Pojazdy w ministerstwach

Pojazdy w ministerstwach

Jakimi pojazdami dysponują i jak są zarządzane floty w ministerstwach oraz jednostkach im podlegających? Postanowiliśmy wziąć pod lupę podmioty, z którymi związane są organy kontrolujące ruch drogowy. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nadzoruje Inspekcję Transportu...

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Resort administruje wyłącznie pojazdami pozostającymi bezpośrednio w jego dyspozycji. Gospodarka transportowa jednostek podległych i nadzorowanych pozostawiona jest pracownikom tychże jednostek. Zarządzanie ministerialnymi pojazdami należy natomiast do zadań Wydziału Obsługi Transportowej Biura Administracyjno – Finansowego, realizacja zostaje na barkach jednej osoby. Naczelnik Wydziału Obsługi Transportowej ukończył na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej studia związane z obsługą pojazdów i logistyką, uzyskując tytuł magistra inżyniera.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa użytkuje 18 samochodów. Sześć z nich oddano do wyłącznej dyspozycji dwóch komisji: Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Pojazdy MIiB tankowane są na stacjach PKN Orlen na mocy umowy zawartej na okres od 26 października 2015 do 31 grudnia 2019 roku. Wcześniej obowiązywało porozumienie z tym samym podmiotem. Serwis prowadzi głównie Carsed. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie korzysta z usługi monitorowania floty w oparciu o GPS ani ze specjalnego oprogramowania do zarządzania flotą.

Ministerstwo Rozwoju

W poprzednim gabinecie funkcjonował resort Infrastruktury i Rozwoju. Do zarządzania jego parkiem maszyn wykorzystywane było oprogramowanie PasCom Flota II. Obecnie z takiej aplikacji korzysta Ministerstwo Rozwoju. Utrzymaniem floty transportowej zajmuje się w nim Wydział Transportu Biura Administracyjnego. Naczelnik Wydziału ukończył na Politechnice Warszawskiej studia o kierunku transport, uzyskując tytuł magistra inżyniera specjalności logistyka i technologia transportu. W Ministerstwie Rozwoju użytkowane jest 18 samochodów następujących marek i modeli: Mercedes – klasa E, V230, Sprinter, Škoda – Octavia, Superb, Volvo V70 i S80, Audi A6, Volkswagen Crafter. Umowy na ich serwisowanie podpisano z firmami Automark, Carsed oraz Vcentrum. Paliwa kupowane są na PKN Orlen. Resort nie korzysta z usługi lokalizacji pojazdów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Podmioty, które podlegają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, bądź są przez nie nadzorowane to m.in. Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej czy Biuro Ochrony Rządu. Organizacji zarządzania flotami samochodowymi w instytucjach związanych z MSWiA i porównaniu jej z rozwiązaniami rynkowymi poświęcimy kilka kolejnych tekstów. Sprawami z zakresu gospodarki transportowej w MSWiA zajmują się pracownicy Biura Administracyjno-Finansowego.

Obsługę liczącej 26 samochodów osobowych floty powierzono jednej osobie mającej kierunkowe wykształcenie oraz doświadczenie w tej dziedzinie. Resort korzysta głównie z pojazdów marek Volkswagen i Škoda, ale też m.in. z Opli i Peugeotów. Najstarszy z pojazdów pochodzi z 1995 roku. Dominują jednak auta wyprodukowane w 2002 roku. Jeździ nimi 18 zatrudnionych przez ministerstwo kierowców. W latach 2010-2012 korzystali oni z kart paliwowych firmy Shell. Obecnie podpisana jest umowa z Orlenem. Rozliczenia oraz zarządzanie terminami przeglądów odbywają się przy użyciu aplikacji “Menedżer pojazdów”. Ministerstwo nie zakupiło dotąd żadnego systemu lokalizacji. Naprawa i serwis aut realizowane są w punktach zlokalizowanych na terenie Warszawy.

Poleć ten artykuł:

Polecamy