Połączenie sił VGL Group i Solid Logistics

Połączenie sił VGL Group i Solid Logistics

We wrześniu br. VGL Group zrealizowała jedno z kluczowych działań w ramach założonej strategii rozwoju. W sierpniu została podpisana umowa inwestycyjna, na mocy której 22 września 2020 roku VGL Group nabyła 50% udziałów Solid Logistics.

Kolejnym krokiem integracji Spółek, przewidzianym na połowę 2021 roku, będzie wymiana udziałów pomiędzy VGL i Solid.
Do momentu realizacji II etapu transakcji firmy będą funkcjonować niezależnie, przygotowując się jednocześnie do optymalnego modelu integracji obu spółek.
Synergia wynikająca z połączenia VGL Group i Solid Logistics pozwoli umocnić pozycję na rodzimym rynku logistycznym, a dzięki wymianie doświadczeń oraz wykorzystaniu licznych możliwości, klienci obu firm uzyskają dostęp do szerszego wachlarza kompleksowych i konkurencyjnych usług.

(VGL Group)

Poleć ten artykuł:

Polecamy