru w stronę strategii e-commerce oraz omni-channel. Struktura zamówień typowa dla e-commerce wymusza zupełnie inne podejście do realizacji procesów logistycznych. Konieczna jest obsługa coraz większej liczby zamówień  przy coraz mniejszej ich jednostkowej wartości. W niektórych branżach, np. odzieżowej, należy wydajnie obsługiwać nie tylko bieżące zamówienia, ale i zwroty, których udział w przypadku niektórych modeli biznesowych osiąga dobre kilkadziesiąt procent.

Aby spełnić rosnące oczekiwania rynku (m.in. szybkie i bezbłędne dostawy), nie tracąc równocześnie przewagi nad konkurencją, konieczne jest rozważenie automatyzacji procesów intralogistycznych. Automatyzacja procesów magazynowania oraz kompletacji zamówień zapewnia między innymi znaczne poprawienie wydajności, minimalizację błędów oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Powyższe czynniki wpływają ma zmniejszenie bieżących kosztów operacyjnych, co ma kluczowe znaczenie w dobie nieprzerwanie rosnącej konkurencji rynkowej.

Firma SSI SCHAEFER zapewnia kompletne portfolio rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów logistycznych dla wszystkich branż. Spowodowało to iż w okresie pandemii COVID-19 zainteresowanie naszymi produktami wręcz się zwiększyło. Potrzebny jest solidny parter, który potrafi elastycznie dopasować najlepsze rozwiązanie dla klienta, a nie takie, które akurat posiada  w swojej  ofercie. W tym okresie, również powróciła tendencja patrzenia na jakość. Teraz nie można sobie pozwolić na przestoje z powodu zastosowania materiałów o niskiej wytrzymałości. Naprawa lub wymiana systemy zajmuje na tyle dużo czasu, że nikt poważny nie pozwoli sobie na utratę klientów. Tutaj znowu pojawia się firma SSI SCHAEFER jako lider najbezpieczniejszych rozwiązań magazynowym. Jakość, jak i szybko reagujący serwis (24/7) dodatkowo przekonują kontrahentów, że wybór rozwiązań intarlogistycznych sprawdza się także w trudnym czasie pandemii – jako inwestycja na długie lata.


Robert Pacwa
kierownik działu sprzedaży
Robotyki ABB

Rosnące koszty produkcyjne (w tym między innymi wzrost wynagrodzeń), problemy z pozyskaniem pracowników do pracy, niespotykana dotąd sytuacja pandemiczna oraz trend personalizacji w produkcji – to tylko niektóre czynniki, z którymi muszą się zmierzyć zarówno duże jak i małe i średnie przedsiębiorstwa.

Producenci, by utrzymać się na rynku, muszą zaoferować swoim odbiorcom konkurencyjną cenę przy zachowaniu lub wręcz udoskonalaniu, jakości swoich produktów. Automatyzacja i robotyzacja są odpowiedzią na dzisiejsze wyzwania. Klienci chcą produktów w różnych kolorach i kształtach, czy też opakowanych w zróżnicowany sposób. Robotyzacja jest w stanie wspierać procesy produkcyjne o mniejszych wolumenach, a sporym zróżnicowaniu. Adaptacja  nowych technologii  pozwala na szybkie zmiany w produkcji bez konieczności jej zatrzymywania. Na rynku utrzymają się tylko te przedsiębiorstwa, które będą w stanie konkurować ceną i jakością swoich produktów obniżając koszty produkcji albo zwiększając swoją wydajność przy zachowaniu dotychczasowych kosztów produkcyjnych. Jednym z rozwiązań tych wyzwań jest coraz mocniejsza automatyzacja procesów produkcyjnych.  Automatyzacja procesów produkcyjnych to łatwy i prosty sposób dla firm na zachowanie konkurencyjnej pozycji na rynku.


Rafał Pańczyk, Advanced Applications Manager
STILL Polska

Widzimy rosnące zainteresowanie automatyzacją. Czynnikiem uzasadniającym tego rodzaju inwestycję – także w sektorze MŚP – są uwarunkowania demografii oraz rynku pracy. W sytuacji, gdy coraz trudniej zapewnić kadry niezbędne do płynnego funkcjonowania zakładu, naturalnym jest dążenie do zmniejszenia stopnia uzależnienia procesów od ludzi.

Znaczenie mają też względy ekonomiczne. Z uwagi na wzrost dostępności technologii automatyzacyjnych oraz rosnące koszty pracy czas zwrotu z tego rodzaju inwestycji staje się coraz krótszy. Przyczynia się do tego także zakres rozwiązań automatyzacyjnych oraz doświadczenie firmy STILL we wdrożeniach. Z szerokiej oferty, obejmującej autonomiczne roboty wykonujące powtarzalne operacje transportowe, półautomatyczne wózki zdolne wyręczać operatora w niektórych zadaniach i w pełni autonomiczne, zintegrowane z WMS i współpracujące ze sobą pojazdy, eksperci dobierają rozwiązania optymalnie dostosowane do przedsiębiorstwa, intensywności jego procesów i oczekiwanych efektów. Odzwierciedleniem tej koncepcji jest linia STILL iGo, w której dostępne są: pojazdy iGo neo, będące autonomicznymi partnerami człowieka-pickera podczas kompletacji; systemy nawigacji i samodzielnej jazdy w kompletacji pionowej – iGo Pilot; oraz kompleksowe wdrożenia autonomicznych flot w pełni obsługujące magazyny wysokiego składowania – iGo Systems. Wszystko po to, by zoptymalizować funkcjonowanie procesów transportu wewnętrznego i sięgać po rozwiązania na miarę konkretnego biznesu.

Poleć ten artykuł:

Polecamy